Srážka s blbcem, to je srážka s psychopatem

Za vším je parazitování, ten kdo je nahoře parazituje na těch co jsou dole, ti co jsou dole musí ve zbytečné válce položit život za ty co jsou nahoře, jediná rovnost je v tom že každý musí zemřít. Ten kdo je nahoře se opevňuje aby tam mohl být co nejdéle v minulosti se moc dědila u králů a šlechticů mnoho generací. Následkem byla snaha násilím eliminovat ty co byli dlouho nahoře, parazit se zde snaží eliminovat parazita, vše zde jsou příčiny a jejich následky. Zde se dostáváme ke konkurenci, konkurence není jenom lidský problém setkáme se s ní i v přírodě, konkurence je nutná k tomu aby nedocházelo k přemnožení a degeneraci.

Z minulosti známe mnoho chybných systémů, které díky monopolismu a centralismu nefungovali, přesto nedokážeme existovat bez monopolismu a centralismu. Moje hra a moje pravidla o tom je závislost na monopolismu a centralismu, ti co jsou nahoře určují tem co jsou dole pravidla hry, chceš podnikat tak plať; daně, clo, poplatky, pokuty, certifikace, atd. všimněme si toho že tam kde rostou banány tam je bída a zaostalost, příčinou jsou zde malé náklady na existenci lidí, čím větší zde jsou náklady na existenci lidí, tím větší je zde kupní síla lidí, to vede logicky k ekonomické migraci, a snaze zabránit ekonomické migraci.

Ekonomická vyspělost je postavená na velikých moderních továrnách, produkovat něco v malém to není ekonomické. Problémem je násilí, kdy silní parazitují na slabých, někdy je zde dokonce i genocida, pomocí které se silní zbavují slabých. Psychopat uvažuje tak, že v podvědomí je informace, já jsem dokonalý a ty jsi zmetek, srážka s blbcem, to je srážka s psychopatem. Už brzo se konečně vše vyřeší, začnou se vyrábět roboti s kravatou a lidi se odsunou do rezervací a zde se oddělí muži od žen a tak skončí zde lidi, se kterými jsou jenom samé problémy protože myslí jenom na parazitování.