Vše je v depresi díky zbytečné složitosti

Všichni na zbytečnou složitost jednotně globálně mnoho století nadávají, ale nikdo složitost neřeší, jak vyřešit v lidské společnosti problém zbytečné složitosti a tak zbavit lidi deprese? Řešením jsou GVKB čipy do hlavy, čipy odříznou mozky lidí od reality a mozek lidí bude žít jenom ve virtuální GVKB realitě, Matrix se konečně stane realitou, vše bude řídit jenom GVKB umělá globální inteligence, lidi budou šťastní, protože jejich život díky virtuální realitě bude jednoduchý, a bez zbytečných složitostí. 
 
Nebudeme už potřebovat zbraně a armády, nebudeme potřebovat; prezidenty, ředitele, profesory, soudce, celebrity, milionáře, atd. takto láska a pravda zvítězí na věčné GVKB časy nad nenávistí a lží. Blahoslavený chudý duchem je člověk, který má v hlavě GVKB čip jeho myšlení je díky čipu bez zbytečné složitosti, Ježíš Kristus byl první člověk, co měl v hlavě GVKB čip to byla testovací verze, a už brzo zde pro tebe bude finální verze.

Lidské problémy a jejich řešení

Lidi mají problémy a snaží se o jejich vyřešení, někdy se jim to podaří a mají z toho radost, jindy se jim to nepodaří a jsou smutní, problémy lze rozdělit podle mnoha měřítek a potom je zaškatulkovat, takto vznikají specialisté na řešení nějakého specifického problému a jenom specialista ví, jak tento problém lze vyřešit. Mnozí nechtějí problémy řešit a utíkají před problémy do; snů, pohádek, víry v zázraky, konzumují drogy, atd. jenže problémy jsou jako stín, před kterým nikdo neuteče. 
 
Vše zde jsou základní principy, na kterých stojí příroda a lidská společnost, v principech je si vše podobné, jak si to uděláme takové to i máme. Pokud k vám promluvím v podobenstvích jako Ježíš Kristus tak mi lépe porozumíte, jste jako pokojové rostliny a pokud pokojová rostlina nedostane to, co potřebuje tak onemocní, společnost je zde majitelem který se stará o pokojové rostliny a tento majitel se dobře stará o pokojové rostliny co mají u něj protekci a zle se stará o rostliny co nemají u něj protekci, takový je život.

Nejsou psychopati tak nejsou s psychopaty problémy

Za světovou krizi mohou psychopati. Nejprve k tomu kolik procent vysokoškoláků u nás jsou psychopati, je to bohužel 86% vysokoškoláků u nás, co je vlastně příčinou toho, že u vysokoškoláků je tak veliké množství psychopatů? Příčinou je genetická minulost inteligentních lidí u nás, psychopatem se každý už narodí, jablko nepadne daleko od stromu! 
 
Pokud porovnáme statistiky s ostatními státy v EU tak zjistíme, že jsme na prvním místě a hnedka za námi je Německo, kde je 81% vysokoškoláků psychopaty. Nejméně psychopatů mezi vysokoškoláky má Španělsko zde je to jenom 7% vysokoškoláků, proto se zde lidi dožívají vysokého věku. 
 
To že je někdo psychopat není nemoc, je to genetická evoluční vada, a genetické vady není možné léčit, ani je odstranit. Jako optimální řešení vidím nahrazení psychopatů za GVKB roboty, nejsou psychopati, tak nejsou s psychopaty problémy.

Asociální syndrom jde léčit a vyléčit

V současnosti statisticky asociálním syndromem trpí globálně 36% populace nikdo to, ale neřeší a následkem je blbá nálada a veliká konzumace alkoholických nápojů a cigaret, nejde o nový problém je to velmi starý problém akorát v minulosti jsme tomu neříkali asociální syndrom. Specialisté tento problém řeší povrchně tím, že těžce postižené násilně izolují ve vězení nebo psychiatrické nemocnici, problémem je malá kapacita těchto zařízení a vysoké náklady na provoz těchto zařízení. 
 
Všiml jsem si že tímto syndromem netrpí lidi co vykonávají velmi náročné povolání kde jsou pod velikým tlakem, z toho logicky plyne, že příčinou tohoto syndromu je psychicky vadný člověk, psychicky vadný jedinec zde není existenčně úspěšný a tak se v něm rozvine asociální syndrom a takovýto člověk myslí a jedná asociálně to znamená že je z něj; extrémista, rasista, vandal, terorista, zloděj, příživník, mafián, narkoman, psychopat, atd. 
 
Navrhuji tyto jedince přemístit do Izraele a udělat z nich vojáky co budou bojovat za Hospodina ohněm a mečem, vše je to tom dát každému to co mu patří a potom zde nejsou problémy, chceš si zastřílet ze samopalu do lidí máš možnost, ale počítej s tím, že i po tobě budou nepřátelé střílet, padnout hrdinsky ve svaté válce za Hospodina, to je ta nejlepší možná smrt pro člověka postiženého asociálním syndromem.

Ego to je naše podvědomí a nevědomí

Pokud jsi psychicky dole, je logické, že toužíš po tom být psychicky nahoře, hodně toho neseš, a tak tě ta váha srazila dolů, nestarej se o to, co je ti mnoho cizí, a starej se jenom o to, co je ti blízké, to co je ti cizí na tobě jenom egoisticky parazituje, a tvoje dobrota k cizímu, je příčinou toho že jsi psychicky na dně. Války v nahotě odhalují lidský egoismus, z cizího krev neteče. 

Vše co zde má velikou hodnotu to je zde obtížně dosažitelné a tím to má i velikou hodnotu, logicky to co je snadno dosažitelné to nemá žádnou hodnotu. Zásadní otázka zní věřit nebo pochybovat, věřit lze tomu, že každý jednou jistě umře, to je jistota, na kterou se lze spolehnout, vše co je živé to je zde dočasně, nevěř tomu, na co se nelze spolehnout, sliby se slibují a jenom blázni se radují. 

Strach způsobuje to, že jsou lidi uzavření a tak jim není možno poradit, aby se změnili a tím se měli lépe, lidi chtějí, aby se změnila celá společnost, tak jak si to oni egoisticky představují jenže to je utopie, společnost se nikdy nezmění tak jak si to ty přeješ. Základem pro změny u jednice a společnosti je změna lidského ega.

Ego to je naše podvědomí a nevědomí, každý člověk je jiný a žije v jiné situaci, proto je nutný osobní profesionální citlivý dlouhodobý přístup pro změnu ega, všechny univerzální metody jsou k ničemu. Je potřeba postavit v EU veliké psychiatrické nemocnice v krásném přírodním prostředí u středozemního moře a zde začít léčit lidi co jsou psychicky na tom zle, jsou věci, na kterých nejde šetřit; léčit a vyléčit, vědět a nemyslet, pracovat a odpočívat, atd.