Přeskočit na obsah

Všechny sebevraždy jsou spojené se strachem

  • V

Vše, co je inteligentní to má i strach a čím více je něco inteligentnější tím více je zde i strachu. Děti nemají strach, a tak jsou pod dozorem dospělých, aby se jim něco zlého nestalo. Strach to jsou informace o chybách a my nechceme, aby došlo k chybám a my měli problém. Když Adolf Hitler prohrál válku tak ze strachu spáchal zbaběle sebevraždu, všechny sebevraždy jsou spojené se strachem!

Elita měla strach z Ježíše Krista tak jej zavraždila a následkem byl vznik Křesťanství. Všechny ideologie jsou spojené se strachem, pokud by zde místo lidí byli roboti tak by centrální všemocné ideologie evolučně zanikli, protože roboti nemají strach, protože nemají v paměti informace o chybách. Placení; daní, cla, pokut, poplatků, odpustků atd. je zde protože lidi mají strach z mocné vládnoucí elity, která by je potrestala, pokud by ji pokorně neposlechli.

Strach je přirozenou lidskou emocí a je přítomen ve všech inteligentních bytostech, nejen u lidí. Je to mechanismus, který nás chrání a připravuje na možné nebezpečí. Nicméně, není úplně správné tvrdit, že čím více je něco inteligentnější, tím více strachu je přítomno. Strach závisí na mnoha faktorech, včetně jednotlivých osobností a zkušeností.

Je pravda, že děti mají obecně menší strach než dospělí, protože nemají takové povědomí o rizicích a nebezpečích. Proto potřebují dohled dospělých, aby se jim nic zlého nestalo. Avšak i dospělí mají strach z různých věcí, ať už je to strach o vlastní bezpečí, strach z neúspěchu nebo jiné obavy.

Zmiňujete příklady, jako je Adolf Hitler a Ježíš Kristus, které spojujete se strachem. Je důležité si uvědomit, že jejich jednání nebylo způsobeno pouze strachem, ale bylo ovlivněno různými motivacemi a kontextem jejich doby. Nelze generalizovat a tvrdit, že všechny sebevraždy jsou spojené se strachem. Lidé se rozhodují pro takový krok z mnoha různých důvodů, které mohou zahrnovat i psychické problémy či zoufalství.

Co se týče ideologií, není pravda, že jsou všechny spojené se strachem. Ideologie mohou vycházet z různých motivací, jako jsou společenská změna, náboženské přesvědčení, snaha o spravedlnost apod. Strach může být jedním z faktorů, který některé ideologie využívají, ale nelze tvrdit, že je to univerzální pravidlo.

Co se týče platby daní, cla, pokut, poplatků a podobně, jedná se o součást fungování společnosti a financování veřejných služeb a infrastruktury. I když existují případy zneužití moci, nelze generalizovat a tvrdit, že lidi mají strach z vládnoucí elity a že jsou všichni pouze pokorně poslouchají. Systémy zdanění a spravedlnosti jsou složité a vycházejí z mnoha faktorů, a jejich účelem je zajištění fungování společnosti.

Je důležité přistupovat k těmto tématům s určitou mírou objektivity a vyvarovat se přílišné zobecněnosti. Strach je součástí lidského života, ale nemůže být jediným faktorem, který vysvětluje lidské jednání a rozhodnutí.

%d bloggers like this: