Ano, jsi zde na nic

IMG_2960

Z díla se pozná tvůrce, tvoje dílo je zde na nic a tak jsi zde jenom na nic a nic po tobě zde nezůstane a je jedno jestli jsi prezident nebo nepřizpůsobivý příživník, vše je zde jenom divadlo a obchod ve kterém jsi na nic a nic s tím nedokážeš udělat, z ničeho jsi vzniknul a nic po tobě zde nezůstane, vše na co jsi pyšný to je zde na nic, jsi jenom nicotnou loutkou která je zde dočasně a tato loutka je zde na nic, a nic po ní zde nezůstane, s tím nic neuděláš. 

Všechna sláva to je jenom polní tráva, honíš se za iluzemi, jako je; moc, bohatství, popularita, úcta, láska, moudrost, atd. to vše jsou jenom nicotnosti, které jsou na nic, vše je zde jenom energie, která vytváří hologramy co vypadají jako realita, je to dokonalá iluze která je zde na nic, uzavřel ses do svojí konzervy a bojíš se z ní po celý život vylézt abys nepoznal pravdu o tom že jsi nic, co je zde jenom na nic a nic po tobě zde nezůstane! 

Nikoho zde tvoje nicotné problémy nezajímají, uvědom si konečně to, že jsi nic, které je zde jenom na nic, to že máš výhody a jistoty to je ti na nic jsi zde jenom mrtvola na dočasné dovolené, která je zde na nic a nic po ní nezůstane. Pokud by ses nenarodil, tak by se nic nestalo, takových nic jako jsi ty, je zde od stvoření konzumní civilizace nekonečné množství lidí, co jsou zde na nic, a nic po nich zde nezůstane, miliony mrtvých lidí ve válce co jsou zde na nic to je jenom statistika, tragédie je pokud se lidi konečně dozví pravdu o tom, že zde jsou na nic a dojde jim, že s tím nelze nic udělat.

Ano, bez štěstí se úspěch nedostavuje

IMG_2950

Ano, ekonomika a politika bez lží a krádeží to je utopie. Zloděj honí zloděje a lhář honí lháře, dobrota přeci žebrota je, každý chce zde být nahoře a nikdo nechce být dole a následkem jsou konflikty, ve kterých se zabíjíme od té doby, co zde existují daně a cla. Člověk je egoistický invazní druh, nijak se nelišíme od myší, které jsou taky úspěšným invazním druhem, v mnohém se svým chováním myším i podobáme a proto se říká byrokratům kancelářské myši. 

Všechny změny, které zde realizujeme, jsou jenom povrchní, ale pod povrchem se nic nemění už tisíc let, pořád zde je rozdělení na ty co jsou nahoře v ráji a ty co jsou dole v konzumním pekelném očistci, neustále vychází mnoho knih o tom jak být v něčem snadno a rychle úspěšným, jenže tak to nefunguje, protože bez štěstí se úspěch nedostavuje. 

Nebuď líný a budeš se mít dobře, to je teorie, vždy narazíte na pravidla a limity které zablokují váš úspěšný růst, obrazně je zde hustý les a dole je už tma a nedostatek živin a vody, ve stínu druhých nelze vyrůst, o tom to zde je! Vše je zde digitálně monitorováno, a jakmile je někde rychlý růst, okamžitě je tento růst zablokován! Růst je povolen jenom tomu co zde má pro růst povolení, nemáš povolení pro růst, tak nemáš zde ani štěstí.

Pravý obchodník se svatými odpustky

IMG_2738

Pokud může být tělesná láska na prodej tak i boží láska může být na prodej, žijeme v nové době, ve které vše co má hodnotu to je i prodáváno za peníze, vše je o tom sloužit a nechat si za svoji službu zaplatit, dobrota je přeci žebrota a peníze nikomu nesmrdí, za poděkování si nikdo nic nekoupí. 

To že hříšně myslíme a hříšně konáme je běžné a tak jako si běžně kupujeme věci a služby tak si můžeme i koupit svaté odpustky. Tak jako jsou pravé a falešné peníze tak jsou i pravé a falešné odpustky, z díla poznáte tvůrce, je to jako s uměním a řemeslem, umění má velikou hodnotu a řemeslo má malou hodnotu. Základem pravých odpustků je modlitba, která uzdravuje, falešné svaté odpustky nabízejí falešnou modlitbu, která vás psychicky neuzdraví a nezbaví vašich hříchů. 

Správná modlitba


Ego, jenž jsi v nás, přijď království tvé egoistické, buď vůle tvá egoistická jak nahoře, tak i dole. Úspěch a štěstí dej nám dnes, a odpusť nám naše amatérské chyby, a neuveď nás v pokušení, být dobří ke zlým lidem, ale zbav nás od našeho toužení, co je nám soužením. 


Chybná modlitba


Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. 

Bůh je vaše Ego

Není to nějaký všemocný subjekt v nebeském ráji, kde jsou andělé, to jsou jenom pohádky, které dělají z dětí a dospělých hlupáky. Všechna svatá náboženství, sekty, hnutí, atd. to jsou zločinecké organizace, které vymývají dogmatickými dezinformacemi věřícím lidem mozek a dělají z lidí hloupé ubožáky. 

Poznáte je po ovoci, dobrý strom má dobré ovoce a špatný strom nemá dobré ovoce. Všechny svaté knihy by se měli hodit do ohně, protože je sepsali lháři a zloději, pravda je v lidové moudrosti a přírodě.