Ano, z nuly číslo neuděláš

IMG_2571

Vše je zde pokrytecké divadlo, ve kterém si nuly hrají na veliká čísla, z díla spatříme tvůrce, vše co nuly vytvoří, to je zde dočasně, nuly neumí vytvořit něco, co by zde bylo trvale, o tom to je! Nuly to mají v hlavě vynulované, a proto dialog nefunguje a tak zde mnoho násilí je a pomocí násilí veliké nuly parazitují na malých nulách. Největším problémem nul je toužení po kariéře, které dělá z nul choleriky, co konzumují slivovici a kouří cigarety, je to marnost se snažit nulám říkat, že pokud budou takto nezdravě žít, že se nedožijí důchodu. 

Jelikož nulám nevyhovuje realita tak vytvářejí nereálné systémy, které mají koncovku ismus; dogmatismus, centralismus, feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus, nacismus, alibismus, kariérismus, atd. Pravda není ve svatých knihách nebo politických programech, pravda je v lidové moudrosti a přírodě, komu není rady, tomu není už pomoci. Nevěřte na zázraky po smrti nebo v budoucnosti, uvědomte si, že vše se musí podřídit přirozeným pravidlům a přirozeným limitům, každé parazitování je zde dočasně, trvale je zde jenom smrt, která eliminuje egoistické parazity.

Ano, i ty budeš evolučně recyklován

IMG_2522

Jak začneš tak skončíš, vše zde má začátek a konec, neustále něco začíná a jiné končí, čas to chybné eliminuje a to správné evolučně podporuje, vše zde má vyznačený datum spotřeby, vše je zde proto, aby se to spotřebovalo, recyklace je jako stín před kterým nelze utéci i ty budeš evolučně recyklován. Na věčné časy zde je jenom smrt, ovšem tato jistota nám není příjemná, kde se v lidech bere ta pyšnost a zabedněnost, že pořád dokola dělají stejné hlouposti, a nepoužívají vůbec svoje vědomosti a svojí inteligenci?

Jádrem problému je to, že lidi mají prázdnou hlavu, protože jim pořád někdo vymývá hlavu dogmatismem a dezinformacemi, podívejme se na; sekty, náboženství, armádu, policajty, soudce, byrokraty, politiky, učitele, atd. Hlavy těchto lidí jsou prázdné díky neustálému vymývání, radit těmto lidem to je jenom marnost, protože se informace v jejich prázdné hlavě neudrží. Slepí následují slepého, který tvrdí to, že on není slepý, to logicky nemůže ekonomicky fungovat, dokud to nepochopíte do té doby budete muset bloudit v tomto konzumním bludišti a jenom smrt ukončí vaše bloudění a utrpení.

Víš co je prioritní příčina tvých problémů

IMG_2589

Poznejme z blízka to, co nám kraluje. Každý zná vše jenom povrchně a tak chybuje a proto na tom zle zde je, všemu zde kralují pravidla a limity, vše je zde hra, která je založená na pravidlech a limitech, smrt to je konec hry a po tomto konci není; nebe, peklo, převtělení, atd. to jsou jenom pohádky pro hlupáky. 

Výhody a jistoty nám umožňují vyhrávat v životních hrách, jde zde nejvíce o; genetiku, rodinu, ideologii, výchovu, ekonomiku, politiku, sílu, inteligenci, vědomosti, pravdu, lásku, zdraví, krásu, štěstí, atd. Porušíš pravidla nebo limity a jsi za to potrestán, jde o to poznat u každé hry pravidla a limity, pravdu naleznete v lidové moudrosti a přírodě, nehledejte pravdu v knihách a na internetu, narazíte zde jenom na lháře a zloděje, kterým jde o to na vás parazitovat. 

Vzpomeňte si na socialismus, který z naší vyspělé kultury udělal zaostalou kulturu, sliby se slibují a jenom blázni se radují, dneska se zase mediálně slibuje, že bude líp, jenže líp je jenom těm, co jsou nahoře. Všude je mnoho sítí, do kterých vás chtějí chytit lháři a zloději, nabídka služeb a zboží nás všude obtěžuje, ale nikdo vám už nenabízí místo ředitele nebo místo prezidenta. 

Tím že budete; hrát počítačové hry, pít pivo, kouřit cigarety, věřit ve svaté zázraky, atd. tím jenom utíkáte před problémy, ale před problémy neutečete tak jako nelze utéci vlastnímu stínu. Máš svoje představy o tom, jak by vše mělo být a to je prioritní příčina tvých problémů, svět je takový jaký je, a on se nepřizpůsobí tvým egoistickým představám.

Ty se musíš pokorně přizpůsobit světu, jinak zde neuspěješ. Podívej se do přírody, ten kdo se zde nepřizpůsobí situaci, má smůlu, a stane se potravou pro ty, co jej zabijí. Komu není rady, tomu není pomoci, pokud jsi pyšný zabedněnec, tak počítej s tím, že z tebe bude ubožák.