Vše je zde o příběhu, život je dlouhý příběh složený z velikého množství příběhů, které můžeme rozdělit na; cizí příběhy, naše příběhy, vymyšlené příběhy atd. často je zde nespokojenost s příběhy a toužíme po tom abychom byli s příběhy spokojení, a tak naše toužení je nám soužením.

Podívejme se na příběhy v knihách, zde je snaha slovy popsat nějaký příběh tak aby ten příběh zaujal čtenáře nebo posluchače, to vedlo ke vzniku divadla a dneska zde jsou filmy v kině a televizi.

Pokud je příběh populární tak on zasahuje do života lidí a nutí je se zamyslet nad tímto příběhem, popularita příběhu je zde časově omezená, protože staré populární příběhy nahrazují nové populární příběhy, příběh, který je populární v Indii není populární v České republice, protože je zde veliká kulturní rozdílnost.

Války a pandemie to jsou příběhy které v nahotě odhalují chyby které dělají lidi, proč vlastně lidi dělají chyby, a tak zde vznikají zlé příběhy, ve kterých není láska a pravda? Lidi dělají chyby, protože v jejich hlavě jsou chybné informace a následkem je to že lidi chybují, chybují ti, co jsou dole i ti co jsou nahoře, nikdo není dokonalý natolik aby nikdy nechyboval!

Podívejme se na elity, které pomocí dogmatické totality dělají z lidí pitomé ubožáky a jakýkoli odpor proti totalitě je marný. Problémem je zde to že jsme konkurenci nahradili násilně za monopoly a centralizaci, pokud zde není konkurence tak následkem jsou příběhy, které nám způsobují stres a deprese, stali se z nás loutky, které ovládají monopoly a centralizace, naším osudem jsou ubohé příběhy, ve kterých jsme vždy v ubohé situaci.