Společnost se skládá z organizací, na kterých jsme závislí, jsou organizace malé jako je rodina a organizace veliké jako je Evropská unie, v našem těle máme orgány a každý orgán to je organizace která slouží tělu. Aby něco optimálně něčemu sloužilo tak je zde nutné to naprogramovat, a tak vznikají organizace a orgány. Orgány a organizace mohou selhat z mnoha příčin, to může způsobit obrovské problémy, pokud není možné rychle orgán nebo organizaci nahradit něčím jiným.

Závislost na organizacích je mnohem větší, než si uvědomujeme, přitom organizace nutně potřebujeme abychom se měli dobře. Čím větší je někde koncentrace lidí tím více je tam i organizací, čas má dost času na to, aby on mohl objektivně posoudit každou lidskou organizaci, mnoho organizací se snaží o to, aby zatajili svoje chyby, z dálky tak organizace vypadá jinak než z blízka. Nová doba je spojená a automatizací a optimalizací, tím se začíná mnoho organizací systémově restartovat a po restartu je mnoho starých členů z organizace vyhozeno, protože je už organizace nepotřebuje.