Odpouštím vám všechny vaše hříchy

Jako lidi zde evolučně končíte a místo vás zde budou autonomní inteligentní roboti na akumulátory. Vše je zde dočasný evoluční proces, člověk to byla testovací evoluční verze, co se nepovedla, a finální verzí se stane robot. Problémem člověka je sebekontrola, bez sebekontroly je člověk jenom loutkou, kterou snadno mnohé ovládá, radujte se a jásejte už brzo budete v ráji. Mnozí nevěří na posmrtný ráj a tvrdí že duše po smrti těla nikam neodchází, duše není ale v těle ona je všude, vše je spojeno se vším, mnozí žijí v iluzi, že je jejich duše oddělená od všeho, komu není rady tomu ani není pomoci. Tělo to je něco jako boty, které zde jsou dočasně, duše je zde ale mnoho milionů let.

 

Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 1    Průměr: 5/5]

Genocida ve jménu ideologie

Nikdy na světě nežil svatý člověk a nikdy zde ani žít nebude! Je v lidské přirozenosti být velikým hříšníkem, který nemůže být svatý i kdyby na tom pracoval od narození mnoho let, následkem je jenom pokrytectví, kdy si lidi hrají na to, co nejsou, kdo chce s pokrytci v klidu a míru žít, ten i musí pokrytcem být.

Inteligence je obrazně šachový program, který chce vyhrát nad konkurenčním šachovým programem, v nás a okolo nás probíhá neustále nekonečné množství šachových her, je to proces který ukončuje smrt, myslím na to jak vyhrát, tedy žiji. Podívejme se na masožravé rostliny, chtěli evolučně přežít a tak porušili přírodní pravidla a začali vraždit hmyz, to samé lidi dělají ve válce, zde jsou jiná pravidla než v době míru. Veškeré umění stvořené lidmi je pokrytecké, umění stvořené přírodou, není pokrytecké, proto máme tak rádi přírodu a cítíme se v přírodě dobře.

Jenže v přírodě jsou; klíšťata, komáři, hadi, atd. stačí málo a jste mrtví, je příroda k člověku zlá, nebo je člověk zlý k přírodě? Není zde dobro a zlo, je zde jenom situace, která se vším manipuluje, situace to je šachová hra, výhra je možná díky tomu že soupeř prohraje, zde je problém na který není řešení, štěstí je zde díky neštěstí, bohatství je zde díky bídě, pravda je zde díky lži, atd. Někdo vezme střelnou zbraň a začne vraždit cizí lidi, co se vlastně děje v hlavě člověka, který začal vraždit cizí lidi?

Jde zde o pomstu, lidi se k sobě dneska chovají zle díky pokrytectví, nádoba trpělivosti přeteče a následkem je střelba do lidí, vše zde jsou příčiny a jejich následky. Nejsi správnou rasou tak skončíš v plynové komoře, takto zahynuli v plynové komoře rodiče mého otce, tak jako nádoba trpělivosti přeteče u jednice, tak může i nádoba trpělivosti přetéci u státu, a následkem je genocida ve jménu ideologie.

Oko za oko a svět je slepý! Proč je pro nás odpuštění něčím co nedokážeme? Dobrota je totiž žebrota a nikdo nechce být žebrákem, tím se dostáváme do začarovaného kruhu, a následkem je blbá nálada a konzumace piva a cigaret.

Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 1    Průměr: 5/5]

Rezervace pro zatvrzelé hříšníky

Vědci pomocí statistiky zjistili, že lidi je třeba rozdělit podle svatosti, rozdělní podle inteligence a peněz je chybné, zruší se vysokoškolské tituly a zruší se i vysoké školy, prioritou se pro lidi stane svatost, společnost budou řídit jenom ti, co jsou svatí a dokážou realizovat ekonomické zázraky. Ten kdo neuspěje v testu svatosti, protože je to veliký hříšník, ten skončí jako ubožák co pracuje za ubohou mzdu. Test svatosti nebude založen na tom že vyplníte svatý dotazník, ten test bude založen na tom, že budete sledování globálním GVKB digitálním systémem a tyto informace se vyhodnotí, z díla se pozná, kdo je svatý a kdo je hříšník, slova mohou lhát protože lidi jsou pokrytci.

Bude to o tom čemu dáte protekci ve svém životě, jestli dáte protekci tomu co je svaté, nebo tomu co je hříšné, jak si to každý udělá takové to i má. Základem svatosti je nelhat a nekrást, vše ostatní to jenom navazuje, na toto základní pravidlo svatosti. Každé náboženství má v základech nelhat a nekrást, nemůže být svatým ten, kdo lže a krade! Každá konzumní společnost se ekonomicky zhroutila díky tomu, že lidi zde lhali a kradli a dobrota se tak stala žebrotou. Zřídíme globálně GVKB rezervace pro zatvrzelé hříšníky, v těchto rezervacích GVKB roboti, budou převychovávat optimálními metodami zatvrzelé hříšníky na svaté lidi, v rezervacích se oddělí muži od žen, aby se nám zatvrzelí hříšníci nerozmnožovali jako invazní druh. Jsou věci na kterých nelze šetřit, jak si to uděláme, takové to i zde budeme i mít.

Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 1    Průměr: 5/5]