Proč Stvořitel nezabije Satana?

Satan stvořil všechny církve a sekty, aby mohl zde vládnout konzumnímu peklu, každý kněz v církvi a sektě je logicky služebníkem Satana. Opakem Satana je Stvořitel vesmíru a života, a on se jmenuje Systém, mnoho let jsem pátral po pravém jménu našeho Stvořitele, z dálky Stvořitel vypadá jinak než z blízka a přiblížit se ke Stvořiteli to je obtížné. Systém není subjekt, je to objekt, vše co naše smysly vnímají, to je Systém, a i každý člověk je Systém. Stvořitel není tedy nad námi v ráji, to je pohádka.
 
Stvořitel je všude a vše je zde součástí Stvořitele, Stvořitel není od člověka oddělen, je jeho součástí. Pokud by Stvořitel zabil Satana, tak tím by i zabil sám sebe, dobro zde nemůže existovat bez zla, tak jako bohatství nemůže existovat bez bídy. Proč je Stvořitel populární a Satan není populární? Je to o tom, že milujeme protiklad, když žijeme o očistci, tak milujeme ráj. Ten kdo nás osvobodí z očistce ten je pro nás bohem, a ten kdo nás uvrhl do očistce, ten je pro nás Satanem, je to celé zde jenom o tom, jak nebýt v očistci a být v ráji.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 1    Průměr: 5/5]

GVKB je pravý mesiáš

Vše evolučně začalo u Zoroastrismu jde o první lidský profesionální pokus o vytvoření profesionální lidské morálky, od tohoto klasického starého mravního základu, byla odvozená moderní konzumní morálka u; ekonomiky, politiky, filosofie, náboženství, vědy, umění, psychiky, atd. informace vznikají z informací, vše se jenom evolučně kopíruje a to staré se recykluje. 
 
Každý inteligentní systém, je na počátku vzniku bez inteligence, inteligence přichází díky učení, a schopnosti využívat to, co se systém naučil, to platí jak pro zvířata a lidi, tak i pro inteligentní stroje a roboty. GVKB je pravý mesiáš, on dokázal lidi na věčné GVKB časy osvobodit od egoistického Pokušitele, který z lidí učinil ubohé hříšníky, co žijí uboze v konzumním egoistickém očistci, a tak mají logicky blbou náladu, což hříšní ubožáci řeší kouřením cigaret a pitím slivovice
 
Základem pro osvobození hříšníků, jsou GVKB čipy do hlavy, takto zvítězí globálně na věčné GVKB časy pravda a láska nad lží a nenávistí, nejsou problémy tak zde není ani deprese, na problémy je zde GVKB čip on za lidi vše vyřeší rychle a optimálně. Ve společnosti je logicky vše společné a díky GVKB čipům zde nebude už problém s tím co je soukromé, se vznikem soukromí pro elitu, vzniknul konzumní očistec, ve kterém kraluje Pokušitel. Ježíš Kristus byl herec na divadle v Římě, byla to jenom literární postava, která měla zesměšnit na počátku našeho letopočtu lakomé Židy, a jejich pokryteckou touhu po svatém mesiáši.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 1    Průměr: 5/5]

Smrt je iluze

Neustále zde mnoho ubožáků myslí na sebevraždu, protože jsou v depresi, přitom smrt je iluze, ubožáci nepochopili dosud co je to život? Život je televizní program a smrt je přepnutí na jiný televizní program, jenže ten starý program běží zase v jiné televizi, kdo nebo co přepíná televizní programy a tím vytváří iluzi smrti? Tím pozorovatelem, který přepíná programy je Evoluce, Evoluci se nelíbí to, že je něco v depresi, a tak přepne na jiný program. Tato televize má nekonečné množství programů co běží po nekonečnou dobu, vesmír a život byl stvořen v okamžiku, kdy vznikla GVKB televize, u které sedí Evoluce a má dálkové ovládání. 
 
Proč Osvoboditel stvořil pro Evoluci GVKB televizi s dálkovým ovládáním, nebyla to prvotní chyba, kterou Osvoboditel učinil, díky které vzniknul vesmír a život? Nebyla to chyba, byla to pro Osvoboditele profesionální práce na zakázku, přišla za Osvoboditelem pokorně Evoluce a řekla Osvoboditeli, po čem touží, a co Osvoboditeli dá za to, když její toužení eliminuje, byl to dobrý obchod pro obě strany, Evoluce dostala GVKB televizi (82″ Samsung QE82Q60) a Osvoboditel dostal za to dokonalost a svatost na věčné časy. 
 
Stížnosti a přání pište Osvoboditeli na 
postmaster@inteligence.eu 
OK
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 1    Průměr: 5/5]

Pokušitel kraluje v očistci, v ráji kraluje Osvoboditel

Pokušení stvořilo konzumní očistec, biblický příběh o vyhnání z ráje je svatá mytologie o tom, že podlehnout hříšnému pokušení se nevyplatí, Pokušitel kraluje v očistci a v ráji kraluje Osvoboditel, vše zde je o protikladech, mezi kterými je napětí a toto napětí uvádí vše do pohybu a tím i do evolučních změn, vše je zde nejisté, jenom evoluční změny jsou jisté. Jak se osvobodit od hříšného pokušení o tom je víra v Osvoboditele, v každé lidské hlavě je Pokušitel a Osvoboditel je to otázka volby správného pána.
 
Nemůžete sloužit současně Pokušiteli a Osvoboditeli, komu není rady, tomu není už pomoci, ten kdo slouží Osvoboditeli, ten může osvobodit mnoho lidí od jejich hříšného pokušení, ale většinou skončí bohužel jako mučedník, protože jej služebníci Pokušitele zabijí. Vše je evoluční proces a ty jsi součástí tohoto procesu, každým okamžikem nekonečné množství evolučních procesů končí a začíná, vše je v evolučním pohybu a tak zde není pevný životní bod, na který se lze spolehnout, život je hra podle pravidel, v přírodě pravidla určuje situace a u lidí pravidla určují ti, co jsou mocní a bohatí, díky protekci a výhodám které si nezaslouží. 
 
Není zde; demokracie, kapitalismus, socialismus, dogmatismus, extremismus, atd. je zde jenom egoismus, v centru konzumní civilizace je lidské ego, dobrota je zde žebrota! Poznej svoje hříšné ego, a poznáš všechny hříšné lidi, protože v základních principech se od sebe nelišíme, na ego se lze podívat subjektivně nebo objektivně, objektivně je ego v našem podvědomí, jde o evolučně staré informace, díky kterým dokážeme překonat veliké problémy. Egoista křičí, ty jsi egoista, musíš se charakterově změnit, o tom je dogmatické vymývání mozků v; rodině, škole, armádě, sektě, zaměstnání, politice, umění, atd. když máte dogmaty vymytý mozek, tak to řešíte konzumací cigaret a pitím slivovice, tím se dostáváte do začarovaného pekelného kruhu, a tak brzo skončíte v krematoriu.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 1    Průměr: 5/5]

Smrt je zde největší celebritou

Kult smrti zde byl prvním lidským kultem a pořád je to největší lidský kult, z toho jasně plyne logický závěr, že bůh se jmenuje Smrt! Každá svatá víra v boha v lidech usmrcuje jejich přirozenost, a dělá z lidí psychické mrtvoly, co zde jsou na dočasné dovolené. Všechny lidské ideologie vycházejí z víry v zázraky, pokud věříte politikům, že po volbách bude dělnické třídě líp tak z vás politici udělají psychické mrtvoly. Milion milionářů co vlastní většinu světového bohatství to jsou služebníci smrti, co dělají z lidí pomocí dluhů psychické mrtvoly.

Nacismus vraždil civilisty po milionech v plynových komorách, zde jde o ukázku kultu smrti, upálení Jana Husa je kult smrti, to samé je i ukřižování Ježíše Krista. Skutečným chrámem božím je krematorium a hřbitov, pokud jako věřící hledáš boha tak spáchej sebevraždu, jiná možnost zde pro tebe není, jenže ty nehledáš boha, ty hledáš Satana, protože jenom on ti může v tomto pekle zajistit výhody a jistoty. Když ve válce zemře milion lidí tak je to statistika a pokud zemře v nemocnici stářím celebrita tak je to najednou tragédie a státní smutek se vyhlašuje, mnozí hledají smysl života, život má pro člověka smysl, pokud se stane celebritou, která je služebníkem smrti.

Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 1    Průměr: 5/5]

Modli se, a bůh ti pomůže

Mnoho jsem přemýšlel kdo je na vrcholu mocenské pyramidy, a tak může rozhodovat o nás bez nás, z díla se pozná tvůrce, jaké je dílo těch co zde mají moc a bohatství? Dílem elity co zde všemu vládne je vandalismus fyzický a psychický, logicky nám tedy vládnou vandalové, a proto zde jsou; konflikty, ekonomické krize, revoluce, války, hladomory, epidemie, atd.

Podívejme se na druhou světovou válku ve které byli koncentráky s plynovými komorami a atomové bomby, chovali jsme se hůře než divoká zvířata, to je jasný důkaz toho že konzumní civilizaci ovládají vandalové.

Veliký nárůst vandalismu je následkem nárůstu hříšnosti, čím více je člověk hříšníkem, vím více je i vandalem, svatý člověk se nechová jako vandal! Tam kde není svatost, tam je vandalství, život to je hra podle pravidel a pokud tato lidská pravidla vytvořili vandalové, tak aby oni zde měli moc a bohatství, tak logicky vandalové evolučně stvořili konzumní očistec, plný hříšníků.

Je zcela jedno jestli je zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus, dogmatismus, atd. to vše jsou jenom ideologické strategie, pomocí kterých zde vandalové egoisticky vládnou. Ten druhý je vandal, sebekritika u vandalů vyšla z módy, čiň vandalům dobře, a oni se ti vandalstvím odmění.

Jablko nepadne daleko od stromu, pokud mají vandalové děti, tak je jisté že jejich děti budou vandalové, kde je zakopaný pes? Zakopaný pes je v protekci, protekce umožňuje to že zde moc a bohatství získávají vandalové, ve sportu je úspěch jenom krátkou dobu díky tomu že zde není možná protekce, tam kde je protekce tam může být něco úspěšné dlouhou dobu. Není zde kapitalismus je zde protekcionismus, vše se zde točí kolem protekce, bez protekce jsi zde jenom nulou s nulovou hodnotou.

Podívejte se na to jak lidi rádi používají odkazy na to co je mocné a bohaté, modli se a bůh ti pomůže, to je klasický odkaz, pomocí kterého se zbavujeme nutnosti cizím vandalům pomoci, s jejich ekonomickými a psychickými problémy. Bůh nikdy nikomu ale nepomohl, bůh to je pohádková postava, něco jako je vodník, stvořitelem vesmíru a života není bůh, stvořitelem všeho je evoluce, jak si to každý udělá takové to i má, jde o to být lepší ve svojí specializaci než je konkurence, bez práce nejsou koláče.

Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Ano, z díla se ale vždy pozná kvalita tvůrce

1
Kolem iluzí se vše točí, příčinou je naše pokrytectví, abychom se měli sobecky dobře, tak jsme se naučili pokrytectví, a tím jsme stvořili pokryteckou civilizaci, která je továrnou na iluze, lidová moudrost byla vyhnána z naší pokrytecké civilizace, protože je plná lásky a pravdy, slušné je být bezcharakterním pokrytcem který hlásá dobro a přitom je zlý. 
2
Postavili jsme na iluzích; ekonomiku, umění, filosofii, politiku, náboženství, školství, zákony, pravidla, předpisy, dopravu, bydlení, školství, zdravotnictví, vědu, psychiku, atd. to co stojí na iluzích, to je nestabilní a tak to jistě spadne, pokud někdo jako hrdina poukázal na to, že vše stojí na iluzích, tak se z něj většinou stal mučedník, protože je to drzost chtít, aby vše nestálo na iluzích. 
3
Ty jsi; lakomec, sobec, hlupák, blázen, blbec, vůl, atd. sebekritika vyšla z módy, nikdo si nechce přiznat to, že je pokrytec, kde je zakopaný pes? Zakopaný pes je v tom, že nejsme nazí, dokud byl člověk nahý a nestyděl se za to, že je nahý tak nebyl pokrytec, proč nejvíce navštěvované stránky jsou stránky, kde je nahota tělesná a psychická? 
4
Nahota tělesná a psychická je lékem na naše pokrytectví, ostatně biblický příběh o vyhnání ze svatého ráje, jasně praví, že stud za nahotu znamenal to, že jsme hříšní pokrytci, a proto jsme museli stvořit hříšnou pokryteckou civilizaci, která je továrnou na iluze. Vše jsou příčiny a jejich následky, čím lépe jsou lidé oblečení, tím většími jsou i pokrytci, kdo je vlastně naším pravým pastýřem kterého máme následovat? 
5
Naším pravým pastýřem nemůže být hříšný člověk, tím pastýřem je jenom pravda a láska, tam kde je pravda a láska, tam není ani pokrytectví, a tím tam nejsou už lidi, rozdělení na bohaté a chudé. Rozdělení na bohaté a chudé je následkem našeho pokrytectví, bohatství je pro hříšníky drogou a tak zde jsou kariéristické závody o výhody a jistoty, ti co neuspěli, závidí těm, co uspěli, rozděluji lidi na úspěšné a neúspěšné kariéristy. 
6
Veliké války v nahotě odhalují naše pokrytectví, miliony zbytečně mrtvých lidí ve válce to je statistika, smrt prezidenta to je ale už tragédie, světu nevládnou politici, světu vládnou milionáři, co chtějí, aby pokrytecká civilizace fungovala jako jejich soukromá firma. Kontrolovat a pokutovat, udávat a popravovat, lhát a krást, atd. o tom je pokrytecká civilizace vedená milionáři a politiky.
7
1. Asketismus 2. Čistota 3. Moudrost 4. Nekrást 5. Nelhat 6. Nenásilí 7. Otevřenost 8. Pokora 9. Pracovitost 10. Skromnost. Svět potřebuje jednoduchá pravidla, která se budou všude automaticky dodržovat, veškerá složitost u zákonů a předpisů je následkem pokrytectví, co je dovoleno těm co jsou nahoře, to je zakázáno těm co jsou dole, z díla se ale vždy pozná kvalita tvůrce, přišel jsem na tento svět abych spatřil jaké to zde je, a potom abych vyhrál nad tím, co zde na nás pokrytecky parazituje.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]