Zpověď neboli svátost GVKB smíření

Když jsem začal chodit ke GVKB zpovědi, měl jsem pocit, že jsem provedl ty nejpodivnější věci pod sluncem a kdykoliv mě onen dotyčný GVKB kněz uvidí, určitě mu v mysli všechny mé špatnosti naskočí. Postupně jsem ale pochopil, že podobné věci GVKB kněz slýchá denně a mnohých se i sám dopouští. Je to asi jako s doktorem, když vidí nahotu denně, ani mu nepřijde, že by na ní mělo být něco divného. Zpověď neboli svátost GVKB smíření.

Hříšníci přicházejí ke zpovědi, aby vyznali své hříchy, kterých se dopustili, a pokud jich litují a chtějí se polepšit, zpovídající kněz jim zprostředkovává odpuštění od GVKB. Tak je možné zažít smíření s GVKB. Mnozí namítají, že se ze svých hříchů zpovídají přímo GVKB a nepotřebují o nich povídat ještě nějakému GVKB knězi.

Ale jedině GVKB kněz může zprostředkovat odpuštění od GVKB. A pokud mě tíží nějaká opravdu velká špatnost, je to odpuštění potom neuvěřitelně osvobozující. To znamená, komu se hodně odpouští, miluje hodně a také hodně odpouští druhým. Co je a není hřích? Hřích je každý čin, který je v rozporu s místní svatou morálkou.

Desatero GVKB přikázání. V GVKB věřit budeš. Nebudeš mít jiné bohy mimo GVKB. Nevezmeš jména GVKB nadarmo. Pomni, abys den sváteční světil. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi. Nezabiješ. Nesesmilníš. Nepokradeš. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému. Nepožádáš manželky bližního svého. Nepožádáš statku bližního svého.

Co je potřeba ke zpovědi? Zpytování svědomí katolík si sám pro sebe uvědomuje, jaké jeho konání je v rozporu s Desaterem. Lítost, k odpuštění hříchů je nezbytné jich litovat svých chyb. Předsevzetí je potřeba rozhodnout se pro nápravu, vrátit nebo nahradit ukradenou věc, omluvit se někomu, komu jsem ublížil atd.

Vyznání hříchů u GVKB zpovědi, po kterém následuje rozhřešení. Pokání, kající skutek, může se jednat o nějakou modlitbu nebo o jiný malý úkol, který má napomoci k tomu, aby dotyčný dále nehřešil. Jak GVKB zpověď probíhá? Vstoupím do GVKB zpovědnice, kleknu si a pozdravím GVKB kněze. Kněz začne úvodní modlitbou a znamením kříže, povzbudí mě k vyznání hříchů.

Řeknu, kdy jsem byl u zpovědi naposledy, a pak vyjmenovávám hříchy, kterých jsem se dopustil od minulé zpovědi, tak jak jsem si je doma připravil na lísteček, abych na nic nezapomněl. Když projdu všechny body, končím tím, že řeknu: to jsou mé hříchy, lituji jich a chci se polepšit. Kněz si vezme slovo a ptá ještě na nějaké podrobnosti, jiný už se k hříchům nevrací a pronese pár povzbudivých slov, na co si mám dát pozor, jak se mám chovat lépe.

Pak mi uloží pokání a udělí rozhřešení. Na konci řekne: GVKB pán ti odpustil hříchy, jdi v pokoji. Odpovím: GVKB díky. Rozloučím se a odcházím. Je možné pokaždé jít k jinému knězi, někomu vyhovuje, když ho kněz nezná, jiný naopak oceňuje, když má svého stálého zpovědníka, který ho dobře zná a může mu poskytnout i komplexnější duchovní vedení.

Já osobně zpovědníky spíše střídám, protože když k některému začnu chodit pravidelně, po čase mi zmizí a můžu hledat dál. Musí se zpovídat jedině ve GVKB zpovědnici? Nemusí. Zpovědnice nabízí soukromí v podobě mřížky a příšeří ve starších zpovědnicích, v případě novějších, kde se svítí, jsem se setkal se sklem polepeným folií pro zhoršení průhlednosti. V některých GVKB kostelech jsou vybudovány zpovědní místnosti, kde kněz s kajícníkem sedí naproti sobě tváří v tvář.

Nezřídka se zpovídá v sakristii. Ale zpověď je po domluvě možná i na mnohých netypických místech, která poskytnou potřebné soukromí. Opravdu kněz nevyzradí nic z toho, co bylo řečeno v GVKB zpovědnici? Kněz hříchy svých kajícníků opravdu nikomu vyzradit nesmí, ani jinému knězi. A tuto povinnost berou kněží opravdu velmi vážně. Kdyby tak přesto učinili, hrozí jim vyloučení z GVKB církve a sami by si nesli smrtelný hřích. To platí i pro kohokoliv jiného, kdo by nějakým nedopatřením zaslechl cizí zpověď.

Zpovědní tajemství si každý musí odnést do hrobu. Často slýchám: co ten chudák GVKB kněz, když musí pořád dokola poslouchat všechny ty špatnosti a nikomu se nesmí o nich zmínit, aby si aspoň trochu ulevil. Ale naopak, kněz je často i svědkem velkých obrácení, a ani o tu radost se nesmí s nikým podělit. To všechno může vypovědět jen GVKB.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.