Svatý otec znásilňuje svoje věřící 1

Většinou je morálka spojována nejvíce s náboženstvím a intimními vztahy, jenže morálka je nutná všude i v ekonomice, jakmile v ekonomice je nemorální myšlení a následně logicky i nemorální jednání má to vždy za následek ekonomickou globální dlouhodobou krizi, která často končí velikou a dlouhou válkou. Nemorální ekonomické jednání mocné a bohaté elity uvrhuje do krize společnost, je to velmi starý problém, který bych přirovnal k nemocem, které nás taky trápí od vzniku naší civilizace a kultury.

Morálka to jsou pravidla slušnosti ve vztazích mezi námi, základním pravidlem ekonomické slušnosti a tím i morálky je, neparazituj mnoho sobecky na druhých! Parazitování na druhých je jako pití sladkého vína a stačí málo a dochází k problémům se silnou závislostí a člověk se mění na duševního ubožáka, se kterým má společnost mnoho problémů. Elita to jsou duševní ubožáci, co mnoho nemorálně parazitují na těch, co zde morálně pracují pro společnost, většinou platí, že jablko nepadne daleko od stromu, a tak mají nemorální lidé i nemorální děti což je logické.

Přirovnal bych naši konzumní nemorální kulturu k bolavým zubům, které musí zubař dát do pořádku a tím zubařem zde musí být člověk, který lidem ukáže čistou pravdu o tom, co je to elitní člověk, který zde má velikou moc a veliké bohatství. Jestliže prezident nebo ředitel myslí a jedná, jako by on byl zde Bůh, který je dokonalý a bere pracující lidi, jako ubohé stádo, se kterým si on může dělat, co jej napadne, jde zde o ekonomické nemorální myšlení a konání které se nijak neliší od toho, že otec znásilňuje pravidelně svoje dcery a má s nimi děti.

Bůh to je svatý otec a věřící to jsou jeho děti, otec nesmí svoje děti znásilňovat ekonomicky a o tom to zde je! Proto je třeba politickou a podnikatelskou elitu za její nemorální ekonomické myšlení a konání exemplárně potrestat tím, že ji převezeme násilně do koncentračních vyhlazovacích táborů, aby poznala na vlastní kůži, jaké to je, když chudý člověk zde jenom ubohým otrokem po celý život díky elitě je.