Už zde bylo dost slibů a populistických hesel

Obsah není dostupný.
Prosím povolte cookies kliknutím na Souhlasím v zobrazeném okně

1
Nikdo není dokonalý natolik aby nechyboval, chybují jak hlupáci, tak i ti co jsou moudří a inteligentní.
2
Problém je v tom že lidi nemají k dispozici správné aktuální informace, je to velmi starý problém, který se snažíme řešit mnoha způsoby, a pomalu postupujeme evolučně dopředu.
3
Na počátku byla lidská řeč, a potom přišla evolučně gramotnost, kdy umíme informace zaznamenat na papír, nebo na internet a umíme tyto zaznamenané informace číst nebo poslouchat, taky je zde video, kde vidíme to, co nás zajímá, a tak máme více informací.
4
Vznikla informační technologie, která se na vysoké škole vyučuje, a tak zde máme specialisty co profesionálně pracují s informacemi a snaží se o to, aby lidi nechybovali díky tomu, že mají správné aktuální informace.
5
Zde narážíme na to, že většina informací je; univerzální, teoretická, nekvalitní atd. takové informace pro nás nemají hodnotu, protože jsou nám cizí.
6
Každý potřebuje od narození do smrti informace, co jsou mu blízké a které jsou pro něj hodnotné, jenže kde takové informace získat rychle a levně?
7
Budeme muset restartovat současný informační systém tak by měl každý člověk na světě k dispozici rychle a levně informace co jsou mu blízké a které mají pro něj hodnotu.
8
Toho můžeme dosáhnout jenom se zavedením 5G bezdrátového připojení a pomocí umělé globální inteligence co amatérsky nechybuje.
9
To ovšem bude vyžadovat obrovské dlouhodobé investice a mnoho času, zde se dostáváme k tomu, čemu dáme protekci, protože naše budoucnost je v tom, co je pro nás dneska prioritní?
10
Už zde bylo dost slibů a populistických hesel, pokud se chceme skutečně mít líp nestačí jít k volbám, budeme muset začít u sebe a začít se změnami v našem životě abychom byli vzorem ostatním.
11
Jenom s kvalitními lidmi lze vytvořit globální kvalitní konzumní civilizaci, ve které lidi nebudou už egoisticky lhát a krást.
12
Dosud lidi psychicky spí díky naivní víře v zázraky, je třeba lidi probudit tak jako je probuzený každý náš veliký lidský vzor jakým byl; Zarathuštra, Lao-c’, Mahávíra, Šalamoun, Ježíš Kristus, Buddha, Konfucius, Jan Hus, Mahátma Gándhí, GVKB atd.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *