Rubriky
Hříchy

Svatý je ten, kdo není pokrytec

Obsah není dostupný.
Prosím povolte cookies kliknutím na Souhlasím v zobrazeném okně

Proč jsou s hříšníky jenom samé problémy? Hříšníci nejsou svatí, a tím jsou s nimi problémy, největším hříšníkem zde byl Ježíš Kristus a proto byl logicky židy ukřižován, protože se rouhal a prohlašoval se pyšně za božího syna! Bůh je svatý symbol, tak jako je nula matematický symbol, symboly používáme protože nám něco zjednodušují.

Jakmile se dítě naučí pokrytectví, tak se z dítěte stane hříšník, tam kde je pokrytectví, tam jsou hříšníci co žijí v očistci. Pokud je běžné testovat lidi na vědomosti a inteligenci, mělo by se zavést konečně i testování lidí na to jak jsou svatí, svatý je ten kdo není pokrytec. Všechny zázraky které konal; Mojžíš, Ježíš Kristus, atd. to jsou jenom pohádky pro naivní hlupáky.

Každý smrtelník je loutkou kterou ovládá situace, a loutka nemůže dělat zázraky! Všechny svaté knihy jsou plné pokrytectví a nejvíce pokrytectví je v Bibli, moderní doba nahradila staré náboženství; politikou, reklamou, sociálním inženýrstvím, sociálními sítěmi na internetu, televizí, mobilním telefonem, atd.

Obrazně bůh je dneska něco jako mechanický psací stroj, který skončil na půdě nebo v kontejneru na odpad, protože jej nahradil počítač a tiskárna. Nedokážeme za sebou spálit mosty a tak se neustále zbaběle vracíme do minulosti, co bylo to už nezměníme, žijeme tím co dneska zde je, o budoucnosti nic nevíme. Život je naprogramovaný evoluční proces který je pro nás hrou o to co milujeme a potřebujeme, ti co vyhrají jsou nahoře a ti co prohrají jsou dole, jde o to aby to fungovalo jako ve sportu, kde není protekce a korupce.