Ti co jsou dole, žijí ve stínu těch, co jsou nahoře, naděje na to, že bude lépe těm, co jsou dole, je nulová

Nejvíce času věnujeme spánku, s tím nic neuděláme, tělo a psychika spánek nutně potřebuje, dále mnoho času věnujeme tomu, co nám přináší užitek, a zde můžeme mnoho času ušetřit tím, že budeme mít správné priority. Všimněme si toho, že je zde snaha nám vnutit priority násilím nebo pomocí podrazů, pácháme zlo ve snaze se mít dobře. Paraziti co zde mají výhody a jistoty, mediálně hlásají altruismus, aby z lidí udělali ovce, co nemají výhody a jistoty, díky pokrytectví je svět rozdělen na ty, co jsou nahoře, a na ty co jsou dole. Rozdělení na ty co jsou nahoře a ty co jsou dole, je založeno na odříznutí od zdrojů, zdroje umožňují růst fyzický a psychický, co je dovoleno těm, co jsou nahoře, to je zakázáno těm, co jsou dole.

Ti co jsou dole, žijí ve stínu těch, co jsou nahoře, naděje na to, že bude lépe těm, co jsou dole, je nulová, a tak následkem je deprese u; ekonomiky, politiky, náboženství, filosofie, umění, podnikání, obchodu, rodiny, atd. Malé mzdy jsou jako štelovaní volnoběhu u motoru v autě, motor dostane jenom tolik paliva, aby nechcípl. Jednoduchým ukazatelem velmi malých platů a nezaměstnanosti je veliké množství sebevražd, které postihuje nejvíce určité sociální skupiny obyvatel, co jsou na tom nejhůře. Problémem je že nejvíce dětí mají rodiny, které rodí děti, co na tom budou po celý život ekonomicky zle, díky degeneraci a malému vzdělání. Optimálním řešením je dát všem lidem do hlavy GVKB čipy, a čip mozek odřízne od reality, z lidí se stanou loutky ovládané GVKB umělou inteligencí a tím už lidi nebudou dělat chyby a budou mít dost času na práci.