Budoucnost je v prioritách. Co je pro někoho prioritou, to pro jiného prioritou není, čas ukáže, kdo měl správné priority a potrestá ty, co měli zde chybné priority. Pokud mi hrozí nebezpečí je pro mě prioritou udělat vše pro to, abych nebezpečí odvrátil. Život nám dal možnost volby a trestá nás, pokud při volbě učiníme chybu, někdy je snadné nechybovat a jindy je velmi obtížné nechybovat, a tak chybujeme a jsme za chyby trestáni.

Budoucnost je v prioritách, to, co bylo, nezměníme, to, co je tím žijeme, o tom, co bude, nic vlastně nevíme a můžeme se jenom snažit o to, aby to, co bude, bylo pro nás velmi dobré. Aby někdo vyhrál, musí jiný prohrát, to platí v přírodě i v lidské společnosti, život je postaven na růstu, a tak růst je pro nás přirozenou základní prioritou, tak jako roste tělo, musí růst i naše inteligence a musíme i zapouštět ekonomické kořeny do času a prostoru, ve kterém chceme vyrůst.

Okolí se neustále snaží o to, abychom nemohli zapustit ekonomické kořeny do času a prostoru, protože chce na nás parazitovat. Na internetu krásně poznáváme, jak vlastně funguje lidská společnost a že ten druhý je jenom sobecká svině, která si zde hraje na to, že není sobecká svině. Díky bohu se smát sobeckým sviním mohu, tak to je že ten druhý sobecká svině je. Naše konzumní centralizovaná byrokratická kultura je postavená na principu sobecké svině, která se snaží, jak může o to, aby rychle vyrostla a získala místo prezidenta nebo ředitele, čím větší sviní budeš, tím lépe se zde mít i budeš.

Stačí sledovat pohyb peněz a z tohoto pohybu jasně poznáte, kdo je veliká sobecká svině a kdo není velikou sobeckou sviní, proto je zde logicky snaha, pohyb peněz mazaně utajit, aby se nevědělo to, že ředitelé a prezidenti jsou sobecké svině. Nemusíte složitě sledovat, jak ke sviním peníze přicházejí, ale stačí sledovat to, jak od nich odcházejí, to sobecké svině již utajit nedokážou, jestliže někdo má k dispozici vládní nebo podnikové letadlo, je každému jasné, že je to veliká sobecká svině. Jaké priority by měla mít vlastně naše společnost, aby se nám zde dobře žilo?

Základní prioritou zde musí být neustálá eliminace chybných jedinců, co jsou podprůměrní tělesně a duševně, společnost nemůže být ubohou nemocnicí, kde nikdo není zdravý tělesně a duševně. Nebude zde pro nikoho druhá a třetí liga ale bude zde jenom první sportovní liga a ten kdo to nezvládne, bude eliminován pomocí eutanazie. Prezident nebo ředitel přijde ráno do zaměstnání a automat jej zkontroluje, jak je kvalitní a pokud zjistí, že není kvalitní, bude pomocí eutanazie eliminován.

Pokud prezident nebo ředitel do práce nepřijde tak kontrola přijde za ním a podrobí jej kontrole a pokud zjistí, že není kvalitní, bude eliminován. Bude zde jenom práce a spánek žádná dovolená a žádný svátek, nebudou zde důchody a nebudou se lidi ani válet v nemocnicích a ve vězeních. Je třeba už konečně začít oddělovat kvalitní genetický materiál od nekvalitního genetického materiálu, to je správná priorita pro ekonomiku.