Přeskočit na obsah

Šťastný je ten jehož práce má smysl

Šťastný je ten jehož práce má smysl, inteligentní existence je vždy jenom stroj, který byl vyroben a nastaven k plnění úkolů a pokud práce inteligentního živého stroje nemá zde smysl, tak je stroj nešťastný a má deprese. V tom je zásadní lidský problém, že lidi dělají mnoho to, co nemá smysl, protože jsou pod vlivem lakomé elity, která z nich dělá chudáky a hlupáky.

Otázka manipulace je spojená s blízkostí, čím větší je vzdálenost mezi pánem a sluhou, tím hůře funguje manipulace a tím logicky i více dochází k tomu, že práce sluhy nemá smysl, a tak se sluha práci logicky snaží vyhnout a pán jej za to trestá. Moc na druhým člověkem je droga, protože pokud někdo o moc přijde má z toho deprese, tam kde je droga tam jsou i problémy a dokud se droga neodstraní, do té doby zde budou i problémy.

Svět lidí je světem závislostí na drogách, následkem jsou zde problémy, které nelze řešit, dokud zde bude na drogách závislost. Domov lidí je jenom místo kde lidi spí a kde mají svoje věci, většinu času svého života jsou ale mimo tento domov, mezi cizími lidmi, většinu času svého života lidi dělají to, co nemá žádný smysl, protože slouží nějakým pánům, co jsou jim velmi vzdálení. Ten, kdo se pokusí postavit tomuto zavedenému chybnému systému, je za to potrestán ekonomicky nebo vězením, někdy je i zabit.

Lidi svůj systém neustále na povrchu upravují a zkrášlují, ale pod povrchem nic nemění, pořád zde zůstává mocenská pyramida, kde na vrcholu je parazitující mocná a bohatá elita a dole je mnoho pracujících ubohých otroků. Když se společnost dostane do krize je zde válka, po válce je zde krátké období prosperity a potom zase je zde krize a potom válka.

Celý problém je v zabíjení konkurentů, lidi nedokážou zabíjet svoje konkurenty a tím se systém stává monopolním a každý monopol se po čase dostane do krize, nikdo nezabije přítele, každý se snaží zabít nepřítele a pokud se nesmí nepřátelé zabíjet, tak se systém zhroutí díky problémům. Nepřítel ti dá práci, která nemá smysl a je mu jedno že budeš mít z této práce deprese a brát drogy, aby ses zbavil svojí deprese.

Mnoho lidí má nepřítele v sobě, a tak sami sobě dávají práci, která nemá smysl a tím si způsobují deprese, má smysl bojovat za stát a riskovat pro stát svůj život, když vítězství pro mě nemá žádný smysl, protože vítězstvím pro sebe nic hodnotného nezískám! Má smysl se starat velikou část života o svoje děti, když se potom děti ode mě daleko odstěhují, a tak já přijdu o vše, co jsem do nich investoval?

Dělat v lidské společnosti něco co má smysl je velmi obtížné, protože je lidská společnost postavená na otroctví a otrokáři vytvořili pro otroky ubohé zákony, aby práce otroků nemohla mít pro otroky smysl. Otrok žije neustále ve strachu, že otrokář nebude s jeho prací, která nemá zde žádný smysl spokojen a že jej potrestá, nejsou zde otrokáři, kteří by dokázali lidem dát práci co má smysl, je to tak, a to si lidi neuvědomují.

Jediné, co zde má smysl je spáchat sebevraždu, a tím uniknout ze světa kde nikdo nemá práci která má smysl, bohužel otroci jsou zbabělí, a tak se zabíjejí pomalu pomocí drog, protože nemají odvahu se zabít rychle a odejít z tohoto konzumního očistce natrvalo a jistě. Otroctví je úkol, který nejde vyřešit jinak než svobodou a svobodná je zde bohužel jenom lakomá elita, která má moc a bohatství díky tomu, že dělá z lidí ubohé otroky pomocí zákonů a dezinformací.

Zlý je ten, kdo se chce mít dobře a dobrý je ten kdo se má dobře, dobře se má ten, jehož práce má smysl, protože je svobodný tělesně i duševně, jak si to každý udělá takové to i má, je to otázka priorit, kdy se musí každý naučit zabíjet vše, co se jej snaží zotročit a ochraňovat to co mu dává svobodu hmotnou i duševní.