Ráj to byla testovací verze, která se evolučně nepovedla, a tak je finální verzí konzumní očistec ve kterém je nám ten druhý peklem. Logicky je zde otázka a proč se nám ráj evolučně nepovedl? Založili jsme totiž náš ráj na výhodách a neuvědomili jsme si to, že s výhodami přijdou i nevýhody, výhody jsou extrém a každý extrém je továrnou na problémy!

S extrémy je to jako s počasím, vadí nám veliké teplo a veliká zima, potřebujeme, aby byla teplota taková, že budeme spokojení. Toužení se nám stalo soužením, proč vlastně toužíme a tím se soužíme? Toužíme, protože jsme tak vychovaní v rodině a škole, naše výchova je postavená na soutěžení a ten kdo v soutěži uspěje toho za to odměníme a ten kdo neuspěje je za to potrestán. 

Pokud je zde všude běžné násilí, tak příčinou je to že spolu soutěžíme a pokud nemůžeme v soutěži uspět po dobrém, tak se snažíme uspět po zlém, a tak je nám ten druhý peklem! Podívejme se na to, jak byl upálen Jan Hus a hledejme pravou příčinu této evoluční chyby? Nakonec dospějeme k tomu, že příčinou zde byla bezcitná soutěž o výhody a následkem byl justiční omyl

Je snadné soudit a trestat, to umí i divoká zvířata, je těžké pochopit a pomoci těm co chybují, podívejme se třeba na ekonomické ubožáky, co se neumí přizpůsobit konzumnímu očistci, řešením není ekonomické ubožáky zavírat do vězení nebo do psychiatrické nemocnice, řešením je zde zajistit globálně optimální výchovu všech dětí v GVKB klášterech tak, aby se čerti globálně proměnili na svaté anděly, co nelžou a nekradou, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno.