Rubriky
Očistec

Život je hra ukončená smrtí

Obsah není dostupný.
Prosím povolte cookies kliknutím na Souhlasím v zobrazeném okně

Objektivní pravda o životě a smrti. Smrt je pro lidi velikým tajemstvím od té doby co lidi na této planetě žijí v různých organizacích, nejčastější otázkou je u lidí existuje něco po smrti těla, nebo smrt definitivně vše ukončuje? Jedna skupina věří tomu že po smrti těla je zde nějaké pokračování a že tím naše existence nekončí, druhá skupina nevěří tomu že je po smrti nějaké pokračování a tvrdí že smrtí vše definitivně končí, třetí skupina vše chápe zcela jinak a tvrdí to, že člověk bez organizace ve které existuje je nic, a že po smrti člověka je člověk v organizaci nárazem jiným člověkem, podobné je to i u; rostlin, zvířat, hmyzu, mikroorganismů, virů, atd.

Věta má hodnotu pokud je organizovaná v knize nebo v novinách, samotná věta nemá žádnou hodnotu pro čtenáře. Člověk je složen z velikého množství organizací, vše co je veliké to je složeno z malého. Z pohledu třetí skupiny to vypadá že smrt zde není, a proto nemá smysl se tímto problémem zaobírat, vše je v ekosystému jenom organizovaný evoluční nekonečný proces a každý člověk na světě je jenom nulou s nulovou hodnotou od narození do smrti, jaký to má smysl, rozdělovat nuly na nuly co jsou nahoře a nuly co jsou dole? Války v nahotě dokazují to že třetí teorie o smrti je správná, protože je statisticky a vědecky podložená důkazy.

Co je to sexuální pud, organizace v nás vědí že tělo je zde dočasně a tak chtějí přejít do nového těla, které vnikne díky sexu, problémem je ale to, že zde není ekonomická koncepce pro rozmnožování lidí, díky přelidnění a degeneraci, proto je zde antikoncepce a jsou zde i potraty. Vše je zde dočasně, dočasně je zde i naše planeta Země, zatím ještě nevíme jak z naší nemocné planety Země utéci jinam, protože jde o překonání obrovských vzdáleností, a na to nemáme rychlé velké vesmírné lodě. Loď se potápí a každý se chce nějak zachránit, o tom je zánik veliké organizace, podívejme se třeba na politické strany, které ztratí popularitu, jak najednou kariéristi rychle přecházejí do perspektivní politické strany, vše je zde jenom pokrytecké mediální divadlo.