Zlo je kořením života

Od narození do smrti jsme chycení do sítě z dezinformační mediální propagandy, která z nás dělá loutky, které ovládají ti, co mají moc díky protekci. Nepříteli neřekneme pravdu, aby on nezískal výhodu, ten druhý je náš nepřítel a následkem je psychický očistec ve kterém je nám ten druhý peklem, protože lže a krade. Z dálky vypadá realita jako mír a z blízka spatříme válku ve které uspějí ti co jsou zlí k druhým a dobří k sobě.

Násilí není jenom v naší kulturní civilizaci, násilí je i v ekosystému kde to co je silnější zabije to co je slabší, vše, co je živé to je evoluční dočasný experiment s nulovou hodnou pro evoluci. Smrt je ukončený evoluční experiment, po smrti zde nic není, posmrtná existence je pohádka pro hlupáky. Někdo se dožije velmi dlouhého věku a jiný je eliminován antikoncepcí nebo potratem, už před narozením, takový je život v tomto očistci! Vždy se ptejte, komu zlo přináší dobro, on je většinou pachatelem zla.

Zlo přináší dobro mocným a bohatým lidem, nadbytek je zde díky nedostatku. Zlo je kořením života, jde o to abychom použili správné koření ve správném množství, v principech je si zde vše podobné a vše souvisí se vším, bez poznání principů budeme neustále chybovat, a tak zde nebude naše kulturní civilizace optimálně fungovat, základním principem je to že po akci je zde reakce, pokud slepý vede slepé tak všichni spadnou do hluboké jámy, o tom je naše společnost už mnoho tisíciletí.

Vládnou nám všude amatéři, a tak z nás dělají amatéry, řešením je začít nahrazovat lidi za umělou inteligenci a roboty, čím méně bude na světě lidí tím méně zde bude s lidmi i problémů, každý je nahraditelný za robota nebo umělou inteligenci, nevěřte tomu, že je ředitel nebo prezident nenahraditelný! Jakýkoli odpor proti umělé inteligenci a robotům je naivní a marný, zaměstnavatelé potřebují zaměstnance, co pracují jako roboti, a tak jim vyhovíme a lidi všude za roboty nahradíme, vše je zde nejisté a jenom smrt je jistá, neber si to osobně že už brzo skončíš v krematoriu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.