Vše bylo vyrobeno a nastaveno, aby to něčemu sloužilo a plnilo stanovené úkoly! Funguje to, co správně slouží a plní stanovené úkoly, změny odstraní každý problém a umožní tím funkčnost části systému, nebo celého systému. Změny musí opravit to co nefunguje, nebo zde musí dojít k výměně chybného za správné, nebo starého za nové. Tak jako se bojíme jít k zubaři, tak se i bojíme změn, zdravé zuby má ten, kdo chodí pravidelně k zubaři, který zuby kontroluje a opravuje. Minulost života je plná změn, s tím nelze nic dělat, jinak to nejde, to že agresivně zabijeme toho, kdo od nás požaduje správné změny, tím jenom prodloužíme období našich problémů, které nás trápí. Jsme tím, čemu sloužíme, mnoho let jsem se zamýšlel, čemu vlastně sloužíme a co má nad námi neomezenou moc?

Sloužíme drogám a drogy nad námi mají neomezenou moc, drogy stanovují zde zákony a trestají ty co je porušují; politici, soudy, byrokraté, policie, armáda, náboženství, mafie, sekty atd. ti všichni slouží drogám, ano náš skutečný jediný Bůh to jsou jenom drogy, život zde vzniknul díky drogám, a tak je zde závislost a deprese. Odeberte elitě drogy a elita spáchá sebevraždu, tak jako jí spáchal Adolf Hitler! Naše štěstí zde je závislé na drogách, drogou zde je; moc, bohatství, sláva, výhody, jistoty, láska, autorita, sex, jídlo, pití, spánek, informace atd. Mučení je založené na tom, že se člověku odeberou drogy a člověk se zhroutí, protože bez drog on nedokáže zde existovat! Každý jedinec nebo národ, to je jenom loutka, se kterou drogy snadno manipulují, soutěžíme a bojujeme jenom o drogy, ten, kdo zde je v centru společnosti, má nadbytek drog a ten kdo je na okraji společnosti má nedostatek drog.