Tam kde je práce, tam je i stroj který pracuje podle programu, svět, ve kterém existujeme, to je taky stroj, který pracuje podle programu a jmenuje se stroj času a prostoru. Naše tělo je biologický stroj, který pracuje podle genetického programu, stejně tak nás inteligentní mozek je stroj na myšlení, který pracuje podle inteligentního programu atd. Ekosystém to je nekonečné množství živých strojů lišící se; velikostí, složitostí, vzhledem, inteligencí, výkonem, kvalitou, životností, citlivostí atd., které pracují podle programu.

Osobní automobil je stroj, který dobře známe, a tento stroj nám umožňuje se přepravit po silnici tam, kam právě potřebujeme. Každý stroj je vyroben k plnění nějakých úkolů a nezvládne plnit logicky úkoly, pro které nebyl vyroben, a tak je pro ptáka létaní snadné, ale člověk již bohužel létat nedokáže, a tak používá letadla jako náhražku. Všechny stroje jsou postavené na principu kruhu anebo okruhů, klasickou ukázkou stroje je mechanický starý budík plný ozubených koleček.

Stroj musí fungovat, aby zde měl smysl, jakmile stroj přestane fungovat musí se opravit nebo vyměnit za jiný stroj, v přírodě se tento problém řeší konkurenčním bojem, kdy se chybné živé stroje likvidují a nic se zde neopravuje, protože opravování je spojené s problémy a není ekonomické. Problémem člověka je to, že odmítá přijmout pravdu o tom, že je biologický stroj a že se s ním tedy musí i zacházet jako se strojem, člověk je díky svaté víře slepý k pravdě a je těžké někomu kdo je slepý ukázat realitu, ve které on existuje.