Ano, situaci nemáme pod kontrolou

IMG_2581

Ano, bez politiků a byrokratů nám bude líp. Všude se dneska nasazuje digitalizace a snažíme se vše naprogramovat, bez politiků a byrokratů nám bude líp, naprogramujeme zde vše tak, že už nebudeme na nic politiky a byrokraty potřebovat, všude se dneska snižují stavy zaměstnanců, aby se mohli snížit náklady, u dělníků už nejde snížit počty zaměstnanců a tak se zaměříme na politiky a byrokraty. 

Robot nahradí politiky a byrokraty, vše jde automatizovat a robotizovat, propuštění politici a byrokrati budou moci začít soukromě podnikat a ukázat nám dílo, ze kterého poznáme velikost tvůrce. Roboti budou vyrábět roboty a tím bude jasně dáno to, že zmizí globálně za deset let pro lidi práce za mzdu. 

Je naivní věřit na to, že stát bude lidem dávat základní nepodmíněný příjem, je přeci chybou zalévat plevel a krmit parazity, láska je v konzumní ekonomice jenom za peníze, nejprve lidi opustí města a potom opustí i vesnice a skončí v rezervaci. Mnozí namítnou, že k něčemu takovému přeci nemůže dojít, že máme vše pod kontrolou, války jasně dokazují to, že situaci nemáme pod kontrolou.

Není zde kapitalismus, je zde dogmatismus

IMG_2536

Ano, končí doba sezení vysokoškoláků v kanceláři. Digitalizace má za následek ekonomickou válku, a voják musí jít do boje, končí doba časové mzdy a přichází doba úkolové mzdy za splnění náročného úkolu, místo vysokoškoláků budou v kancelářích počítače a roboti, fyzické a psychické nároky na vysokoškoláky rychle globálně porostou. 

Přichází doba sdílení hodnot, a ta eliminuje staré líné vysokoškoláky, co se rychle nepřizpůsobí a budou se snažit parazitovat na zaměstnavateli. Heslem nové digitální doby je; rychle, levně, kvalitně, ekonomicky přežijí jenom ti, co budou nejlepší. Není zde kapitalismus, je zde dogmatismus, z dálky peklo vypadá jako ráj, z čerta ale nikdo anděla neudělá. 

Dogmatismus nepřipouští kritiku těch, co jsou nahoře a tím je umožněno těm, co jsou nahoře lhát a krást následkem je blbá nálada u těch co jsou dole, rovnost a svoboda je zde jenom utopie. Mír je iluze, ve skutečnosti je zde neustále válka, mezi těmi co jsou nahoře, a těmi co jsou dole, sledujeme utrácení peněz a času za zbytečnosti a luxus, to nás zavede spolehlivě k těm, co zde globálně ekonomicky vládnou, jde o milion milionářů, co mají k dispozici sekretářky a služební řidiče. 

Všechny revoluce a války měnili jenom povrch konzumní společnosti, ale pod povrchem byl vždy dogmatismus, který dělal z těch dole hlupáky a chudáky. Humanismus je jenom o tom jak mít dostatek vojáků a otroků, pro ty co jsou nahoře jsou ty co jsou dole jenom hloupé ovce a oni jsou pastýři o tom je dogmatismus, pokud by mohli volby eliminovat dogmatismus, tak by se volby zakázali.

Ano, politika a ekonomika je plná lží a nenávisti

IMG_2567

Vše zde jsou programy, ve kterých jsou díky spěchu a změnám chyby, vše je spojeno se vším a pevnost řetězu určuje nejslabší článek a tím nejslabším článkem je lež a nenávist. Z dálky vypadá peklo jako ráj, z čertů anděly neuděláš, jsme jenom loutkami, které ovládá; čas, genetika, situace, ideologie, strach, podvědomí, autority, atd. svoboda a rovnost to je utopie, realitou je bohužel otroctví a nerovnost, co je dovoleno mocným a bohatým lakomým egoistům, co jsou nahoře, to je zakázáno, těm co jsou dole. 

Vše co zde hodnotného to je zde dočasně, z prachu vše vzniká a v prach se to navrací, tak jako zde jsou dočasně lidi, tak zde jsou dočasně i lidské kultury a civilizace. Na věčné časy, zde jsou jenom vesmírné zákony, ano vesmírné zákony zde existovaly už před vznikem naší planety, a budou zde existovat, i po zániku naší planety, naše ubohé lidské zákony zde jsou dočasně, i když mnozí idealisté, pyšně tvrdí, že zde budou na věčné časy. 

Komu není rady, tomu není pomoci, pokud chcete znát pravdu tak se zajímejte o lidovou moudrost a statistiky, to je skála na které lze postavit pravdu a lásku, z díla spatříme tvůrce, dílem politiků a ekonomů je deprese u; ekonomiky, politiky, náboženství, umění, filosofie, vědy, techniky, atd. 

Vše co dáváme, to nazpět dostáváme, nepotřebujeme zde; banky, obchodní domy, sportovní areály, památníky, atd. potřebujeme zde moderní průmysl a moderní dopravu, statistiky jasně odhalují to, že ve svých investicích, amatérsky už od roku 1948 chybujeme! Zisky z naší práce mizí do ciziny a tak se z nás stala kolonie, protože většinu všeho zde vlastní cizinci, nebude to trvat dlouho a mocní cizinci nás násilně odsunou na Sibiř do rezervace, a místo nás zde budou GVKB autonomní inteligentní roboti na dobíjecí baterie.