Přeskočit na obsah

Šťastný je ten kdo splnil náročný úkol

Šťastný je ten kdo splnil náročný úkol, vše se zde točí kolem toho, abychom dokázali splnit náročné úkoly, lze tedy říci, že Bůh to je pro nás ten, kdo dokáže splnit dokonale náročný úkol, opakem je logicky vůl, který si neporadí ani s jednoduchým úkolem. Pokud elita nedokáže splnit dokonale náročné úkoly, tak v ní lid přestane logicky věřit a hledá si za elitu náhradu. Z plnění náročných úkolů je spatřen vůdce a Stvořitel, ten, kdo se vymlouvá je ubohý podvodník, co si zde hraje na vůdce a Stvořitele.

Proč elita nedokáže splnit náročné ekonomické úkoly to je jasné, protože to jsou ubozí sobečtí podvodníci, život to je soutěž a boj zde to co je ubohé a nekvalitní musí být eliminované! Je tedy třeba lidskou sobeckou ubohou elitu rychle nahradit umělou inteligencí a roboty, jenom tak zde bude konečně ekonomický zázrak a tím se splní ekonomický úkol, který je třeba dokonale a rychle splnit.

Lidská mocná a bohatá autorita to je starý model, který musí nahradit nový model, a to robot s umělou inteligencí. Nebudou zde již; jména, tituly, zákony, peníze, vlastnictví, výhody, byrokracie, vězení, armáda, policie, školy atd. každý bude plnit úkoly od narození do smrti od umělé inteligence a robotů, pokud nebude úkol dokonale a rychle splněn, bude člověk automaticky eliminován jako ubohý zmetek.

Co je to vlastně úkol, který je třeba splnit? Každý úkol to je obrazně rybářská síť, do které se chytnou chybné systémy a potom se eliminují, správný systém unikne rybářské síti, protože dokonale a rychle úkol splní. Pokud elita nezvedne rychle u nás minimální mzdy tak aby se vyrovnali minimálním mzdám v Německu, bude následovat veliká krize spojená logicky s velikou brutalitou a kriminalitou a města přestanou být pro lidi již bezpečná. Je třeba začít rychle stavět nové továrny, které zajistí oživení ekonomiky.

Štítky: