Vládnou zde utajení milionáři

Vše je zde Matrix složený z nul a čísel, proto je zde vše dočasnou iluzí, proč šílenci odmítají pravdu o tom, že je vše Matrix, ve kterém je vše dočasnou iluzí? Je to podobné jako v minulosti, kdy každá svatá dogmatická církev nebo sekta, mučila a vraždila ty, co hlásali něco, co bylo v rozporu s dogmaty svaté církve nebo sekty, podle hesla, kdo nejde s námi, ten jde proti nám, a tak bude násilně eliminován, nikdo nebude stát zbaběle opodál. Zde se dostáváme k fanatismu u lidí, co věří nějakým dogmatům a neuvědomují si, že tato dogmata jsou zde dočasnou iluzí, vše je zde nejisté a jenom smrt je jistá.

Čas má dost času na to, aby vše, co je chybné recykloval a ponechal zde to co je správné, správné jsou vesmírné a přírodní zákony které beze změny platí nekonečnou dobu a budou platit nekonečnou dobu, protože jsou správné. Vše, co končí na ismus (feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus, nacismus, islamismus, hinduismus, humanismus, idealismus, protekcionismus) to je evolučně chybné, a tak je to zde evolučně dočasně, kdo vlastně vytváří to, co končí na ismus? Vše, co končí na ismus vytvářejí šílení psychopati jako byl třeba Adolf Hitler, proč je zde mnoho tisíciletí tolik problémů s šílenými psychopaty?

Zde se dostáváme k otázce alfa jednice, každý alfa jedinec je šílený psychopat, alfa jedinci jsou i u zvířat a zde vedou smečku. V současné době mají alfa jedinci profesionální ochranku, aby je někdo nezavraždil, není ten, co by se zavděčil všem, čím více zde máte moci a bohatství, tím více zde máte i nepřátel, co se snaží vás násilně eliminovat. V současné době zde už nevládnou králové a prezidenti, vládnou zde milionáři, co jsou většinou dobře utajení a žijí si ve svých palácích, nemoc a bohatství nikdo dlouho neutají, milion milionářů vlastní většinu světového bohatství a pomocí svých dobře zaplacených sluhů, ovládá celý svět, nadbytek je postaven na nedostatku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *