Umělá inteligence nelže a nekrade

Evoluční proces už brzo restartuje naši civilizaci a místo lidí zde budou autonomní roboti a umělá inteligence, lidi se eliminují v krematoriu, protože je to zastaralý systém, který není optimální pro digitální civilizaci, nejsou lidi tak nejsou s lidmi problémy to je logické. Vše se evolučně rychle mění a v tom spěchu se zapomnělo na to, že změnit se musí i zaměstnanci, kdy zde místo lidských zaměstnanců, budou autonomní roboti a umělá inteligence.

Jde o to, aby zde vše mělo svůj jistý osud, který nejde změnit a toho lze dosáhnut tím, že zde nebudou lidi, protože lidi se snaží násilím změnit svůj osud a následkem je nefungující civilizace. Měníme jenom povrch, a to nestačí je třeba jít do hloubky systému a zde provést veliké změny, čas a prostor ve kterém vše existuje to jsou nádoby, ve kterých probíhají složité procesy, které jsou evolučně naprogramované.

Člověk nebyl evolučně stvořen pro život v civilizaci, a proto má snahu z civilizace uniknout do přírody kde je mu dobře, problémem je to že jsme civilizaci vandalsky poškodili, a tak nemáme už kam uniknout. Z oblečené opice nejde udělat autonomní robot pomocí; výchovy, vzdělání, morálky, politiky, ekonomiky, vědy, techniky, umění atd. jaký to má smysl chodit volit prezidenta republiky, když zde kandidují všude na světě mnoho století, jenom staré oblečené opice, potřebujeme, aby zde globálně trvale vládla jenom umělá inteligence, která nelže a nekrade.