Ano, nejhorší je srážka s robotem

IMG_3805

Každý problém má nějakou příčinu, co je příčnou toho že zde dochází všude často ke srážce s blbcem? Příčinou jsou vždy chybné závislosti, blbec má chybné závislosti a následkem je to že se z něj stane blbec. Blbec nedokáže existovat bez chybných závislostí, chybné závislosti jsou pro něj existenčními základy, na kterých stojí jeho existence. 

Vše začalo tím, že jsme se oblékli, protože jsme se styděli před druhými, když jsme oblékli tělo, tak netrvalo dlouho a oblékli jsme i naši duši, a tak se z nás stali egoističtí pokrytci. Jak čas ubíhal tak začalo docházet k narůstání složitosti u kultury a civilizace, z lidí se začal stávat ubohý dobytek, který se zajímal jenom o; sex, jídlo, zábavu. 

Situace dospěla tak daleko, že jsme postavili veliké plynové komory, a zde jsme vraždili lidi, co nic neprovedli, po milionech jako dobytek. Zlato má velikou hodnotu, protože je ho velmi málo, a lidi nemají dneska žádnou hodnotu, protože je jich velmi mnoho. Všude začíná docházet k optimalizaci a modernizaci, podnik, který dneska zaměstnává tisíc zaměstnanců, bude za několik let zaměstnávat deset zaměstnanců! 

Je naivní si myslet, že se stane ekonomický zázrak a bude zde pro všechny lidi v EU dobrá práce za dobrou mzdu, spíše je se třeba připravit na to, že zde bude v EU přídělový čipový systém na zboží a služby. Najednou bude ve vrátnici stát EU robot a on ti řekne, lidem je do podniku vstup zakázán, protože místo lidí zde pracují jenom roboti.

Vysokoškoláci jsou na baterky

IMG_4430

Pokud o někom řekneme, že je na baterky, myslíme tím, že na něj není spolehnutí, protože se mu baterky vybijí, a on potom nefunguje, aktivita vysokoškoláků je zde tehdy, pokud mají baterky nabité, ale to jim dlouho nevydrží. 

Každý problém má jistě nějakou příčinu, tou příčinou je zde to že je tento svět nemocnice, ve které je každý nemocný, každý se zde zajímá jenom o svoje nemoci a nic jiného jej nezajímá, následkem je to že mají vysokoškoláci brzo vybité baterky a tak na ně není spolehnutí. 

Někteří vysokoškoláci se naivně i snažili o to, aby tento svět nebyl nemocnicí, ale brzo jim došlo, že nemá smysl a logiku řešit to, co nejde stejně vyřešit. Přelidnění způsobilo to, že je tento svět velikou nemocnicí, tím že je člověk nevyspělejším invazním druhem, dochází logicky k přelidnění a tím se stává naše civilizace nemocnicí. 

Když přelidnění dojde do extrému, následuje válka, ve které se lidi pozabíjejí, ale to není správné politické řešení, je třeba pomocí prevence zablokovat globálně degeneraci, maminko vaše nekvalitní dítě jsme utopili a vás jsme sterilizovali, zájem celku je nad zájmem jedince, to musíme prioritně pochopit, nejsou zde ekonomičtí paraziti, tak nejsou ani s ekonomickými parazity problémy.

Ano, kdo lže ten i krade

IMG_4335_stitch

Na počátku vzniku naší kultury jsou malé lži a jak naše kultura rostla tak s ní rostli i lži, dneska už nikdo neví co je to pravda a láska, ale každý ví co je to lež a nenávist. Pokud chce zde být někdo nahoře tak v něm musí být mnoho lží a mnoho nenávisti, dobrota je žebrota. Problém lži je v tom, že nedokáže domyslet následky, jaké zde budou díky lži, následkem budou problémy a tím i nemoci u; ekonomiky, politiky, filosofie, náboženství, vědy, techniky, školství, rodiny, atd. 

Lež je jako rakovina, na kterou nemáme lék, jediným lékem na tuto rakovinu je logicky pravda a láska, jenže my o takovýto lék nestojíme, protože si neumíme představit život bez lží a nenávisti, komu není rady, tomu není pomoci. Druhá světová válka v nahotě odhalila to jak je naše kultura plná lží a nenávisti, je třeba začít více zbrojit říká USA, abychom se připravili na třetí světovou válku, na které USA vydělá veliké peníze, na všem se dají vydělat peníze i na třetí světové válce, to že ve válce zemřou zbytečně zase miliony lidí, to je jenom nudná statistika, tragédie je, když zemře prezident USA.