Centralizace je brzdou ekonomiky

P1080265

Mocní a bohatí parazité se snaží z pracujících udělat pomocí ideologické centralizace galejníky, ale to dlouho nefunguje, ubožáci propadnou hříšnému myšlení a hříšnému životu ve kterém je pro ně prioritou hříšný život založený na; lži, krádeži, zradě, podrazech, drogách, vydírání, konfliktech, kastě, třídě, elitě, lize, uzavřenosti, pokrytectví, antikoncepci, atd. Vždy když vyhodnocuji amatérské chyby v konzumních systémech tak pořád narážím na chybnou centralizaci, jak vlastně vzniká v lidské společnosti centralizace?  Za centralizací je vždy vznik výhod, tam kde nejsou možné výhody, tam není možný ani vznik centralizace.
Výhody jsou zdrojem pro vznik každé centralizace, pro centrum zde jsou výhody a pro ty co nejsou v centru zde výhody už nejsou. Dneska je základní výhodou moc, boj o moc je proto spojen s velikým násilím kdy mnohdy se pozabíjí miliony lidí aby někdo uspěl v boji o moc. Neustále vychází mnoho populárních knih o tom jak být bohatý snadno a rychle, ve skutečnosti zde bohatne jenom ten kdo zde má sobecky velikou moc nad lidmi, jde zde o vysoké funkce u; státu, podniku, obchodu, organizace, atd. prací rukou nelze zbohatnout! Proč RVHP nedávno zaniklo a my jsme vstoupili do EU, příčinou byla ztráta moci nad lidmi, moc si lze udržet jenom velikým násilím, pokud násilí zmizí, tak zmizí i moc. 

Jak být úspěšným podnikatelem?

P1080270

Vydělat se dá nejen na geniálních nápadech. Kdo chce začít podnikat, musí si na začátku stanovit jasnou podnikatelskou vizi, měřitelný cíl a sepsat uskutečnitelný podnikatelský plán. Pokud tyto základní stavební kameny má, může se bez obav pustit do vlastního podnikání. Snad každý člověk si jednou za život pohrává s myšlenkou vlastního podnikání. Řada z nich tuto ideu zhmotnilo a nyní podnikají. Mnoho lidí z prvotního nadšení rychle vystřízlivělo a předčasně skončili s nenaplněnými cíli, zklamáním a velkými dluhy. Přitom recept na úspěšný start není zase až tak složitý. Důležité je hned na začátku znát odpovědi na několik základních otázek. První z nich se týká samotného zájemce o podnikání.
Musí si říct, zda je sebevědomý, odvážný a pracovitý. Pokud je navíc ochoten podstoupit zásadní změnu životního stylu, je na dobré cestě. Neboť ve vlastním podnikání bude odkázán pouze na sebe, kdy stálost měsíčního příjmu se stane minulostí. Hrozba ztráty jistého zisku a přímý dopad na naše bankovní konto bude všudypřítomný. Na druhou stranu jsou tato rizika dostatečně vyvážena možnou výší výdělku, která odpovídá pouze vlastním schopnostem. Dalším krokem na cestě, jak se stát úspěšným podnikatelem, je mít optimální cíl, neboli čeho chceme ve své práci dosáhnout. Cíle mohou být různé, pokud máme cíl, je třeba si určit cestu, jak jej dosáhnout. Podnikatel musí vědět, jak chce podnikání dělat, čím se odliší od ostatních, co bude jeho největší výhoda v jeho podnikání! Tuto myšlenku musíme podrobit tvrdému srovnání s realitou okolního trhu.
Velmi často se stává, že naše nápady nejsou “správné”, a že obdobný podnikatelský záměr již někdo více či méně úspěšně dávno provozuje. I po zjištění takové skutečnosti není třeba věšet hlavu. Podstatné je se umět odlišit od konkurence. Je třeba dobře ekonomicky počítat, neboť každá činnost s sebou přináší i veliké náklady, a tyto náklady je nutné započítat do podnikatelského záměru. Platí přímá úměra. Čím je obor podnikání lepší, tím více přiláká stejně smýšlejících podnikatelů. Zůstane nám pak menší díl zisku z očekávaného zisku. A opačně, pokud je náš nápad natolik originální, že zatím nemá konkurenci, lze očekávat nižší náklady na boj s konkurencí a také i vyšší zisk. Je důležité si předem zjistit skryté skutečnosti, které přímo nejsme schopni ovlivnit, ale mohou mít zásadní dopad na naše podnikatelské aktivity.
Posledním krokem, a také tím, na kterém ztroskotá převážná část i vynikajících myšlenek a podnikatelských plánů, je schopnost ho ekonomicky uskutečnit. Je třeba si reálně odpovědět na otázku, zda jsme schopni se současnými možnosti opravdu podnikatelský plán ekonomicky i realizovat. První fáze podnikání je vždy ekonomicky a časově velmi náročná. Je třeba s tím v podnikatelském plánu počítat a uvědomit si, že peníze a čas je první investice, kterou do podnikání přinášíme. Vše máme ve vlastních rukou. Obrazně jde o to se poučit z chyb druhých a nepoučovat se nikdy z vlastních chyb, popovídejte si s podnikateli, co v podnikání zkrachovali, oni vám dají více reálných informací, než podnikatelé co jsou úspěšní, ti co jsou úspěšní, vám budou často pokrytecky lhát, protože nebudou chtít vám umožnit to, že jim budete konkurovat.
V podnikání je nejdůležitější nechybovat, pokud rozebereme krachy podnikatelů tak zjistíme, že za každým krachem bylo chybování, chybuje ten, kdo nemá hodnotné informace, jakmile jste odříznutí od hodnotných informací, tak brzo jistě zkrachujete. Globální ekonomická a sociální krize je následkem odříznutí subjektů a objektů od hodnotných informací, a pachatelem zde jsou nenažrané nadnárodní korporace (Google, Microsoft, Intel, Sony, Apple, Samsung, Siemens, Volkswagen, Walmart) které takto násilně likvidují konkurenci. Globální monopoly složené nejvíce z korporací, určují nastavení výroby a odbytu globálního zboží a služeb, a sobecky definují, kdo o vyrobeném zboží a službách a jeho množství, skutečně objektivně rozhoduje a na základě čeho on i rozhoduje.

Kdy decentralismus nahradí centralismus

P1080274

Velké změny trvají velkou dobu. Mnozí nejsou spokojení s tím, že je zde mnoho politických a ekonomických chyb, a málo se toho zde zatím optimalizovalo, vše zde souvisí se vším, a tak velké změny trvají velkou dobu. Největším problémem je centralizace, ti co jsou v centu a mají zde výhody a jistoty které si vůbec nezaslouží (Miloš Zeman), těm chybná centralizace vyhovuje, a tak dělají vše pro to aby nebyla centralizace nahrazená decentralizací. Není zde tedy otroctví, feudalismus, kapitalismus, socialismus, nacismus, atd. je zde už mnoho tisíciletí jenom centralismus, a jde o to nahradit centralismus opakem tedy decentralismem.
Proč by každé město na světě nemohlo být samostatným malým státem, který má svoje zákony a svoje peníze, nepotřebujeme obrovské národy, které mají logicky i obrovské problémy. Svět se díky internetu a mobilní elektronice od základů změnil a je třeba skončit s tím že říkám já jsem z Čech ale budeme říkat já jsem Prahy, města musí začít mezi sebou soutěžit ekonomicky a politicky, ať každé město ukáže co zde i dokáže! V minulosti mohla mít centralizace v rovině národů smysl ale doba se změnila a musíme se pružně změnám přizpůsobit. Proč zbytečně převážet obrovské množství zboží a materiálu na obrovské vzdálenosti, když by mohlo být každé město samostatné bez závislosti na nesmyslně velikém dovozu a vývozu.