Nová doba, ve které se už nelže a nekrade

Jak uspět ve velké konkurenci na internetu? Lidi byli a budou zlí, protože dobrota je žebrota, čím více je člověk úspěšný tím více je i zlý, vše je zde hra o to co milujeme a potřebujeme, lhář zde honí lháře a zloděj zde honí zloděje, války a krize v nahotě odhalují to, že jsme jako lidi invazním druhem, který napadl ekosystém a začal jej egoisticky ničit. Nejsme zlí jenom k cizím lidem, jsme zlí i sami k sobě, a ubližujeme si tím, že pijeme slivovici a kouříme cigarety. 
 
Civilizace se stala velikou psychiatrickou nemocnicí, ve které nikdo už není psychicky zdravý díky kariéristickým závodům. Každý problém má logicky příčinu a tou příčinou jsou nejvíce chyby, lidi dělají chyby, chybují jak ti co jsou nahoře, tak i ti co jsou dole. Nějaké slovo se nám nelíbí, tak jej nahradíme novým slovem, místo slova cikán, říkáme nepřizpůsobivý příživník, místo slova blázinec, říkáme psychiatrická nemocnice, atd. je to obyčejné pokrytectví, proč se z lidí stali pokrytci? Myslíme a konáme podle situace, ve které žijeme, pokud žijeme obklopení cizími lidmi, tak je pro nás pokrytectví výhodné, protože dobrota je žebrota. 
 
Nikoho nezajímají vaše soukromé problémy, protože každý má svých soukromých problémů dostatek, vezmi si prášek na hlavu a neotravuj už svého lékaře. Všichni chtějí v nouzi pomoc, ale nikdo nechce za pomoc už zaplatit, jakmile chcete od cizích lidí peníze za vaši službu, tak jste jejich nepřítel. S úspěchem je to jako ve sportu, musíte být lepší než konkurence, mnozí si pyšně myslí, že jsou lepší než je konkurence, jenže nemohou to nijak dokázat svým dílem, z díla se pozná tvůrce. 
 
Když čtu diplomové práce, uvědomuji si psychickou ubohost naší pyšné elity, která rozhoduje o nás bez nás. Lidi už neumí logicky myslet, z lidí se stali jenom kopírky, co kopírují cizí informace a cizí programy, co s tím uděláme? Nejsou lidi tak nejsou chyby, nahradíme lidi za počítače a stroje, robot prezident bude vyznamenávat roboty, lidi se pomocí dotazníků naskenují a po naskenování se jejich těla v krematoriu eliminují. Informace získané ze skenování lidí využije informační technologie k optimalizaci nové digitální civilizace, ve které už nejsou lidi, co bylo, to bylo, teď je zde nová doba ve které se už nelže a nekrade.

Pokrytectví stvořilo protekcionismus

Ano, volů je zde jako sraček. Z díla poznáme to kdo je vůl a kdo není vůl, slova mohou klamat, ale dílo klamat nemůže, volové myslí na voloviny a dělají voloviny, ten druhý je vůl, sebekritika u volů vyšla z módy. Kolik je na světě pokrytců tolik je zde i volů, nikdo z pokrytců není schopen dosáhnout osvícení a tím přestat být volem, pokrytectví vykleštilo psychicky první lidi a proměnilo je ve voly, kdo chce zde s voly v klidu žít, ten musí i volem být. Snaha utéci někam, kde nejsou volové, je naivní a marná, je to jako utíkat před svým stínem. 
 
Často je zde filosofická otázka, jaký má život vola zde smysl? Život má smysl tehdy, pokud na krátkou dobu nejsi volem, proto volové neustále hledají zázračné postupy a léky které jim na krátkou dobu dají iluze, že nejsou volem, jenže vůl s královskou korunou na hlavě, je pořád jenom vůl. Cesta k uzdravení je jenom v tom že se vůl zbaví svého pokrytectví, a je tím, čím opravdu je. 
 
Komu není rady, tomu není ani pomoci, klasickou ukázkou toho že nám vládnou volové, jsou pravidla a zákony, podle kterých žijeme, volové vytvořili pro voly klec z pravidel a zákonů, uniknout je možné jenom do jiné klece z pravidel a zákonů. Civilizace se tak stala díky volům továrnou na iluze, prezident to je zde iluzionista první kategorie, hledat zde pravdu a lásku, to je jako hledat ztracené mládí. 
 
Pokrytectví stvořilo protekcionismus a tak se zde stává autoritou vůl, který dělá jenom samé voloviny, a nedokáže vyřešit problémy, aby se zde volové měli líp. Jaký to má smysl chodit k volbám, když na kandidátkách jsou jenom volové, co zde běží kariéristické závody, aby tak zde získali protekci. Nová doba nám nabízí nové řešení, místo volů zde budou počítače a stroje, robot prezident tak bude vyznamenávat roboty, volové se globálně naskenují a potom se eliminují, získané informace využije GVKB centrální informační technologie k tomu, aby zde bylo GVKB robotům lépe, takto zde zvítězí pravda a láska nad nenávistí a lží na věčné GVKB časy.

Jaké největší chyby dělá naše vláda?

Největší chybou naší vlády je to, že ti co nám vládnou, jsou hříšníci, co můžeme očekávat od hříšníků? Kde vzít ale na vládnutí lidi, co nejsou hříšníky? Vše co má ego to je hříšné, každý člověk má ego, tedy nám musí logicky vládnout informační technologie, robot prezident bude vyznamenávat lidi, doba se od základů změnila, vše je zde o příčině a následku. 
 
Modernizace a optimalizace probíhá zde už tisíc let a s příchodem elektřiny se vše velmi evolučně urychlilo, podívejme se na nejvyspělejší ekonomiky, zde vše už řídí jenom informační technologie, logicky následkem je nezaměstnanost, se kterou si nikdo neumí poradit, končí období řemesla a přichází období umění, umění může dělat jenom ten, kdo má talent, podívejme se na produkci programů a filmů, zde je to hlavně o talentu. 
 
Nejde vytvořit novou lidskou rasu, která nebude hříšná, to je naivní utopie, jde jenom nahradit lidi za počítače a roboty. Kdo z těch co nám vládnou, dokáže porazit počítač v šachové hře? Nikdo to nedokáže, počítače jsou prostě lepší než lidi, s tím se musíme smířit, že politiků je jako sraček, a z hovna nikdo bič neuplete.

Politika je stroj na výrobu nezaměstnanosti a bídy

Politici neumí myslet ekonomicky. Politika je o tom jak společné peníze utrácet, a ekonomika je o tom jak společnými penězi šetřit, politik který se rozhodne snížit náklady státu na polovinu, je považován ostatními politiky za hlupáka. Politici žijí daleko od objektivní reality a nechápou zákon příčiny a následku, následkem toho jsou ekonomické krize a války, komu není rady, tomu není ani pomoci, politici to jsou dneska jenom herci, a prezident a jeho sluhové, to je režisér se svými pomocníky. 
 
Politika je továrnou na iluze, ekonomika ale potřebuje mít možnost šetřit, lid potřebuje chléb a hry, jinak bude mít blbou náladu. Když se podíváme na to, jak politici utrácejí státní peníze za hlouposti, tak vám to připadá jako by politici brzdili ekonomiku. Kdo vlastně táhne ekonomiku? Ekonomiku táhne dopředu modernizace a optimalizace, heslem je; rychle, levně, kvalitně, o tom je ekonomika, stačí se podívat do minulosti, jak fungovala firma Baťa, byl to obrazně moderní stroj na výrobu bot.

Vše je řízeno pomocí organizování


Organizování je snaha o to, aby zde byl na vše optimální systém a kontrola zajistila to, že systém bude fungovat optimálně, podívejme se do přírody, zde je na vše optimální systém a kontrola zde zajišťuje to, že zde vše optimálně funguje. Proč organizování často nefunguje optimálně, a tak máme blbou náladu? 
 
Problémem zde jsou lidi, co dělají chyby, je třeba lidi nahradit za počítače a stroje, robot prezident bude vyznamenávat roboty, nejsou lidi tak nejsou chyby. Neřešte to, proč lidi dělají chyby, to stejně nevyřešíte, řešte to jak lidi nahradit za počítače a stroje, člověk to byla evoluční testovací verze, a robot to je finální verze na kterou je spolehnutí. 
 
Důležitá je zde jenom evoluce a otázka toho, že zde bude díky digitalizaci globální genocida, není pro evoluci důležitá, vše je zde dočasně, trvale zde jsou jenom změny. Podívejte se na to jaké je dílo člověka, dílem člověka je poškozený ekosystém.
 
Veškerá lidská kulturní civilizace je postavená na tom, že elita co je nahoře, egoisticky parazituje na pracující třídě, co je dole, je jedno jestli je zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus, dogmatismus, centralismus, atd. to vše jsou jenom ideologické a ekonomické strategie, použité k tomu, aby ti co jsou mocensky nahoře, mohli parazitovat na těch, co jsou dole.

Civilizace to je továrna na iluze

Feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus, dogmatismus, atd. to jsou jenom produkty továrny na iluze, realitou byl a bude jenom egoismus! Čím více je člověk vyspělý tím více je i egoistický a tak zde je kariéristická pyramida kde je na vrcholu ráj pro elitu a dole je očistec pro dělníky, rovnost je jenom v tom že všichni musí zemřít, smrt milionu vojáků ve zbytečné válce to je statistika a smrt starého prezidenta v nemocnici to je tragédie a tak se státní smutek vyhlašuje.

Není podstatné co se říká ale kdo to říká, ty co jsou dole nikdo nechce poslouchat a tak se zpravodajství točí jenom kolem těch co jsou nahoře. Nahoře dneska jsou nadnárodní korporace a prezidenti jsou jenom kaskadéři co pro tyto nadnárodní korporace za mzdu pracují, místo války pomocí tanků a letadel je zde válka pomocí peněz a informací, nadbytek je zde díky nedostatku, pod svícnem je vždy tma. 

Ano, chceme pro vás to nejlepší

Pokrytectví není jenom lidský problém, hmyz ztuhne a hraje si na mrtvého brouka, chameleón se barevně přizpůsobí a je neviditelný, masožravé rostliny lákají hmyz vůní a vzhledem, atd. vše myslí a jedná podle existenční situace tak aby se to mělo dobře, následkem je pokrytectví a mnoho jiného co nám vadí. Když se změní socialismus na kapitalismus tak si kariéristi změní masky a najednou jsou ze soudruhů kapitalističtí podnikatelé nebo senátoři
 
Sliby se slibují a blázni se radují, začíná to pohádkami a dneska i televizí kde běží na dětských kanálech filmy pro děti, končí to reklamou na prací prášky nebo na automobily. Když čtu diplomové práce tak si připadám jako v lese kde je to samý pařez, navíc je stejně většina těchto prací ukradená, nebo si někdo zaplatil za to, že mu jiný člověk ubohou diplomovou práci napíše. Pochopitelně zaměstnavatelé nestojí o studenty s diplomem, co v náročné praxi selhávají, a na co šáhnou to zkazí. 
 
Podobná je i situace ve zdravotnictví, na vše vám dají prášek a více se o vás nestarají, nejvíce mě štvou návody, které jsou stručné a hloupé, mnohdy nejsou ani přeložené do češtiny. Ano, chceme pro vás to nejlepší, to je jenom reklama ve skutečnosti je konzument jenom snadným zdrojem peněz, pro ty co jsou nahoře a rozhodují o nás bez nás. To ta minulá vláda byla chybná, my pracujeme na tom, že vám bude lépe, když jedna lež vyjde z módy, je zde okamžitě jiná nová lež a jede se dál. 
 
Vnímám to celé jako testovací nestabilní verzi Windows, když už začne být nějaká verze po mnoha letech konečně stabilní, tak na ní okamžitě skončí podpora, aby uživatelé museli přejít na novou nestabilní verzi. Čína odmítla Facebook a USA zase odmítla Huawei, kde je pravda, kdo je zde zlodějem informací a programů, nebo zloděj křičí, chyťme zloděje? Kdo je bez hříchu, ať hodí po hříšníkovi kamenem.