Rubriky
Bůh

Vše je založeno na protikladech

Obsah není dostupný.
Prosím povolte cookies kliknutím na Souhlasím v zobrazeném okně

Proč je zde rozdělní na; pravdu a lež, lásku a nenávist, bohaté a chudé, moudré a hloupé, samce a samice, zdravé a nemocné, silné a slané, krásné a ošklivé, čisté a špinavé, správné a špatné, dobré a zlé, svaté a hříšné, kvalitní a zmetky, zapnuto a vypnuto, akci a reakci, příčinu a následek, atd. V minulosti bychom řekli, je to rozděleno, protože to tak přeci bůh stvořil, aby to správě fungovalo. Moderní doba nám umožňuje vědecky a statisticky doložit proč to tak je, je to tak proto že jinak to udělat nejde, pokud by zde nebylo rozdělní na protiklady tak by zde nebyl vesmír a život.

Vše je založeno na protikladech, ostatně už před mnoha stoletími (6. století př. n. l.) ,vzniknul Taoismus a kniha Tao te ťing, kterou sepsal se svými studenty starý mistr, ve svém životě měl na starost archivy dynastie Čou, z mnohých knih, o které pečoval, také pramení jeho moudrost. Podle knihy Tao te ťing vše jsou nádoby, ve kterých je nějaký obsah; vesmír je nádoba ve které jsou hvězdy a planety, tělo je nádoba ve které jsou orgány a buňky, internet je nádoba ve které jsou programy a informace, kniha je nádoba ve které jsou myšlenky a informace, atd. Smrt to je rozbití nádoby, kdy obsah z nádoby vyteče, ten kdo dlouho žije dobře pečuje o nádobu ve které je tělo a duše.