Vše je o právech a povinnostech

Chyby je třeba optimálně eliminovat. Proč je v nás a okolo nás tolik chyb a my nedokážeme chyby eliminovat? Naše schopnosti a možnosti jsou mnohým limitované, zázraky jsou možné jenom ve filmu nebo v pohádce. Vše je o právech a povinnostech, mnozí se zde mediálně ohánějí svými právy, a přitom si neplní svoje povinnosti, podívejme se třeba na stát, který zná velmi dobře svoje práva, ale neuvědomuje si to že se ziskem mnoha práv automaticky i získává mnoho povinností, základní povinností státu je zajistit lidem to, aby se měli dobře, pokud se lidi nemají dobře tak považují stát za zlého parazita.

Stát je obrazně jako pilot letadla, lidi jsou cestujícími, co spěchají, a tak letí letadlem. Pomocí přirovnání snadněji můžeme pochopit to co je nám cizí, v základních principech je si zde mnohé podobné, myslíme a jednáme podle situace, komu není rady tomu není pomoci. Podívejme se do minulosti, ve které státy udělali lidem ze života očistec a nikdo to neřeší, problém je v kontrole, to, co není pod optimální kontrolou to nám způsobuje problémy.

Politika a ekonomika je o profesionalitě, z díla se pozná tvůrce, problémem zde jsou monopoly, které na nás ekonomicky parazitují a stát je u nás ten největší monopol. Nadbytek zde existuje díky nedostatku, v přírodě nejsou monopoly, a tak zde není ani bída a nezaměstnanost, všechny krize a války zde jsou díky monopolům, monopoly rozdělují lidi na ty, co jsou nahoře v ráji, a ty co jsou dole v pekle, rovnost je zde jenom ve smrti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *