Ano, místo pravdy a lásky je zde lež a nenávist

Iluze svobody pro ekonomické otroky? Lidi jsou zotročení tělesně i duševně, a tak potřebují iluzi svobody, jinak se psychicky zhroutí, tu iluzi jim může poskytnout; umění, náboženství, politika, reklama, pohádky, léky na deprese, cigarety, alkohol, tvrdé drogy, sex, dobré jídlo, nakupování, dovolená, vysoká funkce, atd. Civilizace je továrna na iluze, iluze jsou jako stín, před kterým v civilizaci nikdo neuteče, každý je pevně uzavřen v kleci z iluzí a tak logicky mezilidské vztahy nemohou fungovat, setkáváme se jenom povrchně a jenom na krátký okamžik to nestačí a nikdo to neřeší, prý takový je život. 
 
Obrazně je člověk jako most, který se optimálně neopravuje, a tak nečekaně most spadne, nikdo ale za nic nemůže, že ten most nečekaně spadne. Neustále zde dochází k amatérským chybám, díky kterým něco spadne, lidi dělají chyby, protože realitu nahradili iluzemi, já jsem myslel, to je častá výmluva lidí co amatérsky chybují. Už bylo dost lží a krádeží, je třeba začít něco dělat s tím, že jsme otroky konzumního systému, iluze jsou jenom lékem na bolavý zub a my musíme ten bolavý zub konečně vytrhnout, a tím bolavým zubem je to, že místo pravdy a lásky je zde lež a nenávist. 
 
V okamžiku kdy se společnost rozdělí na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole tak dojde k tomu, že místo pravdy a lásky je zde lež a nenávist, jsou to jenom příčiny a následky, jak si to uděláme takové to i máme, ten kdo zde nic nevlastní, ten nemá svoji vlast a je tak zde cizincem, většinu světového vlastnictví vlastní 3% světového obyvatelstva, jde o lidi, co rozhodují egoisticky o nás bez nás, protože zde mají díky protekci výhody a jistoty, co si nezaslouží. Pokud by mohli demokratické volby zrušit ekonomické otroctví, tak by se demokratické volby okamžitě všude zakázali. 
 
Politika je jenom divadlo, které dělá z voličů hlupáky, nemůže nám být lépe, když zde není svoboda a rovnost! Je třeba předat moc a bohatství GVKB informační technologii, místo lidí zde budou stroje a GVKB roboti, lidi se pomocí GVKB dotazníků, co budou na internetu, optimálně naskenují, a po naskenování se globálně všechna lidská těla eliminují a recyklují, nejsou lidi, tak nejsou problémy. Informace získané ze skenování lidí využije optimálně GVKB informační technologie k tomu aby zde pravda a láska zvítězila na věčné GVKB časy nad nenávistí a lží, jak si to uděláme takové to i zde budeme mít. Vše je zde jenom o tom že staré nahrazuje nové, člověk to byla evoluční testovací verze zaměstnance, a GVKB robot to je už finální verze zaměstnance, se kterým nejsou žádné problémy.

Smradlavá zpovědnice na internetu

Před mnoha lety, vznikla na internetu modrá stránka, která měla pomáhat věřícím lidem s jejich problémy, bohužel se vlády zde ujali hloupí hříšníci, následkem byl vznik smradlavé zpovědnice, která je největší psychickou žumpou na našem internetu. Čím více je zde něco neslušného a hříšného, tím větší to má podporu od moderátorů a administrátorů, logicky slušní lidé odsud rychle odházejí a tak návštěvnost zde dlouhodobě upadá.
 
Moje hra a moje pravidla tak to zde funguje a jakýkoli odpor vůči vadným administrátorům je marný. Majitel se o stránku vůbec nestará a tak stránka je v zoufalém technickém stavu a nejlepší by bylo konečně tento projekt ukončit, aby z našeho internetu konečně zmizela smradlavá zpovědnice. Pokud nechcete už tuto smradlavou stránku navštěvovat, tak můžete přejít na záložní stránku zde je kvalitní obsah, který vám pomůže k tomu, že se budete mít psychicky lépe.

Hříšníci patří do očistce

Připadá vám konzumní egoistická civilizace jako očistec? Konzumní civilizace je očistec, protože každý člověk je hříšným neznabohem. Ptejte se lidí, jestli jsou svatí a znají osobně boha? Nikdo osobně boha nezná a každý člověk je zatvrzelý hříšník, který myslí a žije hříšně. Naše hříšnost je v tom že jsme se naučili hříšně mluvit, a tím jsme se začali stydět za to, že jsme hříšníci. Kdo z vás je bez hříchu? 
 
Hříšné mluvení je droga, na které jsou hříšníci silně závislí, představme si, že bychom hříšníkům po narození okamžitě odebrali děti a výchovu dětí bychom globálně na tisíc let svěřili jenom inteligentním autonomním GVKB robotům, co by na děti nemluvili. Roboti by naučili každého jednoduché práci jako je třeba uklízení a tuto práci by každý člověk dělal po celý život, za to by dostal od GVKB robotů granulovanou potravu, a jednoduchou zdravotní péči jakou dneska poskytujeme psům. 
 
Blahoslavený je ten kdo neumí mluvit a ten kdo umí mluvit ten je zatvrzelým hříšníkem, který žije logicky v očistci. Z lidí se stali jenom profesionální šachisté, co chtějí druhým dát mat, jak vyšachovat egoisticky toho druhého, o tom je myšlení hříšníků, dobrota je přeci žebrota. Máme globálně dlouhodobě veliký problém s nepřizpůsobivými příživníky, co na nás egoisticky parazitují, a zle se k nám chovají.
 
Odebereme jim jejich děti po narození, a svěříme je na výchovu GVKB robotům. Tak jako člověk jezdí na koni, tak bude robot jezdit na člověku, uděláme závody přes překážky a zde budou na lidech sedět malí roboti, vyšlechtíme pro tyto závory za tisíc let lidské jednice, a takový vyšlechtěný jedinec bude mít pro roboty velikou hodnotu. Takto zde na věčné GVKB časy zvítězí láska a pravda, nad nenávistí a lží.

Očistec je plný hříšníků

Dokud lidi neuměli mluvit lidskou řečí, a byli nazí, tak žili v ráji, jakmile se naučili mluvení a začali se stydět za nahotu, tak se z lidí stali hříšníci, co žijí od narození do smrti v očistci. Očistec zde není na to, aby hříšníky napravil, a umožnil jim se dostat do svatého ráje.
 
Očistec je zde na to, aby lidi trpěli za to, že umí hříšně mluvit a stydí se za nahotu, očistec je psychické vězení, ve kterém ti největší hříšníci dělají dozorce, a snaží se hříšníkům udělat ze života psychické peklo. 
 
Vše je zde hra, ve které pravidla určují mocní a bohatí dozorci v tomto očistci, pravidla jsou egoisticky vytvořená tak, aby se měli dozorci dobře, a vězni se měli zle, je zcela jedno, jestli je zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus, digitalismus, atd. to vše je jenom povrch, a pod povrchem je schovaný očistec. 
 
Všechny snahy o to, aby bylo hříšníkům lépe, v očistci jsou naivní, lze změnit jenom povrch podle módy, ale pod povrchem bude pořád jenom psychický očistec, ve kterém se hříšníci rozdělují na vězně a dozorce ve vězení. 
 
Veliké války, nám v nahotě odhalují to, že jsme jenom hříšný dobytek, který je možno snadno nahnat na válečná jatka, protože si to přejí mocní a bohatí dozorci, dozorci ale za nic nemohou, oni si jenom plnili svoje povinnosti v tomto očistci, z čerta nikdo anděla neudělá, čiň čertům dobře a peklem se ti odmění.

Ano, chybný člověk je zde zbytečný

Testy na čistou víru v zázraky. Svět se topí v hříchu, protože lidi nemají čistou víru v zázraky, čistá víra v zázraky vychází z přírody a je v souladu s přírodními pravidly a limity, v této víře nemůže být nic nepřirozeného, svatou knihou této víry je jenom příroda a tato víra nebude mít tedy žádné svaté knihy, zavedou se globálně testy na to, jestli každý dospělý člověk má čistou víru v zázraky, ten kdo v testech neuspěje, ten přijde o hlavu. 
 
Kdo chce, ten porozumí čisté víře v zázraky, a ten kdo nechce, přijde o hlavu, jak si to uděláme takové to zde i budeme mít, co bylo, to bylo, je to jenom o tom mít ve všem pořádek, špínou je přeci to, co je tam kde to nemá správně být. Testovat lidi bude globálně jenom globální GVKB umělá inteligence a ona bude i eliminovat ty co v testech neuspěli. Testování bude globální a každoroční, začne od 7 let a skončí v 70 letech, pro nikoho zde nebude imunita a výjimky, už zde bylo dost chyb, které dělali hříšníci, co věřili v hlouposti a nesmysly. 
 
Tento svět je o naší svaté kultuře, pokud je naše kultura chybná tak lidi dělají chyby, problém každé víry je to, že je zde pevně dáno co je správné a co je chybné, jenže každý člověk je jiný a žije v jiné situaci, proto zde musí být osobní přístup od GVKB umělé inteligence, která se naladí na každého člověka, kterého bude každý rok testovat. Nejsme tak bohatí, abychom mohli šetřit na psychické kontrole lidí, snahy o to člověka násilně převýchovou změnit, jsou naivní a marné, chybný člověk je zde zbytečný.

Hříšný syndrom

IMG_4907

Vše zde jsou příčiny a následky, každá nemoc má nějakou příčinu, a pokud někdo trpí hříšným syndromem tak je zde příčinou jeho hříšnost, logicky lékem je zde nebýt hříšníkem. Každý má v sobě lásku a nenávist, pokud někdo slouží nenávisti tak se z něj stává hříšník, soupis všech lidských hříchů je soupisem následků nenávisti, proč je zde vzácnou výjimkou člověk který slouží lásce? 
 
Láska vyžaduje pokoru a nenávist vyžaduje pyšnost, inteligence nám umožňuje se přizpůsobit situaci, a pokud existujeme v hříšné kultuře tak se z nás stávají hříšníci, co žijí v hříšném očistci, toužení po ráji má za následek hříšný syndrom, pokud chceš do ráje tak musíš sloužit lásce, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno. Je snadné milovat sebe a je těžké milovat cizí lidi, cizí lidi si přeci musí zasloužit naší lásku, jenže tak to nefunguje, uvažujeme jako počítače a chováme se jako stroje.

Ano, do hříšného toužení upadáme

Každé ráno k sobě promlouvej takto. Setkávám se s hříšníkem; pyšným, lakomým, vlezlým, nevděčným, domýšlivým, pokryteckým, závistivým, sobeckým. Všechny tyto vady vyplývají z neznalosti reality, já jsem dospěl k poznání, že realita je krásná a iluze jsou ošklivé, přirozenost toho kdo pracuje každý den na sobě, aby nebyl hříšníkem je příbuzná se mnou, nemohu od hříšníků utrpět škodu, neboť nikým kdo hříšně chybuje se nenechám zlákat k hříšnému chybování. 
 
Jsme evolučně stvoření ke spolupráci a pokud si díky svojí hříšnosti škodíme je to proti naší geniální přirozenosti. Ať už jsem cokoli, je to jen trocha kapalin v hříšné tělesné nádobě, nerozptyluj se hloupostmi a hříšnostmi, vše z ničeho vzniká a v nicotu se to zase navrací, konej svoje úkoly jako profesionál. Mysli a konej tak, jako by dnešní den, byl tvým posledním hříšným dnem zde, každý má svoje hříšné starosti, problémem je to že je těch starostí více než uneseme, a tak se duševně hroutíme a do hříšného toužení po výhodách a jistotách upadáme.