Ano, chybný člověk je zde zbytečný

Testy na čistou víru v zázraky. Svět se topí v hříchu, protože lidi nemají čistou víru v zázraky, čistá víra v zázraky vychází z přírody a je v souladu s přírodními pravidly a limity, v této víře nemůže být nic nepřirozeného, svatou knihou této víry je jenom příroda a tato víra nebude mít tedy žádné svaté knihy, zavedou se globálně testy na to, jestli každý dospělý člověk má čistou víru v zázraky, ten kdo v testech neuspěje, ten přijde o hlavu. 
 
Kdo chce, ten porozumí čisté víře v zázraky, a ten kdo nechce, přijde o hlavu, jak si to uděláme takové to zde i budeme mít, co bylo, to bylo, je to jenom o tom mít ve všem pořádek, špínou je přeci to, co je tam kde to nemá správně být. Testovat lidi bude globálně jenom globální GVKB umělá inteligence a ona bude i eliminovat ty co v testech neuspěli. Testování bude globální a každoroční, začne od 7 let a skončí v 70 letech, pro nikoho zde nebude imunita a výjimky, už zde bylo dost chyb, které dělali hříšníci, co věřili v hlouposti a nesmysly. 
 
Tento svět je o naší svaté kultuře, pokud je naše kultura chybná tak lidi dělají chyby, problém každé víry je to, že je zde pevně dáno co je správné a co je chybné, jenže každý člověk je jiný a žije v jiné situaci, proto zde musí být osobní přístup od GVKB umělé inteligence, která se naladí na každého člověka, kterého bude každý rok testovat. Nejsme tak bohatí, abychom mohli šetřit na psychické kontrole lidí, snahy o to člověka násilně převýchovou změnit, jsou naivní a marné, chybný člověk je zde zbytečný.

Hříšný syndrom

IMG_4907

Vše zde jsou příčiny a následky, každá nemoc má nějakou příčinu, a pokud někdo trpí hříšným syndromem tak je zde příčinou jeho hříšnost, logicky lékem je zde nebýt hříšníkem. Každý má v sobě lásku a nenávist, pokud někdo slouží nenávisti tak se z něj stává hříšník, soupis všech lidských hříchů je soupisem následků nenávisti, proč je zde vzácnou výjimkou člověk který slouží lásce? 
 
Láska vyžaduje pokoru a nenávist vyžaduje pyšnost, inteligence nám umožňuje se přizpůsobit situaci, a pokud existujeme v hříšné kultuře tak se z nás stávají hříšníci, co žijí v hříšném očistci, toužení po ráji má za následek hříšný syndrom, pokud chceš do ráje tak musíš sloužit lásce, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno. Je snadné milovat sebe a je těžké milovat cizí lidi, cizí lidi si přeci musí zasloužit naší lásku, jenže tak to nefunguje, uvažujeme jako počítače a chováme se jako stroje.

Ano, do hříšného toužení upadáme

Každé ráno k sobě promlouvej takto. Setkávám se s hříšníkem; pyšným, lakomým, vlezlým, nevděčným, domýšlivým, pokryteckým, závistivým, sobeckým. Všechny tyto vady vyplývají z neznalosti reality, já jsem dospěl k poznání, že realita je krásná a iluze jsou ošklivé, přirozenost toho kdo pracuje každý den na sobě, aby nebyl hříšníkem je příbuzná se mnou, nemohu od hříšníků utrpět škodu, neboť nikým kdo hříšně chybuje se nenechám zlákat k hříšnému chybování. 
 
Jsme evolučně stvoření ke spolupráci a pokud si díky svojí hříšnosti škodíme je to proti naší geniální přirozenosti. Ať už jsem cokoli, je to jen trocha kapalin v hříšné tělesné nádobě, nerozptyluj se hloupostmi a hříšnostmi, vše z ničeho vzniká a v nicotu se to zase navrací, konej svoje úkoly jako profesionál. Mysli a konej tak, jako by dnešní den, byl tvým posledním hříšným dnem zde, každý má svoje hříšné starosti, problémem je to že je těch starostí více než uneseme, a tak se duševně hroutíme a do hříšného toužení po výhodách a jistotách upadáme.

Chudé děti jsou diskriminované a vám je to jedno

Nechtěl jsem se narodit a žít v tomto hříšném světě jako hříšník, proč moji hříšní rodiče nepoužívali antikoncepci, bylo to od nich egoistické myslet jenom na sebe, a nemyslet na to jaké utrpení způsobí hříšnému dítěti, které zplodí ze svého hříchu, hříšné děti jsou diskriminované v tom, že se nemohou nijak bránit tomu, že se nechtějí do tohoto hříšného světa narodit. 
 
V jedné staré knize jsem spatřil obrázek jak je dítě v obchodě a vybírá si svoje budoucí svaté rodiče, pokud si nevybere svaté rodiče tak by se nemělo dítě narodit, dejme dětem možnost se svobodně rozhodnout jestli se chtějí narodit a jaké chtějí rodiče, je to obyčejná diskriminace, díky které mají potom hříšnici blbou náladu, a tak kouří a pijí slivovici v konzumním očistci.

Může modlení něco změnit?

Už mnoho století se lidé na světě modlí, a tak je zde logická otázka, může modlení něco změnit? Bez práce se zde nic nezmění, modlení je naivní žebrání o zázraky, ale není zde ten, kdo by zázraky realizoval, proč tohle lidi nechtějí po mnoho století pochopit? Jediným zázrakem je zde protekcionismus, díky protekcionismu se mohou sociopati a psychopati, dostat na vysoká místa v podnikání a vysoká státní místa. 
 
Jak to psychopati a sociopati dělají, že mají protekci a tak se z nich stávají prezidenti a ředitelé? Oni mají charisma a díky tomu získávají zde protekci, charisma to je naladění se na ty co se na vás dívají, najedou se vám zdá že sociopat nebo psychopat je váš kamarád na kterého se můžete spolehnout, ale to je jenom maska, pod kterou je ukryt parazit. 
 
Zakladatelem; sekt, náboženství, politických stran, atd. byli a budou jenom sociopati a psychopati, stádo naivních ovcí potřebuje za pastýře sociopata nebo psychopata! Následkem je zde logicky konzumní očistec, ve kterém vše ovládají jenom sociopati a psychopati, války v nahotě odhalují to, že nám vládnou jenom sociopati a psychopati. Volby skončili, a vy jste si zase zvolili za svoje zástupce sociopaty a psychopaty, komu není rady, tomu není už pomoci, modlení vám nepomůže.