Každý náš úspěch je jenom iluze, protože nemáme správné informace, vše se zde jenom kopíruje, protože něco může vzniknout jenom z něčeho! Semeno se proměnilo ve strom, protože mělo štěstí, bez štěstí není možný zázrak, většina semen nemá to štěstí, a tak z nich nic nevyroste. Z malého zde vzniká veliké a po čase se to zase rozpadá na malé, je to neustálý koloběh příčin a následků.

Pracně získáváme odpovědi na mnoho tajemství, ale tajemství je zde nekonečné množství a není v našich silách všechna skrytá tajemství odhalit. Vše, co je zde živé to je nádobou, do které něco přichází a něco z ní vychází, v mnohém se tak vše živé podobá továrně a čím více je továrna složitější a aktivnější tím větší potřebuje vědomosti a inteligenci.

Je to snadné utéci od problémů a je těžké problémy vyřešit, největším lidským problémem je amatérismus, který si hraje na profesionalitu, jenže z díla se vždy pozná, kdo je amatér a kdo je profesionál. Svět se dlouho topí v problémech, protože si zde všemocné elity, co mají imunitu hrají na ekonomické profesionály a dělají z lidí pitomé ubožáky pomocí chybných zákonů.