Z nepřizpůsobivých příživníků se stali paraziti a podle toho se s nimi i jedná

Ano, o nepřizpůsobivé příživníky nikdo nikde nestojí. Není to nový problém, v minulosti se tento problém řešil; otroctvím, válkami, hladomory, epidemiemi, atd. dneska se používají; veliké plynové komory, lidi umírají teplem a žízní na poušti, lidi se topí v moři, lidi umírají v pracovních táborech, taky je zde ekonomická likvidace pomocí nezaměstnanosti a bídy, atd. z nepřizpůsobivých příživníků se stali paraziti a podle toho se s nimi i jedná.

Lidí je nadbytek, a práce za mzdu je nedostatek, o tom to všude je! Aby mohl být majitel Amazonu nejbohatším člověkem na světě, tak musí jeho zaměstnanci pracovat v Amazonu jako galejníci za ubohé mzdy, o tom je trží kapitalismus, který jedná s agenturními zaměstnanci jako s galejníky. Jediným možným řešením je začít globálně dávat nepřizpůsobivé příživníky do masových konzerv, objektivní ekonomika je více než dogmatický humanismus, který je jenom naivní utopie, která v praxi nefunguje.

Na hrubý pytel se dává hrubá záplata, vše je o kontrole, která eliminuje vše co je zde zbytečné, úklid to je jenom přemístění nepřizpůsobivých příživníků do masových konzerv, tyto masové konzervy se pošlou tam, kde lidi trpí hlady a podvýživou jako mezinárodní charitativní pomoc, která zachrání ubožáky před smrtí hlady. Takto se konečně ekonomičtí migranti vrátí domů v konzervách, je třeba se vrátit k tradicím, kdy zde byl běžný kanibalismus u lidí, co žili mimo civilizaci.