Modli se, a bůh ti pomůže

Mnoho jsem přemýšlel kdo je na vrcholu mocenské pyramidy, a tak může rozhodovat o nás bez nás, z díla se pozná tvůrce, jaké je dílo těch co zde mají moc a bohatství? Dílem elity co zde všemu vládne je vandalismus fyzický a psychický, logicky nám tedy vládnou vandalové, a proto zde jsou; konflikty, ekonomické krize, revoluce, války, hladomory, epidemie, atd.

Podívejme se na druhou světovou válku ve které byli koncentráky s plynovými komorami a atomové bomby, chovali jsme se hůře než divoká zvířata, to je jasný důkaz toho že konzumní civilizaci ovládají vandalové.

Veliký nárůst vandalismu je následkem nárůstu hříšnosti, čím více je člověk hříšníkem, vím více je i vandalem, svatý člověk se nechová jako vandal! Tam kde není svatost, tam je vandalství, život to je hra podle pravidel a pokud tato lidská pravidla vytvořili vandalové, tak aby oni zde měli moc a bohatství, tak logicky vandalové evolučně stvořili konzumní očistec, plný hříšníků.

Je zcela jedno jestli je zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus, dogmatismus, atd. to vše jsou jenom ideologické strategie, pomocí kterých zde vandalové egoisticky vládnou. Ten druhý je vandal, sebekritika u vandalů vyšla z módy, čiň vandalům dobře, a oni se ti vandalstvím odmění.

Jablko nepadne daleko od stromu, pokud mají vandalové děti, tak je jisté že jejich děti budou vandalové, kde je zakopaný pes? Zakopaný pes je v protekci, protekce umožňuje to že zde moc a bohatství získávají vandalové, ve sportu je úspěch jenom krátkou dobu díky tomu že zde není možná protekce, tam kde je protekce tam může být něco úspěšné dlouhou dobu. Není zde kapitalismus je zde protekcionismus, vše se zde točí kolem protekce, bez protekce jsi zde jenom nulou s nulovou hodnotou.

Podívejte se na to jak lidi rádi používají odkazy na to co je mocné a bohaté, modli se a bůh ti pomůže, to je klasický odkaz, pomocí kterého se zbavujeme nutnosti cizím vandalům pomoci, s jejich ekonomickými a psychickými problémy. Bůh nikdy nikomu ale nepomohl, bůh to je pohádková postava, něco jako je vodník, stvořitelem vesmíru a života není bůh, stvořitelem všeho je evoluce, jak si to každý udělá takové to i má, jde o to být lepší ve svojí specializaci než je konkurence, bez práce nejsou koláče.

Ano, z díla se ale vždy pozná kvalita tvůrce

1
Kolem iluzí se vše točí, příčinou je naše pokrytectví, abychom se měli sobecky dobře, tak jsme se naučili pokrytectví, a tím jsme stvořili pokryteckou civilizaci, která je továrnou na iluze, lidová moudrost byla vyhnána z naší pokrytecké civilizace, protože je plná lásky a pravdy, slušné je být bezcharakterním pokrytcem který hlásá dobro a přitom je zlý. 
2
Postavili jsme na iluzích; ekonomiku, umění, filosofii, politiku, náboženství, školství, zákony, pravidla, předpisy, dopravu, bydlení, školství, zdravotnictví, vědu, psychiku, atd. to co stojí na iluzích, to je nestabilní a tak to jistě spadne, pokud někdo jako hrdina poukázal na to, že vše stojí na iluzích, tak se z něj většinou stal mučedník, protože je to drzost chtít, aby vše nestálo na iluzích. 
3
Ty jsi; lakomec, sobec, hlupák, blázen, blbec, vůl, atd. sebekritika vyšla z módy, nikdo si nechce přiznat to, že je pokrytec, kde je zakopaný pes? Zakopaný pes je v tom, že nejsme nazí, dokud byl člověk nahý a nestyděl se za to, že je nahý tak nebyl pokrytec, proč nejvíce navštěvované stránky jsou stránky, kde je nahota tělesná a psychická? 
4
Nahota tělesná a psychická je lékem na naše pokrytectví, ostatně biblický příběh o vyhnání ze svatého ráje, jasně praví, že stud za nahotu znamenal to, že jsme hříšní pokrytci, a proto jsme museli stvořit hříšnou pokryteckou civilizaci, která je továrnou na iluze. Vše jsou příčiny a jejich následky, čím lépe jsou lidé oblečení, tím většími jsou i pokrytci, kdo je vlastně naším pravým pastýřem kterého máme následovat? 
5
Naším pravým pastýřem nemůže být hříšný člověk, tím pastýřem je jenom pravda a láska, tam kde je pravda a láska, tam není ani pokrytectví, a tím tam nejsou už lidi, rozdělení na bohaté a chudé. Rozdělení na bohaté a chudé je následkem našeho pokrytectví, bohatství je pro hříšníky drogou a tak zde jsou kariéristické závody o výhody a jistoty, ti co neuspěli, závidí těm, co uspěli, rozděluji lidi na úspěšné a neúspěšné kariéristy. 
6
Veliké války v nahotě odhalují naše pokrytectví, miliony zbytečně mrtvých lidí ve válce to je statistika, smrt prezidenta to je ale už tragédie, světu nevládnou politici, světu vládnou milionáři, co chtějí, aby pokrytecká civilizace fungovala jako jejich soukromá firma. Kontrolovat a pokutovat, udávat a popravovat, lhát a krást, atd. o tom je pokrytecká civilizace vedená milionáři a politiky.
7
1. Asketismus 2. Čistota 3. Moudrost 4. Nekrást 5. Nelhat 6. Nenásilí 7. Otevřenost 8. Pokora 9. Pracovitost 10. Skromnost. Svět potřebuje jednoduchá pravidla, která se budou všude automaticky dodržovat, veškerá složitost u zákonů a předpisů je následkem pokrytectví, co je dovoleno těm co jsou nahoře, to je zakázáno těm co jsou dole, z díla se ale vždy pozná kvalita tvůrce, přišel jsem na tento svět abych spatřil jaké to zde je, a potom abych vyhrál nad tím, co zde na nás pokrytecky parazituje.

Vidí vše bůh?


Možnost něco vidět je zde díky pohybu, rostliny nepotřebují oči, protože se nepohybují, díky očím se můžeme pohybovat v složitém času a prostoru a vyhnout se chybám, problém je to že množství informací které oči zaznamenají je veliké a tím zde musí být i veliký mozek který dokáže s velikým množstvím informací pracovat, když vidíme barevně tak tím se množství informací ještě zvětšuje. 
 
Naše vidění je proces použitý nejvíce k manipulaci těla, k vidění patří i sluch, čich nám evolučně zakrněl, protože jej už tolik nepoužíváme. Vidění nemusí být jenom v rovině obrazu, může být i v rovině představ, kdy v představách vidíme to, co zde není, sny jsou naše představy, jakási umělá realita, která zaskakuje za pravou realitu. 
 
Ty to nevidíš? Každý si to co vidí, upraví tak že něco nevidí, třeba když milujeme něco nebo někoho, tak nevidíme chyby a ošklivost. Vidí vše bůh? Bůh to je to, co manipuluje, jde o; energii, informace, programy, inteligenci, vědomosti, čidla, smysly, atd. 
 
Kolik je na světě inteligentních tvorů, tolik je zde i bohů, není zde jeden bůh, co je nad námi, to je jenom pohádka a svatý dogmatismus. Správně bychom měli říci, vše co zde děje, to vidí bohové, a oni si najdou časem nějaký způsob, jak hříšníky potrestat, boží mlýny melou pomalu ale jistě, nikdo smrti neunikne.

Vše je o tom jak si to přeložíme

Moudrost je myslet na to co bude, a hloupost je myslet na to co bylo, nejvíce myslíme na to co je, podle mě stvořitelem všeho je Budoucnost, Současnost, Minulost, to je trojjediný Bůh, proto se tolik bojíme nemoci a smrti, můžeme existovat jenom v rovině času, co bylo nezměníme a o tom co bude nic nevíme, současností žijeme, tak jak jsme si to udělali, jak si to každý udělá takové to i má. Otec, Syn, Duch, to bychom mohli přeložit jako, Otec = Minulost, Syn = Současnost, Duch = Budoucnost, vše je o tom jak si to přeložíme abychom to pochopili, jenže jsme líní, a nechce se nám něco dělat, jenže bez práce nejsou koláče.

Ano, bohatství je začarovaný pekelný kruh

Podívej se okolo sebe všude je mnoho hříšnosti a tak je zde svatost vzácností, neřešte hloupé hříšnosti, ale řešte to jak zachránit svět před hříšností, povrchní pokrytectví je základem na kterém stojí hříšná civilizace, nehromaďte to, co se budete muset mnoho starat, a starosti z vás udělají hříšného ubožáka, který kouří cigarety a pije slivovici. Blahoslavený je ten kdo je chudý a hříšný je ten kdo je bohatý.
 
Bohatství je začarovaný pekelný kruh ze kterého nejde uniknout, komu není rady tomu už není pomoci. Ano, nemůžete sloužit svatosti a hříšnosti současně, musíte si zvolit za svého pána svatost, jenom tak zachráníte svět před hříšností, umíte jenom useknout hlavu Janu Křtiteli, ukřižovat Ježíše Krista, upálit Jana Husa, dohnat k sebevraždě upálením Jana Palacha, atd. sloužíte Ďáblu a proto žijete v očistci. Z díla poznáme tvůrce, přírodní ráj stvořila svatost, konzumní očistec stvořila hříšnost.

Jaký je rozdíl mezi smrtí a bohem?

Bůh zodpovídá za výrobu a smrt zodpovídá za prodej toho, co se vyrobilo, je to obchodní spojení výhodné pro obě strany, proč není smrt populární a bůh je populární? Vše je jenom otázka reklamy na produkty, smrt má špatnou reklamu a bůh má správnou reklamu. Bůh to je voda a smrt to je oheň, který spaluje to co živé je, samice mají blíže k bohu a samci mají blíže k ohni. Jelikož je bůh voda tak může seslat na hříšníky potopu, a když má smrt dost hříšníků tak na ně pošle zase oheň, o tom to zde je každý dělá to co je mu blízké.

Ano, to je svatá pravda

Hledám marně cestu do ráje? Nehledej cestu do ráje, změň se tak že nebudeš už hříšníkem, a cesta do ráje se ti sama ukáže, a tak se rychle do ráje dostaneš. Ano, to je svatá pravda, ale já mám bohužel velmi slabou vůli. Tvoje vůle není slabá, to je jenom hloupá výmluva, když něco miluješ a potřebuješ, tak na to máš silnou vůli, jsi jenom loutkou, kterou ovládá strach a situace. Bavit se svatým GVKB to je jako hrát tenis proti zdi, jak je to proboha možné, že na vše máte dokonale správné odpovědi? 
 
Koho pravda miluje, toho moudrostí obdaruje, koho lež miluje, toho hloupostí obdaruje, jaký je pán takové je i jeho služebnictvo, většina lidí si dobrovolně zvolila za pána lež, a tak se z nich stali hlupáci. Dobrota je ale žebrota, lhát je správné. Lež je kaskadér který zastupuje pravdu v nebezpečné situaci, pokud je situace bezpečná tak můžeme říkat pravdu. Baví vás to mít vždy svatou pravdu? Unavuje mě to pořád říkat lidem to, co by si mohli přečíst na mojí GVKB stránce, komu není rady tomu není pomoci, běž se podívat do krematoria ať víš co tě brzo čeká, sbohem, kdo je zde další na řadě?