Práce jako odměna

Nemůžete sloužit sobě a druhým současně, strach lidi spojuje, a když zde není strach tak se zase každý stará jenom o sebe, myslíme a jednáme podle situace, protože máme inteligenci. Často je zde snaha nás násilně přeprogramovat pomocí dogmatické ideologické demagogie, následkem je konzumní očistec, ve kterém je nám ten druhý peklem. 
 
Lež je informační špína, a my se musíme naučit tomu jak tuto špínu uklidit, aby zde byla čistota a tak nám zde nebyl ten druhý peklem. Kdo nabízí zboží nebo služby ten chválí a ten kdo kupuje, ten kontroluje a kritizuje, je to tak že obchod je hra ve které nechce nikdo prohrát a tak lže a krade. Logicky naše egoistické myšlení a konání musí skončit konfliktem a válkou, je zde někde cesta k tomu abychom mohli žít bez konfliktů a válek? 
 
Cesta je v dokonalé globalizaci, která sjednotí všechny rozdíly mezi námi, lidi se budou vyrábět díky klonování a genetické optimalizaci, v laboratoři stvoříme dokonalého člověka a potom on dostane dokonalou výchovu díky robotům. Místo toužení po úspěchu zde bude toužení po jakékoli práci, která zde bude za odměnu a trestem bude nemít práci, ten kdo nebude mít práci, ten nebude smět žít v civilizaci a mít tak civilizační výhody a jistoty, lidi si budou rovní mocensky a ekonomicky, práci bude každému každý den přidělovat jenom globální umělá inteligence podle jeho schopností a možností.

Když se chce tak vše jde

Život je o změnách, to co není živé, to se nemění, změny jsou odpovědí na základní otázku vesmíru a života, vše co zde je v nás a okolo nás to je v pohybu není zde ve vesmíru jediný pevný bod hmotný nebo duševní, vše je tekoucí energií a hmota to je hologram co vytváří iluzi reality. 
 
Vím jistě to, že nic o tomto světě nevím, protože tento svět není stabilní a neustále se mění, není zde žádný všemocný božský stvořitel všeho, který zde vše kontroluje a může dělat zázraky, vše zde probíhá podle; logiky, informací, pravidel, programů, limitů, příčin a následků, atd. zcela automaticky, není potřeba, aby zde byl nějaký mocný subjekt, co to má na starosti. 
 
Názor že je život boj vycházel z toho, že v minulosti zde bylo mnoho násilí a přežít nebylo snadné a jednoduché, dneska je zde násilí velmi málo a to jenom tam kde je zaostalost a bída. 
 
Často se setkáváme s tím, že je někdo osvícený a probuzený, tím se ale ten jedinec vystavuje nebezpečí, že se z něj stane mučedník, protože pravda je lidem nepříjemná. Proč zkrachuje podnik nebo národ? Příčinou je byrokratický konzervatismus, který zablokuje evoluční změny, a následkem je bída a nezaměstnanost. 
 
Podívejme se třeba na problém s Romy (cikány) co se vyhýbají studiu na vysoké škole a práci; programátorů, doktorů, učitelů, soudců, atd. kdo chce, ten vystuduje vysokou školu, a najde si uplatnění ve svojí specializaci. 
 
Je třeba zde pro Romy zřídit v EU specializované EU školy kde bude Romské dítě do narození do té doby, dokud neudělá vysokou školu, dítě které se nebude chtít vzorně rychle učit, nedostane jídlo, a zemře hlady, kdo nepracuje ten, ať taky nejí, učení je práce jako každá jiná.

Každý marně hledá dobrou práci

Nedávejte ubožákům rybu, naučte je chytat ryby, o tom je deprese u; psychiky, ekonomiky, politiky, náboženství, filosofie, umění, školství, rodiny, atd. v současnosti bychom řekli, nedávejte dělníkům mzdy za jejich práci, naučte dělníky podnikání a obchodování. Práce za mzdu je špatná práce dobrá práce je jenom podnikání a obchodování, jde o střet zájmů mezi těmi, co jsou nahoře a těmi co jsou dole, nadbytek pro ty co jsou nahoře, je možný díky nedostatku pro ty, co jsou dole. 
 
Proč má stát; armádu, policii, soudy, byrokracii, atd. je to protože stát to je profesionální zločinecká organizace, která zde určuje pravidla hry pro pracující třídu, tato pravidla a limity jsou vytvořené tak aby každý marně hledal dobrou práci, ryba smrdí od hlavy a tou hlavou je ekonomická diktatura. 
 
Tento svět je o; protekci, korupci, parazitování, vydírání, podrazech, dezinformacích, zradě, škodolibosti, extrémismu, vandalismu, drogách, atd. peníze těm co jsou nahoře nesmrdí, pravda a láska je zde jenom za peníze. Všechny evoluční změny jsou jenom na povrchu, a pod povrchem je pořád parazitování mocných na bezmocných. Vše je zde hra kdy čekáme trpělivě na chybu konkurenta, abychom mohli konkurenta eliminovat, z dálky čerti vypadají jako andělé, vše je pokrytecké divadlo a pravda je jenom v přírodě a lidové moudrosti.

Jaká specializace je nejlepší?

Vím jistě to, že nevím jaká specializace je pro tebe nejlepší, každý člověk je originál v originální situaci a navíc se vše díky evoluci neustále mění, nejde si nevšimnout toho, že není zájem o práce, kde se člověk fyzicky a psychicky unaví a ušpiní, lidi si hledají práci, kde se nemohou unavit a ušpinit a kde je trvale dostupný podnikový záchod a teplé levné jídlo i nadprůměrný plat. Shrnuto jde o to, být nahoře a nebýt dole, nahoře je ten kdo má výhody a jistoty díky protekci a korupci. Ve sportu není protekce a korupce, jenže každý úspěch je zde jenom mýdlovou bublinou. 
 
Realita je o tom, že zde jsou kariéristické závody, kariéristů je nadbytek a vysokých funkcí je nedostatek, je to o tom moje hra a moje pravidla, když máte vysokou funkci tak máte možnost hru kontrolovat a měnit pravidla tak abyste měli výhody a jistoty. Monopolní centralizace stvořila mocenské pyramidy kde na vrcholu je ekonomický ráj pro elitu a dole je ekonomický očistec pro dělnickou třídu. Tento konzumní svět je psychiatrická nemocnice kde nikdo není už normální, to jistě má nějakou příčinu a tou příčinou je protekce a korupce, bylo zde mnoho snah o to eliminovat protekci a korupci, jenže se změnil vždy jenom povrch, a pod povrchem se nic nezměnilo, proto tyto snahy zkrachovali.

V životě jde o to, čemu sloužíte

Vše co je živé, to bylo evolucí stvořeno a nastaveno k tomu aby to sloužilo, často se setkáváme s tím, že se sloužením jsou problémy, příčin může být mnoho, pokud najdeme příčinu tak zjistíme, že naše možnosti jsou omezené mnohým, a tak problém neodstraníme. Je to snadné podlehnout náhražkám, které nám dají dočasné iluze, léky na blbou náladu potřebuje dneska většina lidí, co s tím uděláme? Máme se blbě a tak logicky máme blbou náladu, je naivní věřit na to, že po smrti nebo po volbách bude lépe, lépe je vždy jenom těm co jsou nahoře a zde mají výhody a jistoty, nadbytek je zde díky nedostatku. 
 
Neustále se zde vše zlepšuje hmotně i duševně, a tak se vše i mění k lepšímu, ale lidi nejsou spokojení, kde je problém? Problém je v samotě způsobené naší lakomostí, lakomost je rakovinou konzumní kultury, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno. Podívejme se na platy, jak zde jsou veliké rozdíly, zde se ukazuje v nahotě lidská lakomost, pro ty dole nejsou peníze, a pro ty co jsou nahoře, jsou peníze. Kde se vzala lakomost, která stvořila konzumní očistec? Lakomost je následkem přelidnění, nadbytek lidí má za následek to že hodnota lidí klesá natolik, že se lidi zabíjejí v konfliktech a válkách. Je třeba začít kontrolovat porodnost globálně, jenom vybraní alfa jednici budou mít možnost plodit kvalitní lidské potomstvo.

Proč je řemeslník vymírající druh

Dříve řemeslník vyrobil boty nebo dveře, dneska boty nebo dveře vyrobí továrna, něco se rozbije tak se to vyhodí a koupí se něco nového. Platy dělníků co nemají vzdělání, jsou stejné jako platy řemeslníků a tak mnoho řemeslníků dělá radši řidiče nebo skladníka, a nemá tak žádné starosti s řemeslem. To co dříve dělal řemeslník, to dneska dělá vysokoškolák a je za to dobře zaplacen. Dříve byl řemeslník stejně ohodnocen jako dneska vysokoškolák, vysokoškoláci si vybrali z řemesla to, co nese největší zisky, a to co nenese zisky, to nechali řemeslníkům. Jde o rozdělní řemesel na kasty a tak je zde vysokoškolák architekt řemeslníkem ve vysoké kastě a zedník je řemeslníkem v nízké kastě. Dneska se neplatí za práci, ale za to že máš vysokou funkci, máš razítko tak máš i výhody a jistoty o tom to je.

Přechod od fyzické práce k práci psychické

01
Jako konzumenti přežíváme ze dne na den, stáváme se snadno bezdomovci, díky nefungujícímu egoistickému kapitalismu. 
02
Musí tomu tak být i mnoho dalších let? 
03
Máme chybná politická zastoupení, která si sami, dobrovolně a opětovaně chybně volíme. 
04
Každý politik se může chovat pouze tak, jak mu jeho voliči dovolí, jak to od něho očekávají a jak jej za to svými hlasy opakovaně odměňují. 
05
Nejsme a nebudeme profesionály, vzdali jsme se toho modelu již lehkomyslným rozbitím rodiny. 
06
Svým vzdorovitým amatérismem se bráníme vzniku profesionálního státu a vymýcení amatérismu. 
07
Přitom spoléháme na amatéry, neujímáme se iniciativy, nevyužíváme nabízených příležitostí, čekáme, že za nás vše udělají amatéři a tak jenom přežíváme. 
08
Namísto profesionality odměňujeme a i obdivujeme amatérismus. 
09
Uvědomujeme si nezvratné změny v; ekonomice, podnikání, politice, náboženství, filosofii, umění, atd. všichni, beze zbytku, žijeme představami o budoucnosti, vše ostatní již bylo, právě teď, v této vteřině. 
10
Na budoucnost tedy musíme soustředit svoji vizi, um, znalosti a investice, kdo stál, ten už stojí opodál, nesmíme evolučně stát, váhat, čekat ani chvilku. 
11
Lepší budoucnost není jenom doménou; politiků, ekonomů, umělců, vědců, atd. ale tvrdou realitou nás všech. 
12
Současná ekonomická a sociální globální krize je stále více nahrazována zásadní a nezvratnou transformací způsobů; výroby, spotřeby, života, atd. 
13
Nikdy se již nevrátíme do minulosti, žádná úniková strategie před budoucností neexistuje, transformaci nelze už uniknout. 
14
Jedinou strategií je odpovídající transformace a změna všech našich představ o budoucnosti. 
15
Kapitalismus a socialismus není pevný existenční bod, ale neustále unikající existenční bod, a proto neustále motivující a zdokonalující se, trvale přežívající konzumní ideál pravidel a nastavení. 
16
Krizi lze eliminovat pouze pochopením příčin a následků v hloubce systému. 
17
Dobrá budoucnost vyžaduje živou konzumní globální strategii, moudré předjímání a profesionální globální rozhodování, tedy vše to, co jsme mnoho století zanedbali a lehkovážně přenechali amatérským politikům. 
18
Naše konzumní kultura je jako loď na rozbouřeném moři, a hrozí jí potopení, chybí nám profesionalita a hledání vlastní cesty v globální společnosti. 
19
Postavit; domy, silnice, továrny, atd. to není otázkou politickou, ale otázkou zdravého rozumu, potřebná politika je vždy lokální, vše ostatní jsou z daní placené zbytečné služby, jako je; armáda, byrokracie, politika, atd. 
20
Přímá volba pomocí mobilních telefonů všech našich představitelů je možná globálně již dnes, bez profesionálů nemáme už šanci na to, že nám bude lépe v budoucnosti. 
21
Bez potřebného vzdělání a inteligence na vedoucích pozicích nás čeká jen další politické dělení společnosti, a úpadek státního hospodaření i veřejných financí. 
22
Podpora stranických starých kariéristických mafiánů, nenabízí žádoucí perspektivu a důstojnou budoucnost lidstvu. 
23
Lidem se musí opět vyplatit profesionálně pracovat, ne jen žít ze sociálních dávek. 
24
Ať volíme jakoukoliv politickou stranu, malou či velkou, volíme vždy amatérského politika a jeho amatérskou družinu doprovodu. 
25
Političtí mafiáni budou lid mediálně svorně vyzývat, abychom šli k volbám jako sebevědomí občané, kteří demokraticky změní současnou politickou scénu, staří političtí mafiáni už neumí odejít, neudělají přeci místo schopnějším mladým politickým mafiánům. 
26
Nejde o právo volit, to bylo dříve také, ale o právo nevolit, nebo volit proti tomu s čím nesouhlasíme. 
27
Nepodporovat amatéry, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty, nevydírat pracující, pracovat a šetřit a učinit práci i šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání. 
28
Nezachrání nás politické handrkování, ale jen profesionální osobnosti, z díla spatříme tvůrce. 
29
Musíme vytvořit globální hospodářský koláč, ne se stále hlasitěji domáhat drobků koláče stále menšího. 
30
Je třeba se naučit profesionálně podnikat, stejně jako je třeba podnikání malých a středních podniků legislativně chránit a podporovat, ne je pomocí byrokracie eliminovat. 
31
Než začneme vytvořené bohatství dělit a konzumovat, je třeba nejprve zajistit jeho tvorbu; soukromé podnikání, soukromé vlastnictví a jejich spolehlivé právní globální zakotvení, jsou klíči k dlouhodobě udržitelné prosperitě. 
31
Profesionální pastýř, život svůj dává za svoje ovce, které chrání před vlky. 
32
Každý úspěšný hospodářský zisk vzniká jenom soukromě, ne v politice! 
33
Dnešní svět má a bude mít dostatek amatérské práce, ale kritický nedostatek profesionální práce. 
34
Profesionální znalosti jsou nejdůležitější formou kapitálu. 
35
Efektivní propojení každé sféry vyžaduje podporu úplně jiného politika. 
36
Zastaralá politická ideologie do moderní doby už nepatří. 
37
Profesionalizace politiky je předpokladem úspěšného rozvoje amatérské společnosti. 
38
Získané znalosti, úsilí a investice nesmí být promrhány zmařeny v mediálních válkách a rozporech, vedených až na osobní a čistě stranické úrovni. 
39
Profesionální úspěch je třeba vnímat jako úspěch společnosti v globálním prostředí, ne jako úspěch politických stran v prostředí lokálním. 
40
Schopnost adaptace, změny a podnikatelské agilnosti je v dnešním světě důležitější než hospodářská fixace a specializace. 
41
Svět se začíná transformovat do nových standardů podnikání, vzdělávání a chování. 
42
Nové výrobky a služby, nové ekonomické a podnikatelské modely, nové technologie možnosti zaměstnanosti a úspěchu jsou perspektivně neomezené. 
43
Jen je nutno dělat to, co si globální zákazník žádá, a ne to, co si již nikdo nechce koupit. 
44
Víte co se stává předmětem úspěšného podnikání všude na světě? 
45
Je to přechod od fyzické práce k práci psychické, na fyzickou práci jsou zde počítače a stroje, zisky vytváří dneska už jenom psychická práce, geniální nápad má větší cenu než produkce veliké továrny.