Ano, David Rath je iluzionista

Ježíš proměnil vodu ve víno a David Rath proměnil víno v peníze, žijeme ve světě, kde se dějí zázraky, ale naše ateistické soudnictví svaté zázraky neuznává a tvrdí, že jde o podvod a korupci. Pokud ale bude každý člověk svatý a nebudou zde na světě už hříšníci, tak se evolučně vrátíme do doby, kdy jsme byli kanibaly. Podívejme se na ubohou mzdu dělníka u nás, jeden dělník musí u nás živit statisticky mnoho lidí a tak je jeho mzda ubohá a práce je pro něj trestem, ovšem tím se soud nezabývá, protože naše konzumní kultura je založená na ekonomickém otroctví. 
 
Nadbytek je zde díky nedostatku, největším lhářem a zlodějem jsou dolaroví milionáři, co ovládají globálně tento konzumní svět pomocí dluhů a politiků, a mohou vydělávat i na veliké válce a tom že lidi ve válce po milionech umírají. Rozděluji lidi na profesionální a amatérské zloděje, profesionální zloději sestavují; zákony, předpisy, pravidla, normy, morálku, atd. nebo soudí lidi, amatérští zloději sedí ve vězení, nebo zbaběle utíkají před policií, nikdo z lidí není svatý díky prvotnímu hříchu! Je třeba konečně dát všem lidem globálně do hlavy GVKB čipy a tak zde pravda a láska zvítězí nad nenávistí a lží na věčné GVKB časy, z lidí se stanou levné loutky na GVKB dálkové ovládání, vadné loutky se eliminují a recyklují.

Ano, spravedlivý svět je utopie

Ve spravedlivém světě není možná závist a tím i lež a nenávist, zde zvítězila pravda a láska nad lží a nenávistí, jak by se lidem žilo v takovémto světě? Každý člověk by měl v hlavě inteligentní čip napojený na globální umělou inteligenci, zájem celku by byl nadřazen zájmu jedince, pro nikoho by zde nebyli možné výjimky ani imunita. Nebyli by zde jména ani tituly, každý by byl jenom globálním číslem s nulovou hodnotou, vadný jedinec by byl eliminován a recyklován. 
 
Nebylo by možné být lepším než jsou ostatní, byl by zde jeden globální jazyk a jeden globální přídělový systém na; zboží, služby, zaměstnání, atd. podívejte se na mravence a zde spatříte spravedlivý svět, pochopitelně kdo by stál o to žít jako mravenec, a znát jenom práci a spánek. Proč se chceme mít egoisticky lépe než druzí? V podvědomí je informace že smrtí vše končí a tak si chceme život užít a tak myslíme na to jak parazitovat na cizích lidech a tím jsme stvořili konzumní očistec ve kterém je dobrota jenom žebrota, a za každý dobrý skutek je zde spravedlivý trest.

Ano, lepšolidi se mají líp

Lepšolidi mají lepší platy než ostatní lidi, protože jsou lepší než ostatní lidi, pokud si někdo myslí to že lepšoilidi nejsou lepší než ostatní lidi, jde jenom o obyčejnou závist, a neschopnost přát druhým, to že se mají lepší. Mnozí závistivci tvrdí, že z díla se pozná tvůrce a lepšolidi by měli zde vytvářet i lepší dílo, tak to není, je to osudu, osud určí, kdo bude zde patřit k lepšolidem, a kdo k nim nebude patřit, jablko nepadne daleko od stromu, a tak děti lepšolidí, jsou logicky i lepšolidi. 
 
Mnozí závistivci namítají, že třídně a kastovně uzavřená konzumní společnost nefunguje ekonomicky a politicky optimálně, a že pokud by zde nebyli lepšolidi, že bychom se měli všichni lépe, a tak by pravda a láska zvítězila nad lží a nenávistí. Nejsme divoká zvířata, co znají jenom boj o holou existenci, jsme lidi a tak se rozdělujeme na lepšolidi a ty ostatní, co si vůbec nezaslouží se zde mít lépe.

Kariéristické závody mezi parazity

IMG_4927_stitch

Ano, ten kdo nepracuje, ten parazituje. Mnoho lidí sice má zde zaměstnání, ale zde svojí prací nevytváří žádné hodnoty, pro společnost a většina těchto lidí se má ekonomicky lépe než ti, co svojí prací vytvářejí hodnoty pro společnost. Podívejme se na to, jak stát hospodaří s penězi, které ukradl lidem pomocí; daní, cla, poplatků, pokut, atd. zde je to o protekci, ti co jsou nahoře, si berou nejvíce peněz a na ty co jsou dole, už zbude málo peněz. 

Následkem jsou kariéristické závody mezi parazity, jak to udělat aby zde byla spravedlnost a tak láska a pravda konečně všude zvítězila nad nenávistí a lží? Nahradíme lidi za počítače a stroje, GVKB robot prezident bude vyznamenávat GVKB roboty, do měst bude lidem vstup zakázán pod trestem smrti, protože zde budou existovat jenom GVKB roboti a GVKB stroje. Lidi budou pást dobytek a pracovat na poli, takto zmizí konečně kariéristické závody mezi parazity, ten kdo poruší svatá GVKB pravidla, ten bude eliminován a recyklován.

Dole jsou ovce a nahoře jsou vlci

Prezident se jmenuje alfa samec (alfa samice), ano politika je o kariérismu a každý úspěch je zde dočasně, jak se stát prezidentem? Dneska říkáme, že alfa jedinec je psychopat, je to jenom závist těch co nejsou alfa jednici, je třeba si uvědomit to, že v principech je si zde mnohé podobné, jinak myslí a žije ten kdo je dole, a jinak ten kdo je nahoře, dole jsou ovce a nahoře jsou vlci, o tom to je. 
 
Pokud myslíš jako ovce tak se nikdy nestaneš prezidentem, sledujme to, jak myslí vlci a jak myslí ovce, a pochopíte to, co zde říkám. Ovce myslí na společnost a vlci myslí na sebe, pokud chceš uspět musíš myslet jenom na sebe a musí ti být jedno, co si o tobě společnost myslí. Je to o tom jestli budeš nulou nebo velikým číslem, ti co jsou nahoře to jsou veliká čísla a ti co jsou dole to jsou nuly, následkem musí být konflikt a válka, místo zabíjení těl se dneska zabíjíme ekonomicky a bezdomovec to je ekonomická mrtvola.