Vše, co je zde živé to je vystaveno konkurenci to vede často k tomu, že se živé systémy organizují do organizací, aby snadněji uspěli ve veliké konkurenci. Naše kulturní civilizace vznikla díky organizacím, ve kterých se organizujeme už mnoho tisíciletí, a tak můžeme realizovat to co by jedinec sám nikdy nedokázal realizovat.

Každá organizace stárne stejně jako stárne člověk, taky mohou být organizace i nemocné, pokud chceme pochopit naši kulturní civilizaci tak musíme nejprve pochopit to, jak fungují v základních principech lidské organizace. Všechny lidské organizace fungují jako naprogramované stroje, problémem je u těchto strojů servis a aktualizace programů.

Přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno o tom je fungující organizace ve které se nelže a nekrade. Šťastný je ten kdo je úspěšný a populární ve svojí specializaci, jenže aby zde mohl někdo vyhrát tak musí jiný prohrát, pokud zde nebude mezi námi soutěž a boj o hodnoty tak následkem bude veliká konzumace drog a víra v pitomosti.

Nebude to už trvat dlouho a přijde nová digitální doba ve které bude robot prezident vyznamenávat roboty, lidi se z civilizace odsunou do rezervací a zde bude mít každý nahý zadek a bude jíst z ruky do huby, právě si jako pitomci podřezáváme větev, na které všichni evolučně sedíme, vše je zde evolučně dočasným experimentem.