Veliká kvalita za malou cenu

Statistika je objektivním zrcadlem reality, ve které existujeme, realita to jsou příčiny a následky, nic se zde nestane bez příčiny, pokud je zde; chyba, problém, krize, konflikt, nemoc, smrt, bída, zaostalost, pandemie, válka atd. tak vždy to má i nějakou příčinu. Hříšníci dělají chyby a málokdy se ze svých chyb poučí tak že je už neopakují, nikdo není dokonalý natolik aby nechyboval, chybují ti, co jsou nahoře i ti co jsou dole. Veliká kvalita a malou cenu je cestou k tomu abychom proměnili očistec na ráj, proto evolučně všude nahradíme hříšníky za autonomní inteligentní roboty na akumulátory.

Všechny evoluční snahy o to, aby se čert proměnil díky náboženství na anděla jsou naivní a marné, z nuly nikdo číslo neudělá. Nový evoluční dům postavený z informací a programů potřebuje nové pevné základy ze strojů a programů, hříšná oblečená opice je zastaralý model, který bude evolučně optimálně eliminován, aby se uvolnilo místo pro stroje a programy, robot prezident bude vyznamenávat roboty a v továrně roboti budou vyrábět roboty, hříšníci se odsunou z civilizace do rezervace a zde se oddělí muži od žen. Čiň čertům dobře a oni se ti peklem odmění, o tom to zde už mnoho tisíciletí je v tomto konzumním pekelném očistci, ten druhý je čert, vše je o egoistickém pokrytectví, kdy si čerti hrají na svaté anděly, a to logicky nefunguje.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.