Váš pláč je mi k smíchu

A to je ono, čemu vás učím abyste se stali kouzelníky a poznali tajemství čarování. Pokuste se o to! Dlouho jste činili ve svém životě opačně, a nejenom v tomto životě, ale i v mnoha dřívějších. Nyní mě poslouchejte: Vyzkoušejte jednou tento magický recept, toto mantra, jež vám dávám. Nechejte následek působit ve vás a čekejte, co se přihodí, příčiny se budou kolem vás hemžit. Nečekejte na nějaký důvod, abyste byli šťastni.

Už jste se dost dlouho načekali. Buďte šťastni a budete mít i důvody. Co ještě chybí? Proč se nechcete k tomu rozhodnout? Proč nechcete s tímto principem pracovat? Poněvadž váš vědecky trénovaný rozum říká, že to musí být vyumělkované štěstí, když své úsilí být šťastný má být štěstím samo od sebe.

Logický rozum říká: šťastný, je to jen klamná představa, nikoliv pravda. Ale nemáte tušení o podstatě věcí. Životní energie pracuje svým vlastním způsobem. Budete-li perfektně hrát, stane se realitou. Jedinou podmínkou je, že zde nesmí být herec. Vrhněte se plně dovnitř, pak již není rozdílu, zda hrajete nebo ne, jen jste-li polovičatí, zůstáváte nepravými.

Když vám říkám: tančete, zpívejte a buďte šťastni, a vy jste přitom jen polovičkou svého srdce, jen abyste se podívali, zda to klape pak zůstává „já“ a říká: Ano, je to nepravdivé, jen pokus, ale to se nestane samo sebou, není to spontánní. Pokud jste vložili do hry jen polovinu srdce, zůstává hra a zbytečné plýtvání časem.

Když něco zkoušíte, pak to čiňte celým srdcem. Nedržte se zpátky, dávejte se zcela, staňte se hrou, rozložte herce ve hře a dívejte se, co se děje. Nastane skutečnost a budete cítit, že se tak přihodilo spontánně. Nezjednali jste to, jednoduše se tak stalo. Avšak to se přihodí, jen je-li člověk totální. Zjednejte působení, vložte vše, co máte dovnitř a dívejte se na výsledek. Činím z vás krále bez královské říše.

Musíte si počínat jako králové, a tak dokonale hrát, že proti vám opravdový král vypadá jako špatný herec. Energie činí, že se vše stává pravdivé, je tím, čím chce. A jestli v nějakou královskou říši doufáte, budete dlouho čekat. Člověk nikdy nemá své království pohromadě. Svět je nekonečně velký, proto může být vaše království jen dílčí.

A s částečným královstvím, jak může být člověk králem? To je nemožné. Ale vy můžete být; bohem, papežem, králem, císařem, prezidentem atd. Buďte šťastni a budete vidět, že celý svět s vámi bude na vrcholu slávy. Je staré přísloví, které říká: Plač a budeš plakat sám, směj se a celý svět se bude s tebou smát.

I stromy a kameny a mraky se s tebou budou smát. Když uplatníš působení a jsi extatický, bude s tebou vše tančit. Veškerá existence se stane tancem a slavností. Závisí to jen na vás. Říkám vám, chtějte uplatnit působení, je to to nejjednodušší, co je. Vypadá to jen těžké, protože jste to ještě nevyzkoušeli. Vyzkoušejte to! Máme vůli, abychom skryli, že jsme slabí.

Děláme tak, jako by protiklad byl důkazem, který by nám a jiným měl něco ukázat. Lidé, kteří cítí, že jsou hloupí, pokoušejí se stále dovědět, že jsou chytrými. Jsou si neustále vědomi této skutečnosti, že jsou přihlouplí, a proto se pokoušejí působit moudře. Lidé, kteří věří, že jsou oškliví, pokoušejí se přikrášlit. Přimalovaná krása je však jen fasádou, maskou. Slabí lidé se vždy namáhají, aby působili silně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.