V naší přirozenosti je dosáhnout seberealizace, v mnohém to připomíná běh na dlouhou vzdálenost, kde je obtížné být prvním, protože na startu je veliké množství ubožáků, co touží po seberealizaci. Pokud se do sebe zamilují ubožáci tak mají ubohé dětí, které budou toužit po seberealizaci a budou z toho mít deprese. Když se ubožáci nemohou seberealizovat po dobrém tak se snaží o seberealizaci po zlém.

Následkem je to že se z andělů stanou čerti, co žijí v psychickém pekle, a tak svoje deprese a stres řeší drogami nebo léky na deprese a stres, tím se dostávají do začarovaného kruhu zlých závislostí, a tak se z nich stávají; psychopati, sociopati, devianti, blbci, vandalové, blázni atd. vše je o protikladech mezi kterými je napětí a tato energie vytváří příčiny a následky, vše je tak naprogramovaným dočasným pulzujícím procesem.

Války v nahotě odhalují to, že jsme čerti, co žijí v pekle, ve válce je prioritou jenom vítězství za každou cenu, mír je válka vedená pomocí politiky a ekonomiky, svatá morálka chce změnit čerta na anděla, sociální politika chce změnit peklo na ráj, jenže to je jenom povrchní řešení, je třeba jít do hloubky problému, v hloubce spatříme špínu, kterou je potřeba pravidelně uklízet! Tou špínou jsou naše chyby, které se kopírují, protože je jsme pitomci, co dělají pitomosti. 

Podívejme se na popravu 27 českých pánů 21.6.1621 v Praze, zde se jasně ukazuje to, že jsme čerti, co žijí v pekle, kdo nejde s námi ten jde proti nám, a tak bude eliminován o tom to zde mnoho století všude je, moje hra a moje pravidla, není ten, co by se zavděčil všem, vše je zde o tom že chudí slouží bohatým za ubohou odměnu. Nebude to už trvat evolučně dlouho a robot prezident bude vyznamenávat roboty, všemu zde bude vládnout jenom globální umělá inteligence, práce za mzdu zde pro lidi už nebude, nebude zde pro lidi ani soukromé podnikání. 

Člověk to byla evoluční testovací verze profesionálního otroka, která se evoluci bohužel nepovedla, a tak finální verzí bude autonomní inteligentní robot na akumulátory, vše se dneska vyrábí průmyslově, a tak se budou průmyslově i vyrábět roboti a výrobu zajistí roboti, nejsou na světě už lidi tak nejsou logicky s lidmi žádné problémy o tom to je, že díky robotům se zde konečně peklo změní na ráj, protože roboti nelžou a nekradou.