Ano, jenom to co je nejlepší si zaslouží se mít dobře

Dítě z ekonomického pohledu je problém, protože jde o dlouhodobé nejisté investice a tak se z dětmi zle zachází, u nás dokonce dochází ke snižování počtu lidí, protože je zde malá porodnost, jsou zde sice i nepřizpůsobivý příživníci, co mají mnoho dětí, ale o tyto děti co nemají vysokou školu, nemají zaměstnavatelé zájem. 

Vše je o prioritách, pokud je pro nás prioritou sobectví, tak to odnesou děti, a to že jednou za rok na vánoce jsme hodní k dětem to nestačí, je třeba začít problém řešit do hloubky. Jádrem problému je bída a nezaměstnanost, pokud zde nebude bída a nezaměstnanost, tak nebude dítě z ekonomického pohledu už problém, vše zde jsou příčiny a následky, aby řepa vyrostla, musíme jí vyjednotit, jenom to co je nejlepší si zaslouží se mít dobře nemůžeme zalévat plevel a krmit parazity. 

Zavede se globálně u lidí roční kontrola kvality těla a psychiky, vadný jedinec se eliminuje a recykluje, i v přírodě to funguje podobně, proč se vlastně staráme dobře o jedince, co na nás ekonomicky egoisticky parazitují? Příčinou je naše pokrytectví, snažíme se vypadat jako hodní lidé a přitom jsme zlí, války v nahotě odhalují to, že jsme zlá zvířata na které platí jenom násilí.

Ano, prezident měl na vánoce 2018 projev

Z díla spatříme tvůrce,  populistické fráze místo toho aby se řekla lidem čistá objektivní pravda o tom jak to zde je, někdy mi ti co jsou mocensky dlouho nahoře připadají jako mimozemšťani, co nechápou realitu ve které lidi mají blbou náladu, díky tomu že se mají trvale blbě a musí žít v bídě a strachu po celý život.

– 01 –
Dobrý den, vážení a milí spoluobčané, setkáváme se již pošesté nad vánočním poselstvím prezidenta republiky. Lidé se mě občas ptají, proč vánoční poselství místo novoročního projevu. Má to dva důvody. Zaprvé, v době první republiky se nakonec ustálila prezidentská tradice vánočních poselství a tuto tradici zastavil až Klement Gottwald, který pronesl 1. ledna 1949 právě novoroční projev. Druhý důvod je jistě naprosto okrajový. Domníval jsem se, že po silvestrovském veselí určitá, jistě velmi malá, část naší populace by nemohla s plným soustředěním sledovat novoroční projev. A dnes jsme ve vánoční pohodě a mnozí z nás bilancují uplynulý rok. Dovolte mi, abych se o podobnou bilanci pokusil i já. Začnu začátkem, to znamená lednem, kdy se konaly prezidentské volby. Chtěl bych ze srdce poděkovat všem občanům, kteří mi dali svůj hlas. Bylo jich téměř tři miliony. Nesmírně si toho vážím a slibuji, že i nadále budu usilovat o obranu národních zájmů České republiky a její suverenity jak v oblasti migrace, tak v oblastech dalších. Slibuji, že i nadále budu podporovat ekonomickou diplomacii a to jak náš vývoz do zahraničí, tak příliv efektivních zahraničních investic k nám. A konečně slibuji, že i nadále se budu, a to velmi rád, setkávat s normálními občany tváří v tvář během mých výjezdů po jednotlivých krajích. 
– 02 –
Plně respektuji i volbu těch občanů, kteří v prezidentské volbě podpořili některého z mých protikandidátů, a chtěl bych ocenit, že šli k volbám. Tím se dostáváme k často diskutované otázce volební účasti. V prezidentských volbách nebyla špatná, téměř 70 procent. Ale například už v podzimních komunálních volbách byla jenom 47 procent. A to znamená, že více než polovina obyvatel měst a obcí byla zcela lhostejná vůči tomu, kdo bude tyto obce a tato města řídit. Demokracie, to nejsou jenom práva. Demokracie, to jsou i povinnosti. A já dlouhodobě doporučuji, opět po vzoru první republiky, abychom se vrátili k myšlence povinné volební účasti, která není časově náročná, ale která by výrazně rozšířila počet voličů a tím přinutila politické strany k vyšší aktivitě. V polovině tohoto roku bylo v zásadě uzavřeno jednání o sestavení nové vlády a tato vláda na druhý pokus získala důvěru Poslanecké sněmovny. Chtěl bych poděkovat předsedům tří politických stran, kteří našli odvahu k vytvoření a podpoře takové vlády – Andreji Babišovi, Janu Hamáčkovi a Vojtěchu Filipovi. 
– 03 –
Vládě přeji úspěch v její práci a opozici přeji, aby byla konstruktivním kritikem vládních a předkladatelem vlastních alternativ. Nu, a teď už se dostáváme k oněm podzimním senátním a komunálním volbám. V úvodu bych samozřejmě rád blahopřál jak zvoleným senátorům, tak zvoleným zastupitelům, starostům, místostarostům a radním. Ale uvědomuji si, že zatímco ať už prezidentská nebo senátní volba má jasného vítěze, v případě komunálních voleb, ale také krajských voleb, je ještě druhá etapa, která se jmenuje sestavování koalic. A mnohdy se stává, že vítěz voleb je obejit a že vzniká koalice proti tomuto vítězi. Nepokládám to za správné, považuji to za obcházení vůle voličů. Co proti tomu dělat, abychom jenom nelamentovali? Dlouhodobě navrhuji přímou volbu. Jak starostů, tak primátorů, tak hejtmanů a to tak, že jimi jsou zvoleni ti, kdo na kandidátce nejúspěšnějšího kandidujícího subjektu dostali největší počet preferenčních hlasů. Tím se samozřejmě spojuje jak preference osobnosti vyjádřená právě těmito preferenčními hlasy, tak preference kandidujícího subjektu, protože vnímám argument, že i ten takto přímo zvolený starosta potřebuje zázemí v zastupitelstvu. 
– 04 –
A samozřejmě bych si velice přál, aby vítěz těchto voleb byl velkorysý a aby svým koaličním partnerům dokázal, jak říkají mafiáni, předložit nabídku, která se neodmítá. Tím jsem vyčerpal volební záležitosti a nyní mi dovolte, abych přešel k ekonomické situaci. Před třemi lety jsem vám říkal, že skončila blbá nálada. Všichni jsme se radovali a dosud radujeme nad ekonomickým růstem. Dnes poprvé bych chtěl naopak poněkud varovat. Varovat před zpomalením ekonomického růstu, který má několik příčin. Zaprvé je to vznikající obchodní nebo celní válka mezi dvěma největšími světovými ekonomikami, tj. americkou a čínskou. Zadruhé je to brexit, ale zatřetí je to také to, že náš ekonomický růst brzdí nedostatek pracovních sil. Myslím si, že zatímco první dva faktory nemůžeme ovlivnit, ten třetí ano. Chápu, že jsou návrhy na dovoz zahraničních pracovních sil, nic proti tomu. Nezapomeňte také, že je zde stále ještě 200 tisíc lidí vedených jako nezaměstnaní, třebaže je 300 tisíc volných pracovních míst. 
– 05 –
Víte, že dlouhodobě zastávám názor, že zdravým lidem, kteří odmítnou nabízenou práci, by měly být odňaty sociální dávky. Ale to je všechno pouze krátkodobé řešení. Dlouhodobé řešení vidím ke zvýšení produktivity práce, a to konkrétně formou robotizace. Často mluvíme o digitální ekonomice, ale ne všichni si dokážeme představit, co všechno obnáší. Pod slovem „robot“ někdy vidíme androida, někdy monstrum s chapadly, ale robot je i počítačový algoritmus, který se už dnes uplatňuje v bankovnictví a snižuje výrazně počet bankovních úředníků. Považuji za nesmyslné, abychom této tendenci bránili například zaváděním daně z robotů, což by jenom tento proces zbrzdilo a snížilo by naši šanci dostat se mezi opravdu nejvyspělejší země. Závěrem ekonomické části bych chtěl vysoce ocenit vládní návrh Národního investičního plánu rozpočítaného na 12 let. Neustále tvrdím, že spotřební výdaje jsou sice příjemné a mohou i získat nějaké voliče, ale že jedině investice, i když nemají volební právo, nás přenášejí do budoucnosti. Proto věřím, že v rámci tohoto plánu vzniknou v každé obci, a tím spíše v každém městě či kraji, nové stavby, které zkrásní tamní prostředí a zlepší život v obcích a ve městech. 
– 06 –
Pokud jde o zahraniční politiku, jsme členy dvou mezinárodních institucí, Severoatlantické aliance a Evropské unie. Pokud jde o Severoatlantickou alianci, víte, že dlouhodobě plně podporuji naše zahraniční mise v rámci boje proti mezinárodnímu islámskému terorismu, zejména pak v Afghánistánu. Když se mě lidé ptají, proč z Afghánistánu neodejdeme, odpovídám jim, že v takovém případě, kdyby odešly spojenecké jednotky, by afghánské území nepochybně znovu ovládl Tálibán, který již jednou vytvořil z této země základnu k teroristickým útokům včetně toho nejhoršího z nich, a to byl útok na newyorská dvojčata v září 2001. A není důvod pochybovat o tom, že v případě vítězství Tálibánu by opět v Afghánistánu bylo vytvořeno teroristické centrum připravujíc a plánující teroristické útoky všude na světě. V tomto smyslu v Afghánistánu chráníme i bezpečnost českých občanů a jednáme v souladu s našim národním zájmem. Co se týče Evropské unie, velice si vážím činnosti visegrádské skupiny. Té se podařilo téměř nemožné – dosáhnout toho, že už se v zásadě přestalo diskutovat o nesmyslné myšlence migračních kvót. Když jsem mluvil o hájení národních zájmů, chci připomenout, že jedním z národních zájmů a projevem suverenity dané země je to, že si tato země sama rozhodne, koho chce a koho nechce přijmout na své území. 
– 07 –
Blahopřeji tedy Visegrádu k úspěšná akci a věřím, že další úspěšné akce budou následovat. Nu a teď něco, co možná nebude tak úplně příjemné. V závěru tohoto roku jsme zažili dvě hysterické vlny, jak jim říkám. Ta první spočívala v demonstracích především v pražských ulicích vyžadujících demisi vlády. Jsem toho názoru, že demonstrovat za svržení vlády má plné oprávnění v situaci totalitního režimu a sám jsem se dvou takových demonstrací zúčastnil. Myslím si, že je pochopitelné, že lidé budou demonstrovat proti něčemu konkrétnímu. Například ve Francii proti zdražení cen pohonných hmot nebo v Maďarsku proti novele zákoníku práce. Ale demonstrovat za svržení, tedy demisi, vlády v podmínkách svobodných voleb je podle mého názoru pohrdáním vůlí voličů. A já bych jenom chtěl připomenout dva Masarykovy citáty. První: „Tož, demokracii již máme, teď ještě nějaké ty demokraty.“ A demokrat je ten, kdo respektuje výsledky svobodných volem, i když se mu třeba nelíbí. A druhý citát zní: „Rozčilení není program.“ A já bych k tomu přidal i svůj názor: Ti, kdo hází květiny do odpadkových košů, jsou podle mého mínění primitivní hlupáci. 
– 08 –
Druhá taková hysterická vlna se odehrála krátce poté a já bych ji nazval „špionománií“. Víte, ti, kdo nás neustále varují před špiony, z nás tak trochu dělají nesvéprávné a manipulovatelné bytosti, které se nedokáží samy ubránit. Někdy jsem se domníval při vzpomínce na staré špatné časy, že se objeví mandelinka bramborová. Neobjevila se, ale místo ní se objevily čínské mobily. A když jsem posuzoval tuto hysterii, pak mě zaujal výrok jednoho nejmenovaného ústavního činitele, který mi říkal: „Miloši, ale Číňani tady opravdu provádějí technologickou špionáž. Oni se sem jezdí seznamovat s tím, proč naše vlaky jezdí tak pomalu, když jejich vlaky jezdí 300 kilometrů za hodinu.“ Vážení a milí spoluobčané, blížím se zvolna k závěru svého dnešního vystoupení. 
– 09 –
Zaujalo mě Centrum pro výzkum veřejného mínění, které uveřejnilo pořadí institucí podle míry důvěryhodnosti mezi občany. Takže na prvním místě je armáda, za ní policie. Na posledních místech je televize, dále tištěná média, dále neziskové organizace a konečně církve. Asi s 25 procenty důvěryhodnosti. To mě přivedlo k tomu, že jsem si osvojil krásný termín „lepšolidé“, který jsem nedávno zaslechl. Lepšolidé jsou ti, kteří se považují za něco lepšího, než my ostatní, a kteří nám neustále radí, co máme dělat, a kteří své názory považují za nadřazené názorům těch druhých. Když se ovšem na strukturu lepšolidí podíváme, tak vidíme, že například sdělovací prostředky jsou mnohdy složeny z komentátorů, který každý den píší o něčem jiném a přitom pořádně ničemu nerozumí. 
– 10 –
A tito lidé nám chtějí radit. A totéž se samozřejmě týká i neúspěšných politiků. Chtěl bych vás proto poprosit: Važte si lidí, kteří v životě něco dokázali a s úctou přijímejte jejich rady. A naopak ignorujte radílky, kteří sami v životě nedokázali nic. Milí přátelé, chtěl bych vám všem popřát nejenom ono obligátní zdraví a štěstí. Každý z nás totiž v životě vyrývá nějakou stopu. Někdy to může být maličkost, někdy velká věc, ale to není vůbec důležité. Důležité je, aby za námi něco zůstalo. Něco, co zlepší život náš, život našich bližních a pokud možno i život ostatních občanů České republiky. A dovolte mi proto, abych připil na to, aby v příštím roce za vámi zůstala úctyhodná práce, které si druzí lidé budou vážit. Na vaše zdraví, štěstí, životní pohodu a radost ze života. Všechno nejlepší do nového roku.

Optimální změny eliminují chyby

Tento svět je o změnách, jak si to uděláš, takové to máš, optimální změny eliminují chyby, dokonalost se skládá z mnoha maličkostí a tak dosáhnout dokonalosti není maličkost. Podívejme se do hlavy lidem a najdeme zde samou špínu a nepořádek, to jistě musí mít nějakou příčinu? 

Tou příčinou je univerzálnost, pokud se psychická energie optimálně nekoncertuje tak amatérsky chybujeme, nemůžete dobře sloužit mnohému dobře lze sloužit jenom jedinému, kde je zakopaný pes že 99% lidí na světě slouží mnohému a neslouží jedinému, čemu mají správně sloužit? Problém je v psychickém otroctví, zvířata a rostliny jsou svobodné a tak slouží jedinému co je pro ně optimální, dobrota k tomu co nás násilně psychicky zotročuje, z nás udělala psychické ubožáky. 

Čin otrokářům dobře a oni z tebe svého otroka udělají, o tom je; ekonomika, politika, náboženství, sekty, reklama, podnikání, umění, školství, rodina, pohádky, psychika, atd. vše je o tom, že úspěch je možný díky tomu, že je ten druhý neúspěšný, moc je postavená na bezmoci a bohatství je zde díky bídě. 

Rozděluji cizí lidi na úspěšné a neúspěšné parazity, parazitů je zde nadbytek a možností k parazitování je nedostatek, proto zde jsou kariéristické závody mezi starými parazity o místa ředitelů a ministrů, dobrota je přeci žebrota. Není zde demokratický kapitalismus, je zde už deset tisíc let všude jenom pokrytecký egoismus, kolem pokryteckého ega se zde vše točí, veliké ego je jako malý trpaslík na velikém podstavci, a tím velikým podstavcem pro psychické trpaslíky, je pokrytectví.

Vánoční projevy celebrit

IMG_4927_stitch

Není mediálně důležité, co se ve vánočním projevu mediálně říká, stejně je to většinou jenom mlácení prázdné slámy, ale kdo ten projev mediálně říká, bohužel je to všude už jenom obchod a divadlo. Problémem je naše egoistické pokrytectví, rozděluji ty druhé na úspěšné egoisty a neúspěšné egoisty, dobrota je přeci žebrota. Čas má dost času na to, aby z díla nakonec poznal hodnotu lidí, evolučně nejhodnotnější lidé nepronášejí před televizní kamerou populární projevy, ale svojí prací vytvářejí dílo, které bude lidem dlouho dobře sloužit, z díla poznáme tvůrce. 

Vše prochází evolučním vývojem od jednoduchého ke složitému, dříve zde byla pro lidi svatou autoritou jenom divoká čistá příroda, byla to jednoduchá víra, potom přišla konzumní evoluce a tak zde máme složitou víru v ekonomický a politický úspěch, jenže každý úspěch je založen na tom, že naše konkurence zkracuje. Konflikty a války v nahotě odhalují náš pokrytecký egoismus, z dálky vlci vypadají jako ovce, z díla ale jistě vždy poznáme to, že jde o vlky. 

Tento svět nikdy nikde nebyl pro lidi ideální a tak lidi stvořili ideologie, které jsou; pohádkové, náboženské, reklamní, politické, filosofické, ekonomické, vědecké, programové, strategické, umělecké, konzumní, atd. Ano, bude líp, následujete mě všichni pokorně do ekonomického a politického ráje, sliby se mediálně slibují a jenom naivní hlupáci se dopředu radují, a když poznají, že byli zase podvedení tak se rozčilují.

Veřejné projevy to je mlácení prázdné slámy

P1060565

Lze chytit do sítě štěstí? Všichni se honí za tím, co milují a potřebují a pokud nemají štěstí tak z toho mají stres a deprese, vše zde logicky jsou příčiny a následky, lze chytit do sítě štěstí? Problémem u štěstí je dualita aby mohl být někdo šťastný tak musí být jiný nešťastný, výhra je možná díky tomu že někdo prohraje! 

Mnozí se proto snaží vytvořit tento svět jako hru, ve které jsou pravidla záměrně všude ve všem udělána tak, aby vždy měli štěstí ti, co vytvářejí egoisticky pravidla a kontrolují dodržování pravidel, u; ekonomiky, politiky, náboženství, filosofie, podnikání, obchodu, národa, rodiny, školství, umění, vědy, atd. ptejme se, kdo má prospěch z toho, že jsou lidi nešťastní, a zjistíme, že to jsou lidi, co jsou šťastní. 

Nestačí se snažit pomocí násilí dosáhnout spravedlnosti, tím se změní jenom povrch a pod povrchem se nic nezmění a nespravedlnost se nám vrátí jako bumerang. Veliké války v nahotě odhalují to, že jsme všichni egoisti a je nám jedno to, že ten druhý bude nešťastný hlavně, že my budeme šťastní, dobrota je přeci žebrota, ten druhý je vlk v beránčí kůži. 

Nejhorší je když vám někdo kdo je vám blízký řekne do očí, že jste egoista, je to jako by vám ten druhý škodolibě podrazil nohy, ten druhý vás nemá rád, a proto vás nazval egoistou, milujeme jenom to co má pro nás hodnotu a co potřebujeme, myslíme a jednáme podle situace. 

Rozděluji ty druhé na úspěšné egoisty a neúspěšně egoisty, kariéristické závody mezi egoisty rozhodnou kdo bude úspěšným egoistou a kdo bude neúspěšným egoistou. U soudu jsem zaslechl slovo impertinentní, proč se nepoužije slovo drzý a použije se cizí slovo? Jde o pokrytectví právníků, žijeme v pokryteckém světě, kde z dálky vypadá čert jako anděl. 

Používání cizího jazyka často umožňovalo podvodníkům snadné parazitování, protože se mohli domlouvat na podvodech, a nikdo cizí jim nerozuměl. Jsou dneska celebrity, které dlouho mluví před televizní kamerou, ale vše co říkají je jenom opakování toho, co lidi už dávno dobře vědí, je to jenom mlácení prázdné slámy.

Ano, ideologie zde jsou dočasně

IMG_4859

1
Ideologie je naivní utopie založená na víře v idealismus v nějaké specializaci, jenže nežijeme v ideální realitě, proto je zde každá ideologie dočasně. 
2
Opakem ideologie je realismus, který objektivně reaguje na změny a jim se přizpůsobuje, podívejme se na pohádky, ve kterých vše nakonec dopadne dobře a zlo je poraženo, v realitě to ale tak nefunguje zde je to o tom jak si to uděláme takové to máme. 
3
Nejmodernější ideologie je mediální reklama, která dělá z konzumentů hlupáky, tím že vychvaluje u něčeho výhody, a zamlčuje nevýhody. 
4
Náboženství se snaží změnit morálně člověka a politika se snaží změnit ekonomicky společnost, jenže ono to nefunguje, kde je zakopaný pes? 
5
Zakopaný pes je v povrchnosti, měníme u všeho jenom povrch, ale pod povrchem je vše velmi staré, je snadné změnit člověka a ekonomiku na povrchu a nemožné změnit člověka a ekonomiku v hloubce! 
6
Když jsou svátky a narozeniny tak si dáváme dárky a přejeme si vše nejlepší, jenže je to celé jenom povrchní hra, na něco co ve skutečnosti nejsme. 
7
Jsme loutky, které ovládá situace a toužení, naše možnosti a schopnosti jsou limitované; časem, inteligencí, vědomostmi, penězi, zdravím, atd. jsme jenom malými šroubky, co jsou pevně utažené ve velikém stroji na peníze. 
8
Za vším jsou zde peníze a jenom peníze mohou realizovat ekonomické zázraky, po kterých mnoho toužíme, jenže ten kdo má peníze, myslí na to jak mít více peněz, a nemá zájem na tom, aby svoje těžce získané peníze, investoval do realizace zázraků, které vytvoří ideální realitu. 
9
Každý se chce mít dobře, ale nikdo nechce pracovat jako skladník v Amazonu, je to příjemné mít zde vysokou funkci v politice nebo podnikání, spojenou s tím že máte sekretářku a služebního řidiče, jenže tyto vysoké funkce jsou zde jenom pro elitu, a získávají se jenom pomocí protekce. 
10
Spravedlnost je zde jenom v tom že smrt si přijde pro bohaté i pro chudé, jiná spravedlnost zde není, miliony mrtvých lidí ve zbytečné válce to je statistika, a smrt prezidenta to je tragédie, o tom to je.

Jde o to, aby mocní nebyly všemocní

IMG_4806

Pokud je všude tma, má světlo svíčky větší cenu než peníze, hodnota všeho je tedy závislá na situaci, nová situace může u něčeho cenu zvednout a u jiného snížit, k čemu vám bude profesionální znalost programování, když ztroskotáte na pustém ostrově. Jde o to být na správném místě ve správný čas a mít zde správnou protekci, tak bude mít vaše profesionální práce velikou cenu. 

Obrazně je 99% lidí svíčkou, která hoří tam, kde není tma, a tak nemá světlo této svíčky žádnou hodnotu, jde o to hořet tam kde je tma, ovšem někomu může tma vyhovovat a bude se snažit svíčku uhasit, aby nebylo zde světlo, které odhaluje špínu a nepořádek. Takovou uhašenou svíčkou jsou svatí mučedníci, co se nebáli říkat čistou pravdu, aby lidi nechybovali. Zlí lidé co zde mají výhody a jistoty které si nezaslouží, potřebují, aby lidi co nemají výhody a jistoty byli dobří a pracovali za ubohé mzdy v ubohém prostředí jako otroci. 

Veliké války v nahotě odhalují to, že lidí je na světě jako much, a miliony mrtvých lidí ve válce to je jenom statistika, tragédie je, když stářím zemře nějaká celebrita, spravedlnost je jenom v tom, že nikdo neunikne smrti. Jde o to, aby mocní nebyly všemocní natolik, že mohou rozpoutat válku, nebo ekonomickou krizi velikými dluhy. Pod svícnem je tma, potřebujeme nutně nakupovat velmi drahou novou vojenskou techniku, když mnoho lidí trpí hlady a nemá střechu nad hlavou? Copak se může naše malá armáda zúčastnit války, vždyť by to byla jistá sebevražda.

O starosti nikdo nestojí

IMG_4858

Pokud něco máme, musíme se o to postarat, a tak máme s tím starosti, aby ti co jsou nahoře, neměli starosti s těmi, co jsou dole, tak egoisticky zavedli; daně, clo, poplatky, výjimky, regulace, imunitu, atd. nechtějí ovce pást, ale chtějí je jenom dojit a stříhat. Pokud nějaká ovce zlobí tak se potrestá a ovce co je hodná se odmění, o tom je konzumní kultura, ti co jsou nahoře, manipulují pomocí odměn a trestů s těmi co jsou dole, pokud je nadbytek ovcí tak je zde válka a tím se eliminuje nadbytek ovcí. 

Není zde tedy; feudalismus, kapitalismus, socialismus, atd. je zde egoismus, vše se točí okolo lidského ega, bez velikého ega zde nemůže nikdo uspět. Následkem jsou kariéristické závody mezi parazity, egoistických parazitů je nadbytek a možností k parazitování je nedostatek. Státy jsou zadlužené, a přesto financují; armádu, politiky, byrokraty, sportovce, umělce, příživníky, atd. ekonomická negramotnost má za následek krize, které vedou vždy k válkám, komu není rady, tomu ani není možno už pomoci.

Stabilizace eliminuje extrémy

IMG_4839

Systém, ve kterém jsme nuceni existovat je v mnohém nestabilní a tak potřebujeme stabilizaci, abychom eliminovali extrémy, podívejme se třeba na teplotu naší krve která je stabilizovaná a pokud stabilizace teploty selže, znamená to, že jsme nemocní a musíme se léčit. Co je to konflikt nebo válka je to nestabilní existenční situace a my ji musíme vyřešit, abychom neměli problémy, nebo se podívejme na ekonomiku, kdy veliká inflace vytváří ekonomickou nestabilitu, a tak lidi ukládají peníze do zlata nebo do nemovitostí a pozemků. 

Nestabilita může být i v naší psychice kdy po radosti přicházejí starosti a deprese, jedna věc je chtít aby zde bylo vše stabilizováno a druhá věc je že naše možnosti a schopnosti jsou mnohým limitované, je snadné si zbaběle říci, takový je život, neřeš to, co stejně nejde vyřešit a řeš jenom to, co zvládneš vyřešit. 

Je to tak snadné se stát konzervativním a uzavřít se do svého světa, ve kterém je vše takové jaké to má být, jenže následkem bude svět ve kterém je nestabilita. Samozřejmě že neporučíme větru a dešti, s nestabilitou u počasí se musíme smířit, ale je zde mnohé kde pomocí vědy a techniky lze zajistit stabilitu, odložme zbraně a podejme si konečně ruce, společnými silami zde dokážeme zázraky, a třeba se nám i podaří to, že láska a pravda konečně všude zvítězí nad nenávistí a lží.

Slepý vede slepé a tak je nikam nedovede

IMG_4893

Ano, bohatí žijí dlouho a chudí brzo umírají, statistika objektivně ukazuje, že svět je neustále rozdělen na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole, neřeš to, co nevyřešíš, takový je lidský život, někdo zde má protekci od narození a jiný zde protekci nemá, rovnost je zde jenom ve smrti. Víra v osud je odstavení na slepou kolej, všude kde je zaostalost tam je víra v zázraky a nemožné. Uvěř v zázraky a nemožné a jsi odstaven na slepou kolej po celý život. V čem je tajemství úspěchu v životě? 

Je to o tom nechybovat a tím jste v životě úspěšní, chybování je začarovaný kruh, ze kterého nikdo neunikne, poučte se z chyb druhých tím, že budete mít dostatek optimálních vědomostí. Proč náboženská a politická ideologie vždy ekonomicky zkrachuje? Ideologie vychází z teorie, jenže v neustále se měnící realitě, stará teorie nefunguje, a funguje zde jenom praxe. 

Teoreticky by ten, kdo vede slepé neměl být slepý, prakticky vede slepý slepé a tak je nikam nedovede, slepý křičí já jsem váš pravý pastýř následujete mě a bude vám líp, jenže jde o podraz. Na světě je 1% lidí co jsou bohatí a 99% je chudých, nadbytek je postaven na nedostatku, když je válka tak bojujete za zájmy bohatých a bohatí lidé se války vůbec osobně nezúčastní a ještě na válce vydělají.