Smrt je symbol, ze kterého máme strach

Smrt je staré klasické filosofické téma, které se snaží odpovědět na to proč umíráme a jestli existuje i něco po smrti? Vše, co se narodí to jistě i zemře, smrt je zde jistotou, o kterou nestojíme, vše, co je živé to je naprogramovaný stroj, který časem přestane fungovat, a to je jeho smrt.

Většinou zde platí to, že čím menší je stroj tím kratší dobu i funguje, velikým strojem je příroda, a tak příroda funguje i nekonečnou dobu, lidi, co zde mají pro společnost velikou hodnotu zde většinou i žijí déle než lidi, co zde mají pro společnost malou hodnotu.

V přírodě je všude boj, a tak to co v boji neuspěje zemře, je to evolučně velmi kruté, ale zabraňuje to degeneraci a přemnožení nějakého druhu. Dva roky je zde pandemie, která násilně eliminuje to, co má slabou imunitu je to reakce přírody na to, že jsme se přemnožili a že jsme zdegenerovali, jakýkoli náš odpor proti pandemii Covid-19 je naivní a marný, lidí je na světě jako sraček!

Je třeba konečně všude zavést testování lidí na jejich hodnotu a kvalitu, nehodnotné a nekvalitní jednice optimálně v krematoriu eliminujeme, protože nemůžeme zalévat plevel a krmit parazity, za posledních dvě stě let se počet lidí na světě zdesetinásobil a lidský věk se prodloužil na dvojnásobek, místo testování na Covid-19 budeme lidi každý rok globálně od narození do smrti testovat na jejich hodnotu a kvalitu, zaměstnavatelé potřebují hodnotné a kvalitní ekonomické otroky, a tak jim vyhovíme.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *