Svatý je ten, kdo není pokrytec

Proč jsou s hříšníky jenom samé problémy? Hříšníci nejsou svatí, a tím jsou s nimi problémy, největším hříšníkem zde byl Ježíš Kristus a proto byl logicky židy ukřižován, protože se rouhal a prohlašoval se pyšně za božího syna! Bůh je svatý symbol, tak jako je nula matematický symbol, symboly používáme protože nám něco zjednodušují.

Jakmile se dítě naučí pokrytectví, tak se z dítěte stane hříšník, tam kde je pokrytectví, tam jsou hříšníci co žijí v očistci. Pokud je běžné testovat lidi na vědomosti a inteligenci, mělo by se zavést konečně i testování lidí na to jak jsou svatí, svatý je ten kdo není pokrytec. Všechny zázraky které konal; Mojžíš, Ježíš Kristus, atd. to jsou jenom pohádky pro naivní hlupáky.

Každý smrtelník je loutkou kterou ovládá situace, a loutka nemůže dělat zázraky! Všechny svaté knihy jsou plné pokrytectví a nejvíce pokrytectví je v Bibli, moderní doba nahradila staré náboženství; politikou, reklamou, sociálním inženýrstvím, sociálními sítěmi na internetu, televizí, mobilním telefonem, atd.

Obrazně bůh je dneska něco jako mechanický psací stroj, který skončil na půdě nebo v kontejneru na odpad, protože jej nahradil počítač a tiskárna. Nedokážeme za sebou spálit mosty a tak se neustále zbaběle vracíme do minulosti, co bylo to už nezměníme, žijeme tím co dneska zde je, o budoucnosti nic nevíme. Život je naprogramovaný evoluční proces který je pro nás hrou o to co milujeme a potřebujeme, ti co vyhrají jsou nahoře a ti co prohrají jsou dole, jde o to aby to fungovalo jako ve sportu, kde není protekce a korupce.

Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 1    Průměr: 5/5]

Ano, Ježíš Kristus to je malé dítě v nás

Ano, vše je relativní. Moje hra a moje pravidla, o tom je tento svět, následkem je konflikt, protože si nerozumíme, mnohdy může konflikt přerůst i ve válku, ve které se vraždíme jako dobytek. Kdo nejde s námi ten jde proti nám a bude násilně eliminován, nikdo nebude stát jako pozorovatel opodál! To co je pro mě hodnotné to pro tebe nemá žádnou hodnotu, tvoje pravda je relativní, stejně tak relativní je; bůh, čas, počasí, štěstí, láska, prostor, politika, filosofie, umění, móda, pohádky, atd. není ten co by se zavděčil všem, navíc je zde vše v pohybu a tak to čemu se dneska klaníme tomu se zítra budeme smát.

Každý člověk chybuje, zavřeme všechny lidi do psychického vězení, abychom je měli pod psychickou kontrolou, to je centrální totalita, která z lidí udělá zdegenerovaný dobytek s nulovou hodnotou. Z díla poznáme lidi, slova jsou plná pokrytectví, ale dílo jasně ukazuje hodnotu člověka a je jedno jakou má ten člověk specializaci. Ježíš Kristus to je dítě v nás, které jsme ve škole ukřižovali, abychom získali výhody díky vzdělání, jenže tím se z nás stali loutky které ovládají jiné loutky, nevíš kdo jsi, protože jsi loutkou, která nemá charakter a cit.

Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 1    Průměr: 5/5]

Odpouštím vám všechny vaše hříchy

Jako lidi zde evolučně končíte a místo vás zde budou autonomní inteligentní roboti na akumulátory. Vše je zde dočasný evoluční proces, člověk to byla testovací evoluční verze, co se nepovedla, a finální verzí se stane robot. Problémem člověka je sebekontrola, bez sebekontroly je člověk jenom loutkou, kterou snadno mnohé ovládá, radujte se a jásejte už brzo budete v ráji. Mnozí nevěří na posmrtný ráj a tvrdí že duše po smrti těla nikam neodchází, duše není ale v těle ona je všude, vše je spojeno se vším, mnozí žijí v iluzi, že je jejich duše oddělená od všeho, komu není rady tomu ani není pomoci. Tělo to je něco jako boty, které zde jsou dočasně, duše je zde ale mnoho milionů let.

 

Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 1    Průměr: 5/5]