Neustále slyším o problémech a když říkám že všechny problémy jsou relativní, tak mě lidi nechápou, nejčastějším problémem jsou zde chyby, co dělají lidi, brzo budou dělat chyby i autonomní roboti a umělá inteligence.

Relativní je to, co každý vnímá subjektivně, objektivně zde je jenom evoluce a při experimentech vznikají problémy, které se jistě časem vyřeší. Jsi nula a bereš to jako problém který je třeba vyřešit, to že jsi nula ale není problém, který je třeba řešit, je třeba pochopit to že vše co je zde inteligentní to je zde i nulou a některé nuly se snaží z dálky vypadat jako by byli číslem.

Smrt v nahotě odhaluje to, že lidi jsou jenom nuly s nulovou hodnotou, skutečnou hodnotu zde má jenom to, co je zde potřebným zdrojem, proto zde jsou o zdroje konflikty a boje u lidí ale i v přírodě. Jakmile každý dostane do hlavy GVKB čip tak všechny vaše problémy zmizí, protože zde už nebude vaše hříšnost, vše je o hříšnosti, která je továrnou na vaše problémy!