Provozovatelé; stránek, katalogů, portálů, sociálních sítí, blogů, zpravodajství atd. u nás zvládli konečně stránku technickou, a tak vše vypadá moderně, jenže to je jenom krásný obal, který vnímáme z dálky, jenže v tom obalu je obsahový zmetek s nulovou informační hodnotou. Porovnejte si třeba Českou Wikipedii a USA Wikipedii, je to ohromný rozdíl po stránce hodnoty a kvality obsahu, příčinou jsou peníze, které u nás bohužel nikde nejsou z mnoha příčin, nejsou peníze není ani láska a pravda, žijeme v konzumní egoistické společnosti, kde je dobrota žebrota.

Jsme zde tisíc let na tom ekonomicky velmi zle, protože jsme vždy byli jenom malá kolonie, která musela otrocky sloužit zlým kolonialistům, a tak zisky z naší těžké profesionální práce tisíc let mizeli do ciziny. Následkem je zde veliká konzumace piva a cigaret, jsme národem psychických ubožáků, stačí se podívat na to že máme starého těžce nemocného prezidenta na invalidním vozíku to je světová rarita. Nejhorší je situace na ubohém amatérském anonymním fóru Zpovědnice, kde je u moci psychopat, co zde dělá dlouho moderátora, z díla spatříme tvůrce.