Každý idiot je zde dočasně

Představme si situaci, kdy globálně mizí lidi ve spánku, ráno každá vláda dostane elektronicky seznamy lidí, co v noci zmizeli ve spánku, nikdo neví, kdo tu zprávu odeslal a odkud jí odeslal? Nikdo neví jak je možné, že najednou ve spánku tělo zmizí, a je na posteli jenom pyžamo, nebo noční košile. Pochopitelně mnoho pohřebních ústavů zkrachovalo, ale takový je život, novináři sezvali do televize nejmoudřejší lidi, aby jim tuto záhadu pomohli nějak vyřešit, najednou se ukázalo to, že nám vládnou nuly, co to mají v hlavě vynulovaný. 
 
Připomínalo to situaci, kdy se kočka dívá do zrcadla a nechápe to, co vidí, lidi chápou na principu porovnávání informací, a když nemohou porovnávat, tak nemohou ani něco pochopit. Je snadné tvrdit, že je to zázrak a tím alibisticky utéci od problému se kterým si nikdo neví rady, hodíme to na boha nebo na mimozemšťany. Jak může v okamžiku zmizet lidské tělo ve spánku, to je z pohledu vědy záhada, někde moderní věda dělá asi zásadní chybu? Proč mizí jenom lidi, co jsou zde v konzumním systému jenom na hovno, a nemizí lidi, co společnost nutně potřebuje, kdo nebo co, vybírá dokonale lidi, co záhadně ve spánku zmizí, kde on bere hodnotné informace v reálném čase, o všech lidech na celém světě a nikdy se nesplete? 
 
Bylo zjištěno mnoho případů, kdy někdo chtěl spáchat něco velmi zlého, jako vraždu nebo krádež a před spácháním ve spánku zmizel, jako by ten, kdo vybírá lidi, co mají zmizet, mohl nahlédnout do budoucnosti a zabránit tak spáchání zla, extremismus a kriminalita rychle mizela z lidské civilizace. Lidi se rozdělili na ty, co věřili na mimozemšťany, že v tom mají prsty, a ty co věřili na boha, že on v tom má prsty, média neustále informovala o tom, že zmizel nějaký prezident nebo nějaká celebrita, vzniklo mnoho knih a filmů co se této problematice věnovali a chtěli na tom vydělat veliké peníze. 
 
Státy začali rušit svoje armády a svoje výdaje na zbrojení, skončili problémy s tím, že by se bránilo ekonomickým migrantům, se přestěhovat tam, kde není ekonomická zaostalost. Začal rychle globálně klesat prodej alkoholických nápojů a cigaret, lidi měli strach, že díky drogám nečekaně zmizí ve spánku. Skončila diskriminace ekonomických příživníků, příživníci byli ve spánku globálně eliminováni a tak nebylo už koho diskriminovat! Každý idiot je zde dočasně. Trička s tímto nápisem se stala módním hitem, počet lidí na světě se rychle snižoval a tím začalo mizet mnoho problémů, které způsobovalo přelidnění a degenerace, už zde nebylo lidí jako sraček.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 1    Průměr: 5/5]

Globální asociální genocida

Proč je v EU ubožáků jako much? Ubožáci se stali invazním druhem, který napadl ekosystém, díky výhodám a jistotám se ubožáci rychle rozmnožují a eliminují vše, co se jim postaví do cesty, nejhorší je situace ve velikých městech kde na malém prostoru je obrovské množství ubožáků co bydlí ve vysokých činžovních domech jako králíci a tak říkáme těmto domům lidově králíkárny. 
 
Jsou zde sice občas i veliké války, ve kterých se ubožáci eliminují pomocí zbraní, nebo zde jsou epidemie a hladomory, to se ale nijak zásadně neprojevuje na statistice přemnožení ubožáků, za pouhých padesát let se počet ubožáků na světě zdvojnásobil, to vedlo k veliké ekonomické migraci, kdy se ubožáci snaží dostat do míst, kde by se měli ekonomicky dobře. Logicky hodnota ubožáka je ubohá a podle toho se s každým ubožákem i jedná, kde je zakopaný pes? 
 
Zakopaný pes je v dobrotě k těm co si dobrotu nezaslouží, je třeba zavést globálně každoroční kontrolu zdravotního stavu u všech ubožáků, v nemocnici se každý rok ubožák prohlídne a vystaví se mu certifikace kvality, pokud kontrola zjistí to, že je ubožák nekvalitní tak se ubožák eliminuje v krematoriu, nebudou zde pro nikoho výjimky a imunita, je zde ubožáků jako much a každý ubožák je snadno nahraditelný jiným ubožákem. 
 
Musíme dosáhnout toho, že se každých padesát let na světě počet ubožáků zmenší na polovinu, v roce 2019 je na světě 7 710 000 000 ubožáků to znamená, že v roce 2069 by mělo být na světě asi 3 850 000 000 ubožáků, jak si to uděláme takové to i budeme mít. Mnozí ubožáci namítnou, že je to globální asociální genocida a že to odporuje lidským právům, s tím nelze souhlasit,.
 
Zájem evoluce je nadřazen zájmům jedince, v přírodě je normální to, že se degenerace eliminuje a nikdo proti tomu neprotestuje, jak si to uděláme, takové to i budeme mít, stejně je zde každý zdegenerovaný ubožák jenom dočasně, všude už jsi byl, a v krematoriu jsi ještě nebyl. Tímto se vyřeší problém s velikými náklady na; starobní důchodce, invalidy, nezaměstnané, příživníky, sociální instituce, atd. EU není dojnou krávou pro ubožáky.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Ano, život je evoluční proces

Vše co žije to hraje hru podle pravidel která určuje situace nebo elita, každá hra je evoluční proces a smrt je konec tohoto procesu. Proces se práce vykonávaná za nějakým účelem, když spíme tak je zde proces odpočinku a potom následuje proces aktivity, učení je proces získávání vědomostí kdy nám vědomosti slouží k tomu, abychom se měli dobře. 
 
Většinu procesů v nás a okolo nás vnímáme povrchně a tak těmto procesům nerozumíme, proto je zde specializace kdy se každý na něco specializuje, aby to mohl dělat profesionálně, jedná se o pracovní proces. Je snadné poukazovat na chyby u nějakého procesu, je těžké tyto chyby najít a opravit tak že už s nimi nebudou problémy. Mozek řídí všechny procesy v našem těle a občas mozek nepracuje optimálně, příčin může být mnoho, nejčastější příčinou je nedostatek vědomostí, a špatné psychické zdraví. 
 
Optimálním řešením je zavedení každoroční globální kontroly lidí na jejich zdravotní stav u těla a psychiky, vadní jedinci se eliminují v krematoriu, lidí je dneska na světě nadbytek a každý je snadno nahraditelný. Tím se zlepší ekonomika a sociální systémy, už zde nebude problém s ekonomickou migrací a s příživníky, kvalita je základem pro novou kulturu kde se nelže a nekrade. 
 
Lidi začnou konečně dbát mnoho o svoje zdraví, protože jim dojde, že nemocný člověk skončí jistě brzo v krematoriu a nepomůže mu imunita ani výjimky. Veliký nedostatek zaměstnanců se vyřeší tím, že na místa lidí nastoupí roboti a tak robot prezident bude vyznamenávat roboty. Pro výrobní proces jsou roboti ideální, nakonec lidi skončí globálně v rezervaci daleko od civilizace, a zde se oddělí muži od žen, aby se už lidi nerozmnožovali, když už pro ně není práce.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 1    Průměr: 5/5]

Egoista je k egoistům egoistický

Malé mzdy a vysoké ceny to nefunguje. Ti co jsou nahoře neprodukují žádné hodnoty a jenom přerozdělují egoisticky společné peníze tak aby byli mocní a bohatí, není zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus, atd. je zde egoismus, ryba smrdí od egoistické hlavy, která lže a krade.
 
Nadbytek pro ty co jsou nahoře, je možný díky nedostatku pro ty co jsou dole. Rozděluji lidi na úspěšné egoisty a neúspěšné egoisty, ten druhý je egoista, když jedna egoistická ideologická strategie nefunguje, tak zakrátko jí nahradí jiná egoistická strategie, egoista je k egoistům egoistický. 
 
Války v nahotě odhalují naše pokrytectví, myslíme a konáme podle situace, život to je hra a jde o to, jaká jsou pravidla, pokud se pravidla mnoho změní, tak se změní i člověk, a tak se ve válce z lidí stávají divoká zvířata. 
 
Egoismus to je opak altruismu, jelikož je dobrota žebrota tak je altruistický člověk zde vzácnou výjimkou, zaostalost poznáte z toho jak lidi bydlí, tam kde lidi bydlí uboze tam je i zaostalost, zaostalý člověk se spokojí s ubohým bydlením, pověz mi, jak bydlíš a já ti povím jak jsi na tom ekonomicky. 
 
Přichází veliké změny, robot prezident bude vyznamenávat roboty, skončí egoistické kariéristické závody, pro lidi bude jenom špatná práce za špatnou mzdu, ekonomická migrace zanikne, nebude totiž, kam emigrovat všude budou vládnout roboti a pro lidi zde bude jenom mizerná práce s bída. Pro nepřizpůsobivé příživníky zde bude eliminování v krematoriu, běžte se podívat do krematoria, ať jistě víte, co vás bude brzo čekat.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 1    Průměr: 5/5]

Ano, robot bude pracovat lépe a levněji než člověk

V principech vše funguje stejně a je jedno, kdo jsi a kde jsi, vše je zde jenom hra a situace určuje pravidla, smrt je konec hry, hromadíte hodnoty a dědici nahromaděné hodnoty rychle eliminují za hlouposti, vždy tomu tak bylo, že vše je zde dočasně a trvale je zde jenom smrt. 
 
Někdo si zde hraje na prezidenta a jiný si hraje na instalatéra, každý zde ale má problémy které musí řešit, díky digitalizaci končí období protekcionismu a nebude to už trvat dlouho a robot prezident bude vyznamenávat roboty, pro lidi bude jenom podřadná práce, kterou nechtějí dělat hodnotní roboti. 
 
Přelomovým vynálezem se stanou auta, které bude řídit automatika a tak nebude už potřeba mít na auto řidičský průkaz, zkušenosti získané z aut bez řidiče se použijí u robotů a tím nebude už pro lidi globálně dobrá práce a dobrou odměnu. 
 
Nikoho nebude zajímat to, že máte vysokoškolský titul a mnoho zkušeností z praxe, robot bude pracovat lépe a levněji než pracuje člověk. Ano, všude je to stejné, skončí doba zaměstnavatelů, každý bude zaměstnávat sám sebe, pokud bude chtít přežít v globální konkurenci.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 1    Průměr: 5/5]

GVKB virus pravdomluvnosti

Nikdo neví, jak se to stalo, ale během krátké doby došlo k tomu, že se lidi globálně nakazili GVKB virem pravdomluvnosti, to logicky vedlo k tomu, že se změnila od základů kultura a civilizace, vše kde byla lež, to se hodilo do ohně, a začalo se od nuly, lidi nemohli lhát dokonce ani sami sobě, a tak se už neprodávali cigarety a slivovice, zmizeli i všechny náboženské a politické ideologie a zmizela i otravná reklama. 
 
Zmizeli i rozdíly mezi lidmi co jsou nahoře a co jsou dole, silní pomáhali slabým a chytří pomáhali hloupým. Za tisíc let zde byl psychicky zcela jiný člověk, změnilo se to, čemu lidi dávali protekci, už lidi nedávali protekci hromadění; peněz, moci, popularity, výhod, jistot, atd. Přestali se vyrábět zbraně pro válku a zrušili se armády, tam kde je pravda tam je násilí zbytečné, zavedl se jeden globální jazyk a zrušili se hranice u národů, peníze se taky zrušili, když lidi nelhali tak ani nekradli. 
 
Nezamykali se auta ani byty a kanceláře, lidi respektovali soukromí cizích lidí, skončil i extremismus a vandalismus, nebyli zde ani příživníci a bezdomovci. Zmizeli z lidského slovníku neslušná slova, lidem nevadila nahota cizích lidí na veřejnosti, pravidla podle kterých lidi žili, určovala jenom aktuální situace, už zde nebyli ti, co jsou nahoře, a mají možnost upravovat pravidla lidské hry tak, aby se měli lépe než ti co jsou dole. 
 
Na práci zde byli počítače a stroje, informační technologie zde všemu vládla, nebyli zde už ani školy, k čemu chodit do školy když se nebudeme muset nikdy živit prací. Robot vám doma; uklidil, uvařil, nakoupil, vyvenčil psa, vypadalo prádlo, opravil to, co se rozbilo, atd. Lidi žijí pro to, že mají nějaký cíl, do kterého směřují, dosud byl cíl lidí pevně spojen se zaměstnáním, když zde nebude zaměstnání, jaký bude pro lidi cíl jejich existence. Cílem zde bude pro lidi pravda a láska, takto pravda a láska zvítězí na věčné GVKB časy, nad lží a nenávistí.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 1    Průměr: 5/5]

Nejsou zde pitomci tak nejsou s pitomci problémy

Pravda o tom, na co nejvíce myslí milionáři. Pověz mi, na co nejvíce myslíš a já ti povím kdo jsi, pokud myslíš na pitomosti tak jsi pitomec! Milionáři myslí na to jak být nejlepší v nějaké specializaci, je to jako ve sportu, jenom ten nejlepší je v první lize a tak se má dobře. Největší koncentrace pitomců je na stránce Zpovědnice, tolik pitomostí nikde jinde na našem internetu nenajdete, pokud na tuto stánku omylem přijde někdo, kdo není pitomec, tak mu moderátoři okamžitě zablokují přístup na tuto stránku a smažou mu zde profil. Nejčastějším tématem je zde deprese a sex, to jsou typické problémy, co mají u nás pitomci. 
 
Pokud pitomci mají děti, je logické to, že jejich děti budou pitomci, co s tím uděláme, že je v EU pitomců jako much a tak Anglie chce vystoupit z EU. Geniální řešení nám přináší věda a technika, nahradíme v EU lidi za inteligentní autonomní EU roboty na baterie, nejsou zde pitomci tak nejsou s pitomci problémy. Robot prezident bude vyznamenávat roboty, poslední skupinu nahých lidí spatříte v poslední EU zoologické zahradě v pavilonu opic, na cedulce bude napsáno pracující opice. Člověk to byla testovací verze a finální verzí je robot, vše je zde dočasně, jenom evoluce je zde trvale.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 1    Průměr: 5/5]