Pokud něco milujeme tak tomu i svůj čas obětujeme

Proč je čas relativní veličina? Vše zde jsou jenom změny způsobené napětím mezi protiklady a toto napětí vytváří relativní čas, jaké je napětí, takový je i čas. Při velikém napětí čas utíká rychle a při nulovém napětí čas stojí, situace obrazně šlape na plyn nebo na brzdy u auta, které řídí, a tím se rychlost času mění. Odvodili jsme čas od otáčení naší planety okolo svojí osy a otáčení okolo slunce, jenže každý živý systém má v sobě svůj vlastní subjektivní čas. Já nemám čas, co to znamená? Každý se s tím setkává, že nemá čas, kdo ten čas ukradl? 

Problém je v tom, čemu dáváme protekci, pokud něco milujeme tak tomu i svůj čas obětujeme, neustále je zde snaha o to, abychom obětovali svůj čas tomu, co nemilujeme, protože se z nás snaží někdo dělat hlupáka a chudáka. Podívejme se na druhou světovou válku z pohledu toho, že někdo násilně nutil lidi, aby dělali to, co nemilují a tak lidi připravil o mnoho času, nebo o život a mnohé jiné. Náš svět ovládají velicí blázni, a tak je tento svět velikým blázincem, kde každý blázen nemá čas a peníze.

Ano, Ježíše Krista ukřižovali lepšolidé

Ano, sebecenzura u lepšolidí je utopie. Nejprve si ujasníme málo známá slova, abychom byli v obraze, lepšolidé jsou jedinci, co sebe subjektivně pyšně považují za něco mnohem lepšího, než jsou ostatní lidé, příčinou je psychická špína v jejich hlavě, nejspíše jim byl jejich centrální nervový systém násilně přeprogramován pomocí mediálních dezinformací. 

Slovo sebecenzura znamená to, že v hlavě je psychická čistota a všude je vzorný pořádek, centrální nervový systém funguje optimálně a pomocí prevence jsou chyby eliminované už ve svém zárodku, takový jedinec než něco řekne nebo napíše na internet tak si to zkontroluje a taky to optimalizuje, on mluví jako klasická učebnice a jeho slova nelze nijak kritizovat, protože jeho slova nemají chybu

Co se stane, pokud dojde ke srážce lepšolidí s jedince co má v sobě sebecenzuru, lepšolidé použijí sílu k eliminování dokonalého jednice, protože se řídí heslem moje hra a moje pravidla, takto vznikají mučedníci a náboženství, ano, Ježíše Krista ukřižovali lepšolidé.

Nejsi ve formě a víš čím to je

Ve formě je ten kdo dbá o to aby byl ve formě a tak je úspěšný, proč lidi nedbají o to aby byli ve formě a tak jsou neúspěšní? Je to o tom čemu dáme protekci, z dálky mnohé vypadá jinak než z blízka a tak jsme oklamáni a dáváme protekci tomu, co si naši protekci nezaslouží. Pokud sportovec není ve formě tak ve sportu neuspěje, zde není žádná protekce jako třeba v politice. 

Proč zkrachuje; jedinec, rodina, podnik, politická strana, korporace, národ, unie, atd. příčinou je to, že to není ve formě. V divoké přírodě je přirozený výběr, to co není ve formě to většinou poslouží jako potrava pro to co je ve formě. Většina lidí co skončí na okraji společnosti nebyli ve formě, a tak v konkurenci neuspěli, komu není rady, tomu není pomoci. Je to snadné obléci lidi do uniforem a potom s nimi manipulovat jako s loutkami, jenže každá hra je zde dočasně.

Ego ve zlaté kleci

IMG_4807

Pomocí nenápadné salámové techniky je lidské ego zavíráno do zlaté klece, musíš a nesmíš, život se stává hrou, kde ti co jsou nahoře, vytvářejí pravidla hry egoisticky tak, aby mohli být nahoře a měli zde výhody a jistoty, nadbytek pro ty co jsou nahoře, vytváří nedostatek pro ty, co jsou dole. Pomocí násilí je zde udržován direktivní centralismus, který umožňuje to, že 99% lidí na světě má svoje ego ve zlaté kleci, musíš a nesmíš. 

Všude kde existují daně, tam je lidské ego ve zlaté kleci, není tedy možné někam zbaběle utéci, a tím osvobodit svoje ego z klece, vše začalo tím, že člověk jako invazní druh násilně vyhubil konkurenční zvířata, co jej zabíjeli, a tím došlo k rozdělení lidí, na ty co jsou nahoře, a ty co jsou dole. Přemnožení a degenerace vedli k válkám o teritoria, člověk se tak stal člověku velikým nebezpečím, pastýřem lidského stáda se stali vlci v beránčí kůži. Z díla poznáváme tvůrce, dílem vlků v beránčí kůži je deprese u; ekonomiky, politiky, náboženství, filosofie, umění, školství, rodiny, psychiky, atd.

Z dálky může opice vypadat jako člověk

IMG_4902

Výhody dělají z lidí opice. Podívejme se na lidi, co zde mají veliké výhody a zjistíme to, že myslí a žijí jako opice, nevýhody proměnili opice v lidi, pod tlakem dochází k evolučním změnám, alkohol tlak uvolní a najednou je z člověka opice. Lidi co žijí tam, kde rostou banány, se chovají jako opice, a proto je tam i veliká zaostalost, kterou je obtížné eliminovat, z díla se pozná, jestli dílo stvořila opice nebo člověk.

Ano, jsme sebedestruktivní vandalové

IMG_4896

– 01 –
Ano, otroci pracují zadarmo. Všichni lidé kdysi věřili, že existuje všemocný bůh. Dnes zase věří, že žijí v demokracii. V prvním případě to bylo způsobeno zaostalostí. V druhém případě je to už způsobeno přeprogramováním mozku mediálními dezinformacemi. Položte si sami sobě otázku. Dokázali byste žít ve velikém městě v činžovním bytě bez zdroje peněz? Kdo z vás se skutečně dokáže odpojit od tohoto konzumního systému a za jakou cenu? 
– 02 –
Kdo z vás vůbec chápe, jak tento konzumní systém funguje a co způsobuje? Přišel někdo z vás kvůli penězům o přítele, pohádal se s rodinou, partnerem? Slyšeli jste o člověku, který si vzal život kvůli penězům, nebo naopak vraždil kvůli nim? Otrokářská společnost oficiálně už skončila, osvobodili jsme tak mnoho otroků. Od té doby se konzumní systém mnoho změnil, ale princip zůstal stejný. 
– 03 –
Rozdíl mezi klasickým otrokářstvím a moderním u nás je v tom, že v moderním a téměř neviditelném otrokářském systému si musí ubytování, stravu, oděvy a ještě i daně platit sám otrok. Může sice cestovat, ale musí mít peníze. Kdo tiskne nekryté peníze, ten ovládá ekonomicky lidi. Můžeme, či spíše musíme čekat válku díky nedostatku zlata pro otrokáře. S přibývajícím počtem obyvatelstva a rozvojem modernizace a optimalizace klesá rychle potřeba lidské práce za mzdu. 
– 04 –
Velká část otroků pracuje v otevřené veliké kanceláři, kde často zbytečně; eviduje, povoluje, zakazuje, sankcionuje, restartuje, atd. každou lidskou činnost vše je sledováno a kontrolováno. Často zcela zbytečně. Vždy na více úrovních. Pokud je někde práce otroků levnější, tak se výroba rychle přesouvá tam. Člověk je na posledním místě. Plýtváme zdroji jako nikdy v historii. Více než 60% globální produkce vyhazujeme. Zisk z práce je jediným principem i důvodem naší činnosti. 
– 05 –
Jsme závislí na penězích, platíme za všechno. Myslíte na spravedlnost? Zapomeňte. Neexistuje. Další iluze. Jediná spravedlnost na světě je jistá smrt pro bohaté i chudé. Máme třídu globálních elitních otrokářů. Jsou nepostižitelní. Mají imunitu i monopol na “tištění” peněz. Prostřednictvím nich ovládají všechno. Ekonomičtí otroci v Číně skáčou z oken. Proč asi páchají sebevraždy
– 06 –
Obávám se, že všude na světě jsou dělníci nespokojeni a každodenně nadávají na to, že se mají zle. Stále jim chybí peníze a mají veliké dluhy. Mýlím se? Typické je, že lidé si to neuvědomují, nepřipouštějí, odmítají. Stejně jako lidé závislí na drogách. Stejně kdysi odmítali přijmout to, že bůh je jenom pohádka pro děti. Peníze ovládly naši mysl, naše životy. Všichni žijí ve lži a nenávisti. Lež a nenávist, je pro ně přijatelnější než pravda a láska. Nikdo není více beznadějně zotročený jako ten, kdo si falešně myslí, že žije ve svobodě. 
– 07 –
Vzdělání se stává nedostupným pro ekonomické ubožáky. Potřebují jen levnou, poslušnou a učenlivou pracovní sílu otroků. Lidé se bojí moře; předpisů, norem, zákonů, vyhlášek, nařízení, pravidel, paragrafů, výjimek, atd. Bojí se, že přijdou díky chybě o práci. Listina práv a svobod člověka je už jen cár papíru. Může mít svobodný člověk strach? Není to strach, co zotročuje lidi? Je. A proto se strach šíří z masmédií. 
– 08 –
Není den bez krve, vraždy, zločinu. Moderní otrokáři mají k dispozici; peníze, armádu, policii, soudy, vězení, politiky, byrokraty, učitele, atd. Ve vlastních médiích tvoří iluzi demokracie, svobody, rovnosti. Člověk s obyčejným selským rozumem ví, že to tak není. A když budou chtít snížit přelidněnou populaci, politici naženou otroky do zbytečné světové války
– 09 –
Čím výše ekonomicky stoupáte, tím méně lidí v rámci společenského rozvrstvení existuje, ale s více právy a většími zdroji. Nejlépe ekonomicky postavení mají imunitu, zákony a normy se připravují a upravují v jejich egoistický prospěch. Nebo si myslíte, že zde vládne vůle pracujícího lidu? 
– 10 –
I soudci a právníci se ztrácejí ve spleti paragrafů a výjimek. Lidé na světě žijí v iluzi, v závislosti a sebeklamu, ze kterého se nedokáží osvobodit. Bez katastrofy, která jim ukáže nahou realitu, se situace nezmění. Budeme vyčerpávat neobnovitelné zdroje, kvůli zisku ničit přírodu, vodu, sami sebe.

Závislosti jsou továrnou na problémy

IMG_4831

Na něco vznikne návyk a tím je zde problém se závislostí, závislostí je mnoho a tak je rozdělujeme podle mnoha měřítek, jednoduché je rozdělení na závislosti tělesné a závislosti duševní, tělo potřebuje; jídlo, pití, vzduch, teplo, světlo, oblečení, léky, atd. duše potřebuje; lásku, pravdu, vědomosti, spánek, úspěch, atd. pokud není k dispozici originál tak hledáme náhražku, mnohdy může být náhražka i lepší než je originál to potom vede k tomu, že se z takové náhražky stane originál. 

Tento svět je světem tekutin, vše živé je zde řekou, která teče v rovině hmotné a duševní, co bylo včera správně, to je často dneska chybné. Naše myšlení a konání vychází z našich závislostí, situace nás ovládá jako loutky, vše je zde založeno na tom, že musíme dělat to co je správné, ti co jsou nahoře, určují pravidla této hry a kontrolují dodržování pravidel, pokud hra na ty co jsou nahoře a ty co jsou dole, špatně funguje, tak se stará hra nahradí evolučně za novou hru a čas novou hru optimalizuje. 

Často zde jsou dilemata jako; žít nebo nežít, věřit na zázraky nebo na zázraky nevěřit, užívat si života nebo si života neužívat, mít děti nebo děti nemít, atd. co je pro mě správě to pro tebe může být chybou, každý je originál v originální situaci, je snadné podle svého subjektivního metru posoudit cizího člověka a říci jsi ubožák, je ale těžké pochopit proč je ten cizí člověk takový jaký je, všichni spěcháme, a na pochopení druhých už čas nemáme, následkem jsou konflikty a války, jak jsme si to zde jako lidi udělali, takové to zde i máme. 

V minulosti jsme mnoho umírali díky bídě a špíně, a tak bylo potřeba, aby se narodilo i mnoho dětí, abychom evolučně nezanikly, pokud byl díky otroctví a válkám trvale nedostatek silných mužů, tak měl silný muž k dispozici několik silných žen, aby zde byl dostatek otroků a vojáků. Doba se změnila a lidi už neumírají díky bídě a špíně jako mouchy, následkem je to že se počet lidí na světě začal rychle zvětšovat, hodnota člověka klesla natolik, že už nebyla pro lidi práce za mzdu a tak mzdy začali klesat natolik, že lidi nedokázali si ušetřit peníze na zlé doby.

Banky začali vytvářet peníze nekryté zlatem a tak vznikla inflace, která znehodnocovala úspory, a lidi si začali kupovat zlato, to vedlo k nárůstu ceny zlata. Je to celé jako s nemocí, nemoc se musí začít léčit velmi brzo, protože pokud jí léčíme pozdě, tak už s léčením většinou neuspějeme. Proč těm co jsou nahoře, není možno optimálně poradit, aby nedělali amatérské chyby v ekonomice a politice? 

Ti co jsou nahoře, jsou opilý výhodami a jistotami, bavit se s opilým, je jako se bavit s bláznem v blázinci, podívejme se třeba na problém, se zdravými dospělými lidmi co po celý život nepracují za mzdu, a požadují od státu peníze, aby se zde mohli rychle rozmnožovat, a chovat se neslušně ke svému okolí. Pokud si někdo neplní svoje povinnosti tak zde nemůže mít stejná práva jako ten, kdo si svoje povinnosti správně plní a po celý život platí; daně, clo, poplatky, atd.

Změnit společnost, nebo změnit lidi

IMG_4844

Vše zde jsou příčiny a následky, pokud jsme často v situaci, která z nás dělá blázny tak se stáváme blázny v blázinci, nad vším je nestabilní situace, která neustále mění pravidla a limity, to co bylo včera správně to je dneska chybně, nejsi čistá rasa tak tě eliminujeme, neplatíš vysoké daně tak tě zavřeme do vězení, pracuješ pomalu tak dostaneš výpověď, atd. 

Jsi loutka s nulovou hodnotou, kterou ovládá nestabilní situace, vše je zde o výhodách které nám přinášejí jistoty, nadbytek pro ty co jsou nahoře, vytváří nedostatek pro ty, co jsou dole. Všechny změny zde jsou jenom povrchní, pod konzumním povrchem najdeme jenom blázny, co žijí v blázinci. Otázka je, změnit společnost, nebo změnit lidi? 

Společnost je utvářená lidmi, to znamená, že nemá smysl se snažit pomocí; náboženství, politiky, filosofie, ekonomiky, módy, vědy, umění, školství, atd. měnit násilně konzumní společnost, smysl má změnit lidi a tím se změní i společnost, je třeba lidi nahradit za počítače a stroje, robot s kravatou bude zde prezidentem a bude vyznamenávat roboty s kravatou, poslední skupina nahých lidí skončí v poslední zoologické zahradě za sklem v pavilonu opic, a na tabulce bude napsáno, PRACUJÍCÍ OPICE.

Ano, zdraví si za peníze nekoupíte

IMG_4905

Vše je o tom čemu dáme protekci, život je utvářen naším výběrem, můžeme si vybrat dobře nebo špatně, je zde mnoho lákadel jako třeba malá cena a hezký vzhled, a jde o to se nenechat nachytat. Vše má klady a zápory, neustálé konflikty a války jasně dokazují, že jsme se nedokázali poučit z minulosti a pořád dokola používáme násilí k řešení našich problémů. Je snadné si říci zbaběle takový je život, lidi dělají chyby, s tím nejde nic udělat, druhé nezměníš, ale můžeš změnit sebe.

Nestačí jenom změnit povrch těla a psychiky je třeba změnit to co je pod povrchem. Zde se dostáváme k sebeovládání a pevné vůli, pokud jsi nemocný tak se neumíš ovládat a nemáš pevnou vůli, svoje zdraví snadno zjistíš u sportovního výkonu, stačí dlouhý běh do kopce. Zdraví je o čistotě tělesné a psychické, civilizace produkuje mnoho špíny fyzické a psychické, to že na krátkou dobu utečete z civilizace vám nepomůže, je třeba pochopit, jestli dáme protekci čistotě nebo špíně, jak si to uděláme, takové to budeme mít, zdraví si za peníze nekoupíte!

Vědomosti jsou krví pro naši duši

IMG_4858

Každá hra jednou skončí, vše je zde dočasně, trvale je zde jenom smrt to je ale jistota, o kterou nestojíme, přesto se v hněvu nebo válce zabíjíme. Myslíme a konáme podle situace, naše smysly neustále vyhodnocují existenční situaci a tělo podle situace jedná, jsme jenom dočasnou nádobou, ve které jsou tekutiny, neustále nové nádoby na tekutiny vznikají a staré nádoby zanikají. 

Každá tělesná nádoba je pevností a to co je uvnitř chce ven a to co je venku to chce dovnitř, nádoba je zde proto, aby chránila hodnotné tekutiny jako je třeba krev a vědomosti. Vědomosti jsou krví pro naši duši, když se opijeme, tak upadneme, protože nemůžeme používat svoje vědomosti. Opíjíme se proto, že jsme nemocní toužením po cizím, závist je naším stínem, před kterým neumíme utéci. Komu není rady, tomu není pomoci, každý zisk je spojen se ztrátou, každé právo je spojeno s povinnostmi, jak si to uděláš, takové to máš.