Syndrom vyhoření, který postihuje ty, co naivně touží po úspěchu, a nemají naději na to úspěchu zde dosáhnout

Ano, zadarmo je zde jenom to, co je na hovno! Každý egoista potřebuje být úspěšný, v tom co je mu blízké a zjišťuje to, že za úspěch se mnoho platí, a následkem je syndrom vyhoření, který postihuje ty, co naivně touží po úspěchu, a nemají naději na to úspěchu zde dosáhnout, protože jejich možnosti a schopnosti jsou limitované. Co je příčinou toho, že pro většinu lidí, je životní úspěch jenom utopie? Příčinou je to že každý růst je dočasný, je to obrazně jako na burze, kdy se najednou růst cenných papírů zastaví, a potom začne cena cenných papírů klesat.

Pro růst jsou potřebné zdroje a zdroje jsou limitované, když dojde k nedostatku potravy, tak u zvířat už není snaha o to mít potomstvo, u lidí zase jsou potraty a antikoncepce. V dávné minulosti zde byla veliká zvířata a veliké rostliny. Najednou přišlo nečekaně dlouhé chladné období a tím začali mizet existenční zdroje, a tak došlo k tomu, že se růst u rostlin a zvířat zastavil, a najednou zde byli malé rostliny a malá zvířata. Jádrem problému je tedy ochlazení u ekonomiky a politiky, studené války, které blokují obchod a vzdělanost, mají za následek zastavení růstu konzumní civilizace, a tím se bohužel z lidí stávají trpaslíci, co si zde hrají na obry.