Židé vše ovládají

Zář 19, 2021

Čím více chyb tím více je zde i deprese, logicky lékem na depresi je snížit množství chyb v nás a okolo nás což se snadno řekne a těžko realizuje. Obrazně mě chyby připomínají plevel na zahradě, který roste, aniž by jej někdo sázel a nám nezbývá než tento plevel pravidelně pracně neustále likvidovat, pokud chceme mít z naší zahrady užitek. Jsou chyby, které snadno odhalíme a odstraníme, problémem jsou ale chyby, které nedokážeme odhalit ani odstranit.

Nejhorší je pro nás, pokud věříme něčemu, co je chybné takto se dostáváme do vězení, ze kterého je nemožné uniknout a naše existence zde již nemá žádný smysl. Vše je o situaci a přizpůsobení se situaci, v některé situaci je dobré být pesimistou a v jiné je dobré být optimistou, všechny normy a teorie jsou proti tomu abychom se přizpůsobovali bezcharakterně nové situaci, protože normy a teorie se snaží s námi agresivně manipulovat a učinit z nás ubohého žebráka.

Inteligence je více než naše vědomí, jakmile začneme milovat více naše vědomí, než naši inteligenci dostaneme se do deprese, a tak se zhroutíme. Globální ekonomická a politická deprese je zde díky tomu že jsme inteligenci potlačili a nahradili jí vědomím, ty druhé zajímá, co víte a nezajímá je, jestli umíte svoji inteligenci optimálně používat, je to začarovaný kruh víry ve vědomosti. Postoupit do další úrovně naší existence můžeme jenom tehdy pokud opustíme naše vědomosti a začneme milovat naši inteligenci jako našeho jediného pána.

Drogy ve vás ukřižovali vaši inteligenci, aby vám mohlo kralovat vaše vědomí a učinit z vás jenom vykleštěného vola který jenom žere a sere jako ubohá žížala a nemá žádné vyšší životní cíle. Ježíš Kristus to je symbol pro inteligenci a Židé jsou zase symbolem našeho vědomí, v současnosti je na světě tedy 99 % lidí co jsou Židé a jenom 1 % lidí na světě jsou skuteční křesťané co neberou drogy a slouží jenom inteligenci.

Dítě je krásné, protože v něm není vědomí a je pod vlivem inteligence, jakmile v dítěti začne vědomí růst a přeroste inteligenci tak dítě přijde o svoji krásu a promění se v ošklivou sobeckou svini. V duševním ráji žijí ti, co slouží inteligenci a v duševním očistci žijí ti co slouží svému vědomí a svým vědomostem. Vědomosti to je duševní tloušťka a ten kdo je tlustý se pomalu pohybuje, a tak si neumí poradit ve složité situaci a má deprese.

Učitelé zkouší žáky z toho, co ví, to je základní chyba není důležité, co žák ví ale důležité je, aby byla jeho inteligence čistá a zdravá, život je boj a v boji potřebujeme inteligenci více než vědomosti. Zjistil jsem, že se osobnost člověka snadno pozná z toho, co on napíše, protože text odráží lidské myšlení, a to, jestli je člověk pod vlivem vědomí nebo je pod vlivem inteligence, když čtu to, co píší lidé, co zde mají velikou moc a veliké bohatství, zjišťuji že tato elita je pod silným vlivem svého vědomí, tedy to jsou svatí Židé, co ovládají ekonomicky a politicky náš konzumní ubohý svět a dělají z nás ubohé žebráky co pracují za minimální mzdy a bojí se nezaměstnanosti.

Vše je zde stavebnice, ze které je možné sestavit ráj nebo očistec, záleží jenom na tobě, co si z této stavebnice pro sebe sestavíš, pokud bys chtěl sestavit duševní ráj musíš k tomu používat svojí čistou inteligenci a pokud bys chtěl sestavit duševní očistec, musíš k tomu použít svoje špinavé vědomí. Jak si to zde každý udělá takové to i zde bude mít, každý má možnost si svoji budoucnost sestavit, nehledejte tedy duševní ráj, ale začněte si jej sami sestavovat díky svojí inteligenci.