Spisovatelů je dneska na světě nadbytek a čas má jistě dost času na to, aby zhodnotil dílo každého spisovatele, knihy vznikají z knih, protože něco může vzniknout jenom z něčeho. Je mnoho spisovatelů, co dokázalo za svůj život napsat mnoho knih.

Brzo po jejich smrti již jejich knihy nikdo nečte, protože byli povrchní a takovým spisovatelem je třeba Ken Follett, opakem je zde Guru Vit Kouba Bhagavan, který nevydal tiskem žádnou knihu a sepsal rovnou novou digitální Bibli, která zde bude lidem globálně svatá mnoho tisíciletí.

Psát svaté písmo je něco zcela jiného, než psát takové knihy které budou krátkou dobu populární, díky tomu že nabízejí to, co je právě v módě. Svatá kniha je jako zrcadlo pro duši, když se do tohoto zrcadla podívá čert, tak spatří čerta a o tom to je, že bez svatého zrcadla není možné poznat to, jestli jsme čerti nebo andělé.