Virtuální realita eliminuje internet

Neustále dochází všude k tomu, že nové nahrazuje staré, v současnosti je internet novým systémem, který nahradil mnoho starých systémů, ale s příchodem virtuální reality bude internet nahrazen virtuální realitou. První virtuální realitou bylo divadlo a potom divadlo nahradilo kino, dneska zde místo kina je televize a internet, civilizace je o tom že se vše přirozené nahrazuje umělým, a tak dochází k tomu, že přirozenou realitu nahradíme evolučně za virtuální realitu, tím se nahradí staré příběhy z přirozené reality na nové příběhy z virtuální reality.

Bude to veliká změna pro naši konzumní společnost, přijde období anonymity ve virtuální realitě a současně bude naše myšlení a konání pod neustálou kontrolou umělé inteligence. Skončí pro lidi možnost lhát a krást, nebudeme už ani používat neslušná slova, takto se promění hříšníci na lidi bez hříchu, umělá inteligence zablokuje všem lidem možnost myslet jako zlý hříšník. Příchod virtuální reality restartuje civilizaci, skončí rozdělení lidí na; ligy, kasty, třídy atd. nebudeme už mít ani jména a tituly, každý bude jenom globálním číslem v globální virtuální realitě. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *