Svět změní jenom evoluce, která nahradí staré za nové

Obsah není dostupný.
Prosím povolte cookies kliknutím na Souhlasím v zobrazeném okně

Realita není pro lidi ideální, a tak lidi myslí na to, jak vytvořit ideální realitu, následkem je vznik ideologie, ve které je vše pro lidi ideální, náboženství se tak stalo svatou ideologií, ve které se vše točí okolo zázraků, které dělá bůh, jenže to jsou jenom pohádky pro dospělé. Je to něco jako placebo lék, který dává nemocnému iluzi v to, že se díky léku brzo vyléčí ze svojí nemoci ano víra dokáže zázraky, všechny ideologie jsou jako placebo lék! Něco může víra dokázat, ale jsou zde limity pro víru v zázraky, a zde musí nastoupit věda a technika. Svět k lepšímu nezmění; politik, byrokrat, ekonom, celebrita, milionář, ředitel, kazatel atd.

Svět změní jenom evoluce, která nahradí staré za nové, mnohdy to staré hluboko zakoření a je tak problém to nahradit za nové. V přírodě není problém s nepřizpůsobivými příživníky, zde je takový jedinec snadnou potravou pro dravce, pokud zde nejsou predátoři, co eliminují přemnožení tak následkem je přemnožení a degenerace, každý je snadno nahraditelný v přelidněné civilizaci to nám války a pandemie odhalují že lidí je na světě nadbytek, a tak lidi nemají pro elitu velikou hodnotu. Blíží se jistě doba, ve které moc a bohatství bude mít jenom globální umělá inteligence, skončí rozdělní lidí na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole, každý bude jenom loutkou na dálkové ovládání a dlouhodobý pokles kvality nebo výkonu, bude znamenat automatické eliminování v krematoriu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *