Rubriky
Vláda

Kdy zavřeme do vězení v EU veliké zloděje?

Proč je internet a mobilní telefonování u nás velmi drahé? Ryba smrdí od hlavy, tou hlavou jsou ti, co zde mají moc a bohatství, monopol poskytuje drahé a nekvalitní produkty a služby, není u nás demokratický kapitalismus, je zde centrální monopolismus! Sledujeme toky peněz, které zákazníci platí za internet a mobilní telefonování, a zjistíme to, […]

Rubriky
Parazitování

Veliké zloděje nikdo nepotrestá

Nemoc a bohatství nikdo dlouho neutají, milion milionářů pomocí peněz ovládá materialistickou civilizaci, politici a ředitelé jsou jenom sluhové těchto milionářů, co jsou skryti před zvědavými novináři na svých sídlech. Místo války pomocí střelných zbraní je zde válka pomocí peněz, peníze jsou mocnější než střelné zbraně! Nebude to trvat dlouho a robot prezident bude vyznamenávat […]

Rubriky
Očistec

Kdo zavraždil Jana Husa?

Jana Husa zavraždili věřící psychopati, pro psychopaty je moc drogou, a pokud se jim někdo postaví, tak jej eliminují, je naivní si myslet to, že věřící člověk nemůže být psychopatem, psychopati jsou všude, a není před nimi kam utéci. Mučedníků byli v minulosti miliony, bohužel se nezachovala dokumentace o tom, jak se násilně eliminovali mučedníci. […]

Rubriky
Daně

Globalizace je továrnou na korporace

Ve velkém se podnikání vyplatí a v malém se podnikání nevyplatí, proto začali vznikat globální korporace, které svoje zisky ukrývají před zdaněním a využívají levnou práci v chudých ekonomikách. Ovšem když většina lidí má malé mzdy tak je i malý odbyt zboží a služeb, lidi nemohou utratit více peněz, než získají prací, proto zde jsou […]

Rubriky
Parazitování

Ano, sdružení výtvarníků Karlova mostu je mafie

Sdružení výtvarníků Karlova mostu (zkratkou SVKM, o.s.) je mafiánský spolek, který od roku 1993 v důsledku výběrového řízení z pověření úřadu městské části Praha 1 na základě uzavřené smlouvy zajišťuje organizaci a pořádek při vystavování, prodeji a jiném mimořádném užívání veřejné komunikace v lokalitě Karlova mostu v Praze. Sdružení vybírá umělce, kteří mohou na mostě […]

Rubriky
Kariérismus

Není zde kapitalismus, je zde mafiánismus

Ano, mafiáni rozhodují o nás bez nás. Mafie je tam kde jsou malé platy pro dělníky a vysoké platy pro mafiány, rozdíl mezi dělníky a mafiány, ukazuje to nakolik v ukrytém času a prostoru kraluje mafie, tam kde není rozdíl v platech, mezi těmi co jsou nahoře a těmi co jsou dole, tam není mafie […]

Rubriky
Kariérismus

Ano, ten druhý je mafián

Se vznikem pokrytectví vznikla i mafie, mafie je zločinecká organizace která dělá z dělníků otroky a násilím potlačuje odpor otroků, proto má mafie k dispozici; politiky, kněze, byrokraty, policajty, vojáky, ekonomy, vědce, techniky, profesory, soudce, atd. Milion mafiánských milionářů vlastní většinu světového bohatství a tak mohou globálně parazitovat na dělnické třídě a dělnická třída se […]

Rubriky
Digitalizace

Zákaz používání mozku na myšlení

Stroje na práci a počítače na myšlení, je třeba lidem ulehčit jejich existenci, dáme lidem do hlavy GVKB čip, napojený na globální informační systém, a čip mozek odřízne od hříšné reality. Zdrojem všech chyb v materialistické civilizaci je lidské myšlení, lidi při myšlení dělají chyby a tak na myšlení zde budou jenom počítače, vše jde […]

Rubriky
Digitalizace

Sdružení lidí s čipem v hlavě

Jakmile někdo na světě dostane do hlavy GVKB čip, který jej odřízne od ubohé reality, a místo ubohé reality má virtuální GVKB realitu, tak se ten člověk stává automaticky členem sdružení lidí, s GVKB čipem v hlavě. Sdružení nemá žádná pevná pravidla podle kterých by existovalo, vše je zde řízeno jenom GVKB umělou inteligencí, která […]

Rubriky
Ego

Ano, ryba smrdí od mafiánské hlavy

Žijeme v mafiánském blázinci, protože ten druhý mafián je blázen, následkem je stres a deprese, to vede ke špatným závislostem které nám škodí tělesně a psychicky. Vládnou nám zlí mafiánové, co si zde hrají na; krále, císaře, šlechtice, prezidenta, ředitele, ministra, poslance, senátora, diplomata, soudce, celebritu, guru, papeže, rabína, proroka, mesiáše, atd. ryba smrdí od […]