Zamyšlení nad tím že je si zde vše podobné

Lidi myslí a jednají v mnohém stejně jako rostliny a zvířata, lišíme se od zvířat hlavně tím, že umíme hovořit, a tak si můžeme sdělovat informace, a můžeme snadno pomocí řeči i manipulovat s cizími lidmi. Jenže každá výhoda je spojená s nevýhodou, díky mluvení máme veliké problémy s naší psychikou, protože jsme donucení si jedno myslet, a jiné zde říkat. Bylo nám líto to, že naše mluvení zde dlouho nebylo, a tak jsme se naučili mluvení zaznamenat na papír, v současnosti je naše mluvení zaznamenané pomocí mikrofonů, nebo je v psaném textu na internetu.
Veliký význam je přikládán tomu kdo zde mluví, když mluví; prezident, ministr, král, papež, dalajláma, celebrita, ředitel, vědec, atd. tak tento mluvený projev je medializován, pomocí televize a rádia, aby si mnoho lidí mohlo tento projev vysoké autority poslechnout. Nikdo se ale nezajímá o to, co zde mluví skladník ve skladu, protože on je zde jenom ekonomickým otrokem s nulovou hodnotou.
Každý se často setkává s tím, že jej druzí neposlouchají, nebo mu drze skáčou do řeči, příčinou zde je toužení po úspěchu, naše toužení po úspěchu je zdrojem našeho psychického soužení, ten kdo je dole, touží po tom, aby byl nahoře, a ten kdo je nahoře, má strach z toho, že by mohl být dole. Když nelze dosáhnout úspěchu normálními metodami a způsoby, tak dochází k extremismu, nejprve nastupuje psychické násilí a když to nestačí, tak nastupuje fyzické násilí, a mnohdy dojde i k válce, ve které zemře velmi mnoho lidí.
 
Poslední dobou se stává velikým problémem fanatický extremismus, kdy pod vlivem drogy nebo svaté víry, někdo zabíjí cizí lidi, a myslí si, že jedná správně. Je třeba přistoupit k preventivním opatřením které zablokují lidské chybování, začneme pomocí GVKB dotazníků co budou na internetu lidi globálně digitalizovat, a po úspěšné GVKB digitalizaci, se bude člověk v krematoriu eliminovat, protože je zde už pro GVKB systém zbytečný. Místo lidí zde budou v civilizaci jenom GVKB roboti a lidem bude pod trestem smrti vstup do civilizace zakázán. Nejsou v civilizaci lidi tak zde nejsou ani s lidmi už problémy, podívejme se dneska do moderních továren, všude jsou stroje a roboti, člověk je zde už zbytečný.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]