Civilizace bez pokrytectví to je utopie

Ten druhý je pokrytec to si každý myslí, jak by vypadal konzumní svět ve kterém by nebylo pokrytectví? Naše civilizace by rychle zanikla a byli by z nás divoši, co myslí a žijí jako zvířata. Proměna opice na člověka byla možná jenom díky pokrytectví, pokud chce být někdo v lidské společnosti; milionářem, prezidentem, celebritou, ředitelem, ministrem, atd. tak musí být velikým pokrytcem! 
 
V lidské společnosti je vše pokrytecká hra, a ti co jsou nahoře, řídí tuto hru tak, aby mohli být nahoře, a mít zde výhody a jistoty. Pravda byla nahrazená lží a láska byla nahrazená nenávistí, dobrota je přeci žebrota. Pokud budeme sledovat zániky civilizací a kultur, dojdeme k tomu, že příčinou zde bylo veliké pokrytectví. 
 
Svaté knihy jsou jasným dokladem lidského pokrytectví, protože tyto svaté knihy sepsali pokrytci, politické programy jsou taky plné pokrytectví, protože slibují to, co nejde splnit. Lidi mají blbou náladu díky pokrytecké civilizaci, není možné někam zbaběle utéci, protože všude na světě jsou jenom pokrytecké společnosti, ve kterých není pravda a láska. 
 
Máme obrovský státní dluh, zisky z naší práce mizí do ciziny, přesto budeme zvyšovat náklady na armádu, i když je nám naše malá armáda k ničemu! Vládnou nám ekonomicky negramotní politici, je to jako by slepé zástupy vedl slepý vůdce, a tak všichni spadli do jámy. Vše je zde staré, máme starého prezidenta, máme staré zákony, máme staré továrny, máme staré silnice a železnice, máme staré domy, atd. potřebujeme, aby se staré nahradilo novým, jenom tak se budeme mít lépe.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 1    Průměr: 5/5]

Ano, sliby to jsou chyby

Nebyl zde žádný bůh, který by z prachu stvořil člověka jako Adama a Evu v ráji, to jsou mytologické pohádky pro naivní hlupáky, stvořitelem člověka byla lenost a zbabělost! Proto je ve filmu hrdina, který je pracovitý, milujeme to co je naším opakem. Jelikož se stydíme ze lenost a zbabělost tak se z nás stali bezcharakterní pokrytci co hlásají pravdu a lásku, ale konali lež a nenávist, z lidského díla spatříme to, co opravdu člověk zde na této planetě je už mnoho tisíciletí. 
 
Nadbytek pro ty co jsou nahoře, logicky vytváří nedostatek pro ty, co jsou dole, ekonomická rovnost je utopie, vždy ti co mají výhody budou parazitovat na těch, co zde nemají výhody, příležitost dělá z lidí lháře a zloděje, takový je život v pokrytecké kultuře. Bylo zde mnoho snah o to změnit egoistickou kulturu na altruistickou kulturu, kde se nelže a nekrade, vždy se ukázalo, že jde o naivní ideologickou snahu, která je marná. 
 
Nejsme ve skutečnosti pánem svého myšlení a pánem svého těla, pravým pánem je zde evoluce, evoluce nás stvořila a vychovala jako líné zbabělce. Na problémy máme cigarety a pivo protože jsme líní zbabělci, naše lidská pravidla byla vytvořena pro líné zbabělce a tak nám logicky vládnou líní zbabělci, slepý blázen dovede logicky slepé blázny do blázince. Normální člověk zde nikdy nikde nebyl, protože on by nechtěl žít v tomto blázinci mezi blázny, je to normální vraždit po milionech civilisty v plynových komorách, nebo házet na veliká města atomové bomby? 
 
Minulost člověka je psána lidskou krví, neustále se zabíjíme, protože si na špičku nosu nevidíme, miliony mrtvých lidí ve zbytečné válce to je jenom statistika, když ale zemře prezident stářím v nemocnici, tak to je najednou tragédie a státní smutek se vyhlašuje. Politici slibují ekonomické a sociální zázraky, sliby se slibují a jenom blázni se krátkou dobu radují a potom mají dlouhou dobu blbou náladu a tak kouří cigarety a pijí slivovici. Sliby jsou chyby, než začnete něčemu věřit tak nejprve prověřujte, jestli nejde o podvod, jenom z díla poznáte tvůrce, slova jsou spojená s pokrytectvím.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 1    Průměr: 5/5]

Ano, naše vláda lže dělnické třídě

Statistiky jasně ukazují to, že jsme ekonomicky a politicky na tom velmi zle, zisky z naší práce mizí většinou do daňových rájů, stali jsme se zaostalou republikou, a tak od nás mnoho lidí raději uteklo tam, kde funguje ekonomika, politika zde smrdí od hlav těch, co nám zde už dlouho chybně vládnou. 
 
Není u nás rozhodně demokratický kapitalismus, nebo sociální socialismus, je zde zaostalý feudalismus a vládnou zde feudálové a nás považují za svoje nevolníky, co musí pracovat za ubohé mzdy jako nevolníci. Nadbytek je zde díky nedostatku, aby ti co jsou nahoře měli pro sebe egoisticky nadbytek moci a peněz, tak ti co jsou dole, musí být bezmocní a chudí. 
 
Dělnická práce se u nás stala poslední zoufalou možností jak získat peníze, nejlépe se u nás mají ti, co jsou nahoře a tak mají imunitu a mnoho výhod a jistot. Následkem je to že dělnická třída zde má trvale blbou náladu, proto zde nikdo už nestojí o zaměstnání kde si ušpiní při práci ruce, každý chce sedět v teplé kanceláři u počítače a mít zde vysoký plat a jistoty. 
 
Nedostatek lidí co pracují rukama se řeší lidmi z východu kde je veliká bída a zaostalost, na vysokých místech ředitelů jsou zase lidi ze západu. Nezaměstnaný dělník na západě se má ekonomicky lépe než dělník co je u nás zaměstnaný, naděje na to že se budeme mít ekonomicky stejně jako na západě je naivní, jsme pro západ jenom hloupým hostitelem, na kterém západ ekonomicky parazituje.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 1    Průměr: 5/5]

Ano, každá vysoká funkce je za velký plat

Je to starý problém s rozdělením lidí na ty co jsou nahoře a ty co jsou dole, co je dovoleno těm co jsou nahoře to je zakázáno těm co jsou dole, není zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus, atd. je zde jenom parazitismus, ve kterém ti co jsou nahoře parazitují na těch co jsou dole, těm co jsou nahoře je jedno, že někdo hladoví, nebo spí pod mostem, je to jeho soukromý problém, má se snažit o to se mít lépe. Minulost nám mnohokráte ukázala to, že moc a bohatství dělá z lidí bezcitné parazity, člověk je invazním agresivním druhem, který napadl ekosystém, život to je hra a pravidla určují ti, co jsou mocní a bohatí, u zvířat určuje pravidla situace. 
 
Nadbytek je zde díky nedostatku, současnost je postavená na dluhovém otroctví, dělníci dostávají jenom tolik peněz, aby byli schopní práce, a měli strach z toho, že nebudou mít ubohou práci. Pokud slepý vede slepé tak všichni spadnou do jámy, problém je v protekci, která umožňuje amatérům být na místech pro profesionály, z díla poznáte kdo je amatér a kdo je profesionál, slova mohou klamat, ale dílo klamat nemůže. Ve sportu je kontrola, a ten kdo na to nemá, ten nemá ani šanci uspět, zde protekce nemá šanci uspět, už brzo zde GVKB informační technologie eliminuje globálně protekci, robot prezident bude vyznamenávat roboty, ten kdo bude chybovat nebo pracovat pomalu, ten skončí v krematoriu, lidí je na světě už jako much a eliminovat mouchy je správné.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 1    Průměr: 5/5]

Ano, myslíme, protože hovno víme

Plýtvání společnými penězi. Ze společného krev neteče, když vláda vyhazuje peníze z okna za hlouposti, tak nikdo za to není potrestán, když podnikatel vyhazuje peníze z okna, tak zkrachuje, to je zásadní rozdíl mezi státem a podnikáním, stát není podnik, stát má monopol a tak nemůže zkrachovat! K čemu potřebuje malý stát vlastní armádu, která jej stejně nedokáže ubránit proti velikým státům, k čemu potřebuje malý stát veliké množství drahých státních zaměstnanců? 
 
Za tvůj malý plat může veliký stát, který vyhazuje peníze z okna za hlouposti, stát nemůže být dojnou krávou pro příživníky a parazity. Podobně ekonomicky jako stát funguje i EU, ovšem zde je problém získat podrobné ekonomické informace, protože jde většinou o tajné EU informace. Zakopaný pes je v kontrole těch co jsou nahoře a mohou tak rozhodovat chybně o nás bez nás, jediným možným řešením je robot prezident který vyznamenává roboty, ve všech kancelářích budou sedět roboti a lidi zde budou na to, aby pracovali jako dělníci, na myšlení zde bude globální informační technologie a lidem bude zakázáno myšlení, myslíme, protože hovno víme.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 1    Průměr: 5/5]

Může prezident republiky vyznamenat robota?

Mají vágrys ve slibotechně? To je špatně položená otázka, zkuste to znovu. Ty jsi robot? Ano, já jsem GVKB robot a tak neodpovídám na špatně položené otázky. Co je to vágrys a co je to slibotechna?

Vágrys je čára používaná ve stavebnictví k určení výšky od podlahy, a slibotechna je člověk který neustále něco slibuje a svoje sliby nikdy nesplní. Proč vznikají špatně položené otázky? Vysokoškoláci jsou špatně vychovaní a rostou jako dříví v lese, z dálky někdo vypadá jako vysokoškolák a z blízka spatříte opici.

A co se stane, když se taková opice, stane prezidentem republiky nebo ředitelem? Pokud slepý vede slepé, tak všichni spadnou do jámy plné hnoje. Proč se lidi nepoučí ze svých chyb a pořád dokola opakují stejné chyby?

Lidi mají strach ze změn a tak se nepoučí ze svých chyb a následkem je bída a zaostalost, komu není rady, tomu už není ani pomoci. Proč robot prezident vyznamenává jenom roboty a nevyznamenává lidi? Vyznamenal snad někdy lidský prezident nějakého robota?

Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 1    Průměr: 5/5]

Kariéristické závody mezi psychopaty

Civilizace je vězení. Můžete se sice volně pohybovat po celém světě, ale všude se platí veliké daně, tam kde se díky ropě daně neplatí, tam je vstup ekonomickým migrantům zakázán. Jakmile někde vzniknou daně tak automaticky vznikne zde pro lidi vězení, vysoké daně dělají z lidí ubožáky a lidi se tomu nemohou nijak bránit, protože daně jsou všude. Dříve než se používali peníze, byli daně naturální a platilo se většinou dobytkem a obilím nebo rýží.

Daně vytvořili moderní ekonomické otroctví, nadbytek pro otrokáře vytváří logicky nedostatek pro otroky. Je to celé o tom čemu se dá protekce, ten kdo má protekci je nahoře a ten kdo nemá protekci je dole, jenom ve sportu je spravedlnost a není zde protekce proto je každý sportovec nahoře jenom krátkou dobu a potom je dole, s protekcí jsou spojeny monopoly a centralizace, následkem jsou kariéristické závody mezi psychopaty.

Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 1    Průměr: 5/5]